SCP-4018
hodnocení: -1+x
blank.png
eye.jpg

SCP-4018

Objekt #: SCP-4018

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4018 by mělo být skladováno ve skladovacím trezoru pro předměty nízkého ohrožení v oblasti A-57. Je třeba zabránit jakékoli distribuci vizuálních dat SCP-4018 mimo Nadaci. Všechny fotografie a videa zobrazující SCP-4018 nalezené mimo Nadaci musí být zničeny.

Jakákoli aktivace neobvyklých vlastností SCP-4018 by měla být považována za narušení utajení. V takovém případě by mělo být utajení Nadace okamžitě znovu obnoveno. K dosažení tohoto cíle jsou povoleny jak konvenční metody vyhledávání, tak sabotáž SCP-4018-A. Kontrola SCP-4018-A nad Nadací, pokud existuje, by mělo být přerušeno co nejdříve.

Operace obnovy zadržení se považují za dokončené, jakmile SCP-4018-A přestane být aktivní. Bezprostředně poté by mělo být jakékoli osvědčení o existenci SCP-4018 odstraněno nebo falsifikování.

Popis: SCP-4018 je anatomický model lidského oka, postavený ze slonoviny a rohu. Jeho design odpovídá modelům postaveným v Evropě v sedmnáctém století. SCP-4018 je mnohem odolnější vůči poškození, než by bylo možné, pokud by byl vytvořen z neanomální verze materiálů.

Nezvyklé vlastnosti SCP-4018 se aktivují, když je fotografie nebo video s na němž je SCP-4018 zobrazeno publikováno médii s přiřazeným označením SCP-4018-A. Pokud k tomu dojde, kontrola SCP-4018-A nad SCP-4018 začne přímo záviset na úspěchu medializace záznamu. Fyzické vlastnictví předmětu, existence jeho právního vlastnictví nebo stupeň autority nad těmi, kdo vlastní SCP-4018, se bude zvyšovat s rostoucím příjmem, finanční stabilitou, publikem a pozorností veřejnosti. Funguje zde také inverzní závislost.

Kromě toho se vzhledem k neobvyklým vlastnostem SCP-4018 samotný koncept úspěchu SCP-4018-A neliší od konceptu stupně kontroly SCP-4018-A nad SCP-4018. Subjekty budou používat dva koncepty jako jeden a stejný ve všech situacích, přičemž si všimnou rozdílů mezi nimi. Získání znalostí jednoho z těchto konceptů automaticky poskytne stejný stupeň znalostí druhého konceptu. Pokud například entita získá znalosti o přesném umístění a právním postavení SCP-4018, bude schopna vědět o úspěších SCP-4018-A a naopak.

Tento efekt ztěžuje stanovení přesné korelace mezi povahou SCP-4018-A oproti SCP-4018 a znalostmi SCP-4018, protože subjekty, které cítí, že tyto dva pojmy jsou stejné, je nemohou porovnat, aby stanovily příčinu a následek1.

Záznamy tohoto efektu provedené během jeho aktivace nemohou poskytnout užitečné informace pro tento úkol, a v mnoha případech jsou těžko čitelné.

Bylo předpokládáno, že účinky SCP-4018 jsou ontologické, což znamená, že úspěch SCP-4018-A a jeho moc nad SCP-4018 se skutečně staly stejnými koncepty v době působení efektu, a nejen rozdíl mezi nimi se stal nerozeznatelným. Pokud je to pravda, může to vysvětlit korelaci mezi nimi, která je pozorována v praxi, stejně jako všechny kognitivní účinky. Tuto hypotézu však v tuto chvíli nelze otestovat.

SCP-4018 může mít více instancí SCP-4018-A současně. Pokud k tomu dojde, existuje mezi nimi tvrdá konkurence, jejíž přesnou povahu je obtížné stanovit.

