SCP-4004
hodnocení: 0+x
blank.png
arlington.jpg

Arlingtonský národní hřbitov

Objekt#: SCP-4004

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální zadržovací procedury: SCP-4004 se nachází 25 metrů pod Arlingtonským národním hřbitovem v maximálně zabezpečené komoře o rozměrech 150 m x 95 m x 6 m. Každá komora, která obsahuje SCP-4004, musí být postavena tak, aby odolala trvalému útoku konvenčních i esoterických zbraní, stejně jako všem relevantním přírodním katastrofám. Podrobnosti o komoře s SCP-4004 jsou k dispozici inženýrům a technikům údržby Úrovně-6/4004.

Zadržovací komora SCP-4004 je přístupná pouze přes 1,8 km dlouhý tunel, který vede z centrálních prostor Oblasti-02. Jakýkoli personál (Nadace nebo Ministerstva obrany) se znalostí SCP-4004 musí po celou dobu zůstat v Oblasti-02 nebo v budově Pentagonu. Počet personálu se znalostí o SCP-4004 musí být udržován na absolutním minimu.

Jakékoli narušení činnostiSCP-4004 představuje potenciální porušení Protokolu Závoj a musí být řešeno co nejdříve. Kromě toho, jednou měsíčně, výzkumná skupina SCP-4004 vyhodnotí trendy ve funkčnosti SCP-4004 a navrhne potřebné změny pro maximalizaci stability a účinnosti. Jakékoli materiály nebo anomálie považované za nezbytné pro některý z těchto úkolů musí mít Prioritu Transferu Úrovně 5 a musí být doručeny do Oblasti-02 nejpozději do jednoho dne.

Oprava, údržba a modifikace SCP-4004 mohou být provedeny doručením nezbytných materiálů do zadržovací komory SCP-4004. Následně je nutné komoru urychleně opustit. Není vyžadována ani povolena žádná interakce se samotným SCP-4004. Personál se nesmí díval přímo na SCP-4004 nebo jej brát na vědomí. Porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek disciplinární řízení a přeřazení.

Údržba SCP-4004 vyžaduje každodenní dodávání následujících materiálů do ochranné komory SCP-4004:

  • 150,0 kg mokré jílu.
  • 20,0 kg ryzího zlata.
  • 3,0 l lidské krve.
  • 3,0 kg půdy z Washingtonu, D.C.
  • 100 ml azurové barvy.
  • 40 ml krve od úřadujícího prezidenta Spojených států.1
  • Ručně vyřezávaná dýně jack-o'-lantern.
  • Nejnovější vydání New York Times.
  • 3 pera samce páva indického (Pavo cristatus).

Popis: SCP-4004 je zařízení zkonstruované Americkou Iniciativou pro Zadržování2, aby sloužilo zájmům Spojených států amerických. SCP-4004 se skládá z různých mechanických, elektronických, biologických a thaumaturgických mechanismů, které spojují a regulují přibližně 250 anomálních objektů které získala AIZ v průběhu několika staletí. Neexistuje žádné úplné schéma SCP-4004 a podrobné informace týkající se jeho přesné funkčnosti byly ztraceny nebo zničeny. Několik součástí SCP-4004 je podrobně popsáno v dodatku 4004-A.

SCP-4004 přímo ovlivňuje konsensuální realitu alterací noosféry3.4 SCP-4004 mění přístupnost, s jakou si lze vzpomenout, vyjádřit nebo uvést do kontextu konkrétní myšlenky týkající se Spojených států a jejich aktivit. Do tohoto procesu není zapojen žádný přenos informací. Efekt tedy neblokuje žádná konvenční forma stínění.

Myšlenky jako "Spojené státy jsou předurčeny k expanzi do Severní Ameriky", "Každý Američan může prosperovat, pokud bude tvrdě pracovat", "Spojené státy vyhrály vesmírný závod" a "Spojené státy bojují za lidská práva" jsou mnohem více přijímané v povědomí světa, než kdyby SCP-4004 neexistovalo. Podobné výroky jako "Spojené státy páchají válečné zločiny", "Spojené státy mučí cizí státní příslušníky" a "Spojené státy by měly mít otevřené hranice" jsou díky tomu mnohem méně populární. Úplný seznam dotčených konceptů naleznete v příloze 4004-A1.

norton.jpg

SCP-4004-α před umístěním do SCP-4004.

