SCP-4026-ARC
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-4026

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4026 je drženo na pozorování v speciálně konstruované cele. Muzika je pravidelně pouštěna v cele pomocí rozhlasu.

Popis: SCP-4026 je stvoření vytvořené z falangů a nehtů (nalakovaných) měřící 12 m na výšku. Tělo SCP-4026 je schopné pohybu pomocí 245 stonožkovitcýh končetin určených pro plazení nebo tanec. Konec končetin se zužuje do jednoho bodu který připomíná velké chodidlo, pokryté 25 mm vyšívanou botičkou
Porušené cévy a svaly vykazují známky avaskulární nekrózy a sepsi, mezi "faldíky" byla nalezena plíseň. I přes fyzickou neschopnost stvoření nevykazuje jakékoliv známky bolesti když provádí choreografii s muzikou.

Terénní agenti spatřili SCP-4026 převlečené za draka při oslavách Nového Čínského roku, pohybující se jako stonožka a vlnitě. Po vytvoření kruhu pomocí svého těla prolezlo dírou v kruhu svým prvním segmentem což odhalilo kostým SCP-4026. Standardní amnestikace a ovlivnění médií bylo provedeno, SCP-4026 bylo nalákáno do zadržovacího vozidla pomocí pouštění Čínské národní hymny.

Pokud není v přítomnosti muziky, SCP-4026 začne být neposlušné, agresivní a projde fyzickými změnami1 Toto způsobilo několik prolomení zadržení. Následuje seznam ručně vybrané muziky Vedoucí výzkumnicí Helenou které mají 90% úspěšnost při uklidnění SCP-4026:

Muzika Tanec
Los Del Rio - La Macarena SCP-4026 se napřímí a dá své končetiny pararelně k podlaze, začne točit svými pravými a levými končetinami dovnitř a ven najednou. Snaží si sáhnout na "záda", točí se neustále do kolečka.
Bell Biv DeVoe - Poison SCP-4026 se začne pokoušet tleskat což je nemožné protože proporce SCP-4026 nedovolují aby se dotkli obě strany těla. Levé končetiny začnou ukazovat na rozhlas a pravé končetiny bubnovat na tělo. Vrchní polovina těla se začne vlnit a spodní polovina těla se začne naklánět doleva a doprava a začne dupat.
MC Hammer - U Can't Touch This SCP-4026 začne vykračovat, házet sebou, mávat a kroužit (při tomto jde slyšet lupání kloubů). SCP-4026 roztáhne svojí dolní polovinu a začne dřepovat. Hnis při tomto začne vylétávat z měkkých tkání.
The Jackson 5 - I Want You Back SCP-4026 začne vylučovat vyskózní kapalinu která sníží tření linoleové podlahy. Po tomto provede 360° otočky dokud nenabere dostatek rychlosti aby provedlo salto, toto se v polovině nepovede protože narazí do stropu. SCP-4026 se začne vrtět a přejde do tance lidově známeho jako "červík".
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License