Získání: Vezměte prosím na vědomí, že následující materiály se pokouší popsat konkrétní události, ke kterým došlo během aktivace SCP-4018, a proto se mohou jevit jako bezvýznamné. Probíhají pokusy získat jasnější porozumění níže uvedeným událostem.

SCP-4018 bylo objeveno po žhářství v náborové kanceláři Armády Spojených Států Amerických v Columbusu v Ohiu. Místní zpravodajská agentura ████-████ obdržela anonymní dopis obsahující SCP-4018 a videokazetu s nahrávkou obsahujícím neznámou osobu označenou jako POI-4018-0, která způsobila požár. Video (viz. níže) obsahuje obrázek SCP-4018 a obličej POI-4018-0.

POZNÁMKY EDITORA: Tato část bude možná muset být přepsána, aby odpovídala příslušným normám.
DŮVOD: Jiné (nespecifikováno)

Se souhlasem místního policejního oddělení odeslal ████-████ obraz obličeje POI-4018-0 ve snaze identifikovat jednotlivce, čímž podrobil ████-████ jeho účinkům. To vedlo k tomu, že Nadace byla cílem veřejného zájmu namísto SCP-4018, což vedlo k ozbrojenému střetu. SCP-4018 bylo poté převezeno do ████-████, kde bylo uloženo pod opancéřovaným krytem. Nakonec Nadace zničila ████ pomocí cílených bankovních podvodů, přičemž bylo SCP-4018 získáno s minimálními ztrátami.

Dodatek: Přepis videa 4018-0 je uveden níže. Zjevně byl záznam proveden pomocí kamery v telefonní budce a později nahrán na videokazetu.

Záběry začínají náhle, když kameraman (POI-4018-0) polévá benzínem zeď armádního stanoviště. O dvě minuty později vstupuje subjekt předními dveřmi a na několik sekund je drží, aby zůstaly otevřené.

PoI-4018-0: Dobře, oh, sakra. Udělal jsem záznam toho, co udělám a mé … vize tohoto světa. Ale uvědomil jsem si, že to nikdo nepotřebuje a že jedinou důležitou součástí tohoto videa je to, co nakonec udělám. Takže vám ukážu zkrácenou verzi.

PoI-4018-0 pokračuje ve žhářské preparaci, pohybuje se přibližně 15 metrů od budovy a poté odhazuje prázdný kanystr stranou.

PoI-4018-0: Chci říci velmi rychle, že se omlouvám. Je škoda, že nemůžu dělat nic jiného, než si s médii pohrávat, zatímco planeta je v plamenech, ale také si přeji, abych se s tímto problémem musel vypořádat..

Mimo záběr je slyšet zvuk zapalovače.

PoI-4018-0: Vím, jak snadné je myslet si, že staré koncepty stále platí, a že si lidé volí snadný způsob, když čelí obtížím. Je mi líto, že jsem udělal věci, se kterýma se těžko vyrovnává. Ale ve skutečnosti si uvědomíš, že jsem to musel udělat..

PoI-4018-0 hodí na podlahu zapalovač, čímž zapaluje benzín. Oheň se rychle šíří po budově. Krátce poté, co interiér zakryly plameny, celá budova začala hořet.

PoI-4018-0: Pokud vás seru nebo si myslíte, že žhářství je nezákonné, můžete se ke mně vrátit a umístit na stránku svůj posranej tlustej ksicht. Jsem gay satanista, který miluje ISIS a nenávidí malé podniky.

PoI-4018-0 připevňuje fotoaparát na nedefinovaný povrch a postaví se před něj. Vzhledem k nedostatečnému osvětlení a nízké kvalitě videa není možné rozeznat specifické rysy subjektu. SCP-4018 se nachází v jeho levém očním důlku.

PoI-4018-0: Dobře se podívejte na svoji budoucnost

PoI-4018-0 zvedne ruku ke svému obličeji a snaží se vytáhnout SCP-4018. Po několika sekundách se nahrávání náhle ukončí.

<Konec záznamu>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License