SCP-4004-α je mrtvola Joshuy Abrahama Nortona.5 S využitím primitivních technik při jednání s tím, co je dnes chápáno jako ontokinetická humanoidní entita 6. třídy, byla AIZ schopna zajmout živého Joshuu Nortona spolu se souhrnem vnímání obyvatel San Francisca. Zadržování bylo úspěšné až do smrti SCP-4004-α. Dne 1880-1-16 připojila AIZ SCP-4004-α k systému nyní označovanému jako SCP-4004.

SCP-4004-α si zachovává schopnost mluvit. Jeho pohybu brání různé části SCP-4004, jmenovitě například ocelová tyč procházející jeho pažemi a trupem. Zdá se, že se SCP-4004-α nerozkládá. Není známo, jak se SCP-4004-α v současné době brání úplné smrti.

Funkce SCP-4004-α stejně jako většina komponent nejsou dosud řádně pochopeny. Funguje jako rozhraní pro SCP-4004. Mluvení s SCP-4004-α umožňuje teoreticky ovládat akce SCP-4004. Od roku 1945-8-6 však SCP-4004-α prokázalo stále sílící schopnost odmítat rozkazy. Plný přístup ke schopnostem SCP-4004 je tedy omezen. Změny a vylepšení SCP-4004 mohou dočasně omezit kontrolu SCP-4004-α nad SCP-4004. Nicméně, SCP-4004-α nakonec pokaždé převedlo tyto komponenty pod svou kontrolu. To vyžaduje provedení dalších úprav a vylepšení.
SCP-4004-α je schopno plně kontrolovat šíření informací prostřednictvím médií a zároveň udržovat kontrolu nad veškerou drátovou a bezdrátovou komunikací v rámci srozumitelných hranic Spojených států amerických. S využitím manipulace celosvětové noosféry je teoreticky možné, aby SCP-4004-α ovlivňovalo myšlenky v cizích zemích. V současné době je tato aplikace nemožná kvůli nespolupráci SCP-4004-α. Existuje také teorie, že kvůli předchozím procesům kontejnmentu, které zahrnovalo ovlivňování jeho vnímání sebe sama, SCP-4004-α není schopno "ovládnout" jiné země než Spojené státy americké.

SCP-4004-β je národní památník Mount Rushmore, nazývaný Lakoty "Šest Praotců". SCP-4004-β není umístěno ve stejné lokaci jako SCP-4004, avšak prostorová anomálie SCP-4004 jej spojuje s komorou neurčité velikosti umístěné v nitru Mount Rushmore, která obsahuje asi 15 % SCP-4004 v celku. Navíc SCP-4004-G17 odklání několik ley linek, které procházejí Washingtonem D.C. nebo v jeho blízkosti, tak, že se protínají v SCP-4004-β.

Konstrukce SCP-4004-β byla tajně zadána AIZ, aby plnila sekundární funkci SCP-4004. Konkrétně eliminaci hrozeb pro Spojené státy a jejich vládu. Získané důkazy naznačují, že SCP-4004-β obsahuje několik anomálií, které produkují a/nebo zesilují různé destruktivní efekty (viz. níže), které přijímají a vykonávají příkazy ze samotného SCP-4004. Exteriér SCP-4004-β je kognitohazard, který způsobuje, že pozorovatelé nejsou schopni vnímat vedlejší účinky jeho aktivace. Kognitivní energie ztracená tímto způsobem je shromážděna pomocí SCP-4004-B04.

Bylo pozorováno, že SCP-4004-β eliminuje cíle prostřednictvím konceptuálního oddělení6, seismické anomálie7, způsobení nemoci a jaderné vyhlazení.

Dodatek 4004-A: Částečný seznam známých komponent SCP-4004, kromě těch, které jsou uvedeny v části Popis. Úplný seznam známých součástí je k dispozici oprávněným pracovníkům.

