SCP-401
hodnocení: +1+x

Objekt #: SCP-401

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací procedury: SCP-401 musí být uchováváno na uzavřeném dvoře v Oblasti-██. Na stěnách dvoru jsou nástěnné malby, zobrazující krajinu jižní Francie. Jednou denně musí personál najít minimálně 10 kořenů, které budou nakrmeny celkem 15 litry výživového doplňku 401-NS-4. Zaměstnanci musí následně uklidit všechen odpad, který byl vyprodukován. SCP-401 musí být konstantně monitorováno pomocí EKG, kvůli jakékoli anomálii (pro podrobnosti viz. Incident 401-1). Zaměstnankyně nadace nesmí za žádných okolností vstoupit na nádvoří mezi 15. březnem a 1. dubnem.

Popis: SCP-401 bylo objeveno poblíž francouzského města ██████, když nadační agenti reagovali na hlášení o krvácející zemi. Po doražení do oblasti objevili vyšetřovatelé lidská ústa, zasazená do země, slízavající velmi dlouhým jazykem zbylou krev. Teprve o týden později si agenti uvědomili, že ústa jsou součástí kořenové struktury, která zprvu vypadala jako čtyřicet (40) metrů vysoký, mrtvý eukalyptus s větvemi ve tvaru mnoha lidských rukou. O bílé kůře stromu, která tvořila dojem, že strom je mrtvý, bylo následně zjištěno, že je tvořena lidskou kostní tkání. Objektu byl přidělen status SCP a byl vykopán, aby mohl být převezen do Oblasti-██.

SCP-401 připomíná běžný strom jak formou, tak funkčností. Nicméně jsou nezbytné biologické procesy rostlin nahrazeny fyziologií člověka. Kmen je podepřen několika páteřemi, které jsou propojeny šlachami a svaly a jsou potaženy vrstvou hrubé kostní tkáně, která je také držena pružnými šlachami. Se zvyšující se výškou, se strom stále více rozděluje, dokud nezbývá jen jedna páteř, která podporuje zbytek SCP-401. Na spodní části kmene je několik lidských srdcí, která pumpují krev a živiny do větví a kořenů. Kořeny samotné jsou jícny, chráněné vrstvou chrupavky, připomínající průdušnici. Na konci každého kořene je zcela zformovaná horní a dolní čelist, kompletně i se svaly, rty a jazykem, který byl spatřen členy týmu, při prvním kontaktu s SCP-401. Jazyk se zdá být používán jako kopací nástroj a hledač jídla, SCP-401 s ním dokáže drtit zvěř ale pojídá i jedlé houby a rostliny. Všechny tyto kořeny vedou do jednoho žaludku. Ten společně s plně funkčním, i když neobvykle dlouhým střevním traktem, absorbuje přijímané živiny. Pevný odpad je eliminován sfinkterálním otvorem na boku kmene. Přímo pod tímto místem se žádné kořeny nenacházejí.

Větve, jak naznačují počáteční pozorování, jsou lidské ruce. Větve vyrůstají z kostnatého kmene, ale žádnou kůru nemají. Některé se rozdělují v lokti na další dvě nebo dokonce i tři další ruce. Všechny dlaně směřují vzhůru a na špičce každého prstu vyrůstá lidské oko. Všechny oči mají hnědou duhovku. Pitva očí ukazuje, že všechny jsou krátkozraké, i když reagují na světelné podněty stejně, jako normální oko. Přestože chemický proces není doposud pochopen, zdá se že sítnice produkují jakousi formu fotosyntézy, která přeměňuje oxid uhličitý a vodu na kyslík a glukózu. Bylo obecně odsouhlaseno, že oči jsou krátkozraké, aby se zabránilo nadměrnému poškození sítnice přímým slunečním světlem. Chemická analýza plic ukazuje, že SCP-401 vydechuje vyšší obsah kyslíku, než když vdechuje.