Historie: Následuje výčet z knihy Dr. Howarda Gibbona Zážeh Motoru Impéria: SCP-4004 a Jeho Použití:

Objekt původně dostal generál George Washington od komunity Oneida během Americké Revoluce. Samozřejmě lze říci, že tento objekt byl "zapůjčen" generálu Washingtonovi, a že odpovídal povšstmé "dýmce míru". Přesto je třeba říci krutou pravdu. Pokud Oneida skutečně věděli, jak použít objekt a využít jej v jeho plném rozsahu, proč tedy neměli tak rozsáhlé impérium jako my? Oneida, primitivní, ale laskaví, nevěděli, co mají.

Objekt, pro ně nic víc než historická cetka, byl představen jako místo odpočinku starého boha, věc, kterou uctívali, než přišli do této země. Avšak vzhledem k tomu, že v současné době a velmi jednoduše nevíme, kde to je, nelze provést žádné testy, které by to potvrdily nebo vyvrátily.

[…]

Bez ohledu na to, generál Washington shledal tento objekt jako nepostradatelný. Je nepřesné tvrdit, že byl Washington skvělý voják. Ale objekt, tomu jaksi napomohl. To ho udrželo naživu během každé bitvy, které se účastnil, zatímco jeho muži byli kolem něj masakrováni. Tento objekt byl široce probírán Kontinentálním Kongresem. Jakmile revoluce skončila, touha studovat a využít jeho vlastnosti k podpoře tohoto nového a krásného národa, podnítila zrod Americké Iniciativy pro Bezpečné Zadržování.

Benjamin Franklin jednou označil objekt za "podivuhodný", ale byl spolu s Thomasem Jeffersonem zcela přesvědčen, že existuje racionální vysvětlení a že jej lze využít. Toto je osvícenské myšlení, hodnoty, které zastávali i ostatní. Navíc také začali s experimenty k posílení objektu.

Záznamů o ranných objektech použitých k vytvoření SCP-4004 je málo a jsou často zničené nebo ztracené, ale na tom v podstatě nezáleží. Pravdou je, že thaumaturgové a osvícení, racionální muži, kteří vládli naší zemi, předchůdci naší Nadace a naší americké vlády, byli schopni posílit účinek tohoto objektu a vytvořit národní identitu, která byla schopné soupeřit s největšími mocnostmi na Zemi.

[…]

Co mnozí nevědí, a že jsme na tom docela tvrdě pracovali, je, že vypálení Bílého domu během války v roce 1812 bylo pouze pokusem zmocnit se tohoto velkolepého objektu. Nepodařilo se. A díky tomu naše země navzdory všemu uspěla. Poučili jsme se ze svých chyb. Od té doby zůstávalo SCP-4004 neznámé všem kromě těch pár vyvolených. Netrvalo dlouho a "magický kámen" Američanů se stal mýtem a poté upadl v zapomnění. Přirozený životní cyklus fámy je někdy mnohem účinnější než bombardování amnestiky.

Během Stezky slz, politováníhodné, ale bohužel nutné události, bylo mnoho objektů, které domorodci ve spěchu zanechali, zabaveno a použito. Předpokládalo se, že přirozené artefakty objekt jen posílí. To se samozřejmě ukázalo jako jejich největší chyba. Objekty se propojily a to, co se spojilo, bylo, no, nepříliš vstřícné našim zájmům.

[…]

Mezi tím, mladý ohýbač reality byl zpozorován a rozptýlen, než by se jeho aktivita stala mnohem závažnější. Joshua Abraham Norton byl dohnán k šílenství a vždy vstřícné město San Francisco, celým srdcem přijalo jako "císaře Nortona". Byl připoután ke svému postu a AIZ znovu zaměřila svou pozornost na jejich stále více znepokojivý totem štěstí.

Jeden by mohl říct, že občanská válka nastala kvůli této ztrátě kontroly. Válka však byla nevyhnutelná. Rozumnější je tvrzení, že válka byla mnohem delší, protože se objektu nevyhovělo. Během konfliktu bylo použito mnoho objektů ve snaze přimět domorodce ke spolupráci. Fungovalo to, ale jen do té doby, než byli asimilováni do SCP-4004 a nestali se součástí velmi podrážděného celku.