Během jara začne SCP-401 pučet. Ačkoli je SCP-401 geneticky lidský muž, vyrostou mu na konci větví ženské pohlavní orgány. Vaginální otvory jsou umístěny na dlaních, s kanálky sahajícími 18 cm podél každého zápěstí k bulce, která obsahuje plně vytvořenou dělohu a vaječníky. 5 dní po zformování pohlavních orgánů započíná proces menstruace, v tomto okamžiku se mužské pohlavní orgány začnou rozvíjet na svém místě, po dobu deseti dnů. Jakmile se úplně zformují, zůstanou jeden den, než budou vyhozeny a snědeny kořeny. Během této fáze bude SCP-401 napadat lidské ženy za účelem reprodukce.

Záznam Experimentu 401-1:

Fakt, že SCP-401 je geneticky člověk, zkombinovaný s jeho násilnými sklony proti ženám v době pučení, naznačuje, že by SCP-401 mohlo být kompatibilní s lidskými bytostmi. Bylo provedena řada experimentů k otestování této teorie.
Datum: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec třídy D Žena D-2055
Procedura: D-2055 byla uměle oplodněna materiálem produkovaným SCP-401 během mužské fáze pučení. Bylo schváleno plod odnosit až do narození.
Detaily: Devět měsíců po oplodnění porodila D-2055 normálního, lidského chlapce. Ačkoli bylo zdravé a postrádalo neobvyklou fyziologii, bylo zjištěno, že dítě trpí těžkou krátkozrakostí, srovnatelnou s tou, kterou disponují oči SCP-401. Dítě bylo adoptováno Agentem R████ F███████, který souhlasil, že bude R████ mladšího přinášet každý měsíc k Nadací schválenému doktorovi, na fyzickou prohlídku.

Záznam Experimentu 401-2:

Date: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec třídy D muž D-2067
Procedura: D-2067 bylo nařízeno darovat genetický materiál, který byl použit k umělému oplodnění SCP-401, na začátku jeho ženské fáze.
Detaily: 12 hodin po inseminaci se velikost hrbolku v zápěstí zvětšila o 300%. Zatím co zbylé větve pokračovaly v běžném procesu po dobu 2 týdnů, oplodněná větev si ponechala děložní bulku a vaginální kanálek. 24 hodin před dozráním mužských orgánů se začaly stahovat děložní hrbolky, dokud se z dlaně nebyla vypuzena halda tkáně. Ta byla hozena přes okraj dvora oplodněnou paží. Končetina byla o několik minut později absorbována kořeny. Po pěti hodinách hledání, objevil personál věc, kterou SCP-401 vyvrhlo: močový měchýř s lidským plodem uvnitř, shodným s tím, jež přenášel dva měsíce. Měchýř byl zasazen do země. O 2 dny později začal klíčit a stala se z něj sazenička, strukturou obdobná SCP-401. Organizmus zemřel na podvýživu o týden později, i přesto, že byl krmen výživovým doplňkem 401-NS-3.

Záznam Experimentu 401-3:

Datum: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec třídy D Žena D-2081
Procedura: Z vaječníku D-2081 bylo odstraněno vajíčko. Toto vajíčko bylo oplodněno genetickým materiálem, sklizeným z SCP-401 a zmraženo do příštího jara. Oplodněné vajíčko bylo implantováno do SCP-401 a ponecháno.
Detaily: [DATA VYMAZÁNA] Potravinový doplněk 401-NS-4 byl vytvořen s ohledem na tento vývoj.

Incident 401-1
Dne ██-██-████, několik větví SCP-401 dostalo křeče a přestalo se hýbat. Brzy bylo zjištěno, že SCP-401 začalo trpět zástavou srdce a nebylo možné jej zotavit.
Angiogram ostatních srdcí ukázal velké množství nahromaděné vrstvy biologického materiálu. Po incidentu 401-1 bylo poškozené srdce absorbováno a na jeho místě vyrostly dvě nová srdce. Pro zachování budoucího zdraví SCP-401 byl opatřen nutriční doplněk s nižším obsahem cholesterolu 401-NS-3. Nutriční doplněk 401-NS-4 je nyní používán s ohledem na výsledky experimentu 401-3.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License