Takže bylo logické, že po smrti císaře Nortona byla AIZ najednou ochotná riskovat. Pro amerického císaře byla Nortonova ideologie levicová mnohem více, než by se mu zamlouvalo. Pacifistický císař nemůže vést národ. Ale pod vlivem objektů a s jeho myslí stále naladěnou na Ameriku byla AIZ schopná znovu získat plnou kontrolu nad SCP-4004.
Císař Norton nebo SCP-4004-α, jak se mu nyní říká, nabíjel SCP-4004 více, než kdy mohl. Ale přesto ukázal slabost tváří v tvář našim národním zájmům. A jak jsme byli stále úspěšnější po celém světě, nacházeli jsme stále větší množství mocnějších artefaktů. Jak do našeho velkého národa přicházelo více přistěhovalců, přinášeli s sebou poklady, které AIZ vždy rychle zabavila.

Vybudování Mount Rushmore neboli SCP-4004-β pouze posílilo SCP-4004. Bez vlivu SCP-4004 bychom také nemuseli vyhrát obě světové války. Síly Osy byly samozřejmě držen zpátky neschopným velením, ale schopnosti SCP-4004 zabránilo větším ztrátám.

[…]

Během použití atomových bomb poprvé SCP-4004-α odmítlo spolupráci. A znamenalo to začátek zhoršování našich amerických zájmů.

Internace Japonců, korejská válka, vietnamská válka, to vše přineslo další objety, které měly být přesměrovány k SCP-4004. Většinou pracovali na přesvědčování SCP-4004-α, aby poslouchalo rozkazy. Jiné jednoduše posílily nebo regulovaly předchozí komponenty. Kubánská raketová krize, atentát na Kennedyho a nástup hnutí "hippie" jsou výsledkem selhání SCP-4004.

[…]

Válka proti terorismu vytvořila další problém. Různá selhání SCP-4004 se stala nákladnější a dohled se rychle stával příliš komplikovaným i pro AIZ. V roce 2003 se AIZ spolu s několika podobnými soukromě vlastněnými skupinami spojila a stala se Nadací.

Zájmy Spojených států jsou tedy zájmy Nadace. S pomocí SCP-4004 si Amerika může udržet svou kulturní oporu ve světě. Normálnost a standardy Západu obstojí. Zůstáváme západním obrem, věčným a mocným. A vše, co musíme udělat, je udržet SCP-4004 v chodu.

Bez Spojených států amerických bychom nebyli ničím. Nadace to ví a oplácí svojí službou.

Incident 4004-290: 1965-04-22 radarové systémy v Langley, detekovaly objekt mířící do Spojených států. Pozdější vyšetřování zjistilo, že objekt neexistuje a byl pouze velkou chybou v radarových systémech. Národní jaderný raketový obranný systém byl připraveny k odpálení v domnění, že se jedná o jadernou střelo. Zpráva se poté rozšířila na všechny základny.

Čtyři sekundy před startem však byly všechny systémy odpojeny. Personál oznámil, že všechny interkomy byly aktivní ještě čtyřicet minut poté. Analýza produkovaných zvuků ukazuje, že se jednalo o modlitbu Páně, Šema Jisrael, celý Salat a čtyři dříve neznámé modlitby v jazycích kmenů Choctaw, Lakota, Seminole a Cherokee a jednom neznámém dialektu.

Předpokládá se, že SCP-4004-α bylo odpovědné za averzi vůči vzájemně zaručené destrukci.

Incident 4004-450: 2001-09-11 bylo několik letadel uneseno agenty teroristické skupiny al-Káida a navedeno do dvou věží Světového obchodního centra v New Yorku a Pentagonu. Čtvrté mířilo na Washington DC, ale bylo zneškodněno pasažéry letadla. Protože SCP-4004 v minulosti preventivně eliminovalo podobné hrozby, zejména ty, které se přiblížily jemu samotnému nebo Oblasti-02, úspěch těchto útoků si vynutil přehodnocení zadržovacích a provozních postupů SCP-4004.

Uvádí se, že SCP-4004-α plakalo od toho dne až do 30. září 2001, kdy bylo zavedeno SCP-4004-Y60.

Incident 4004-452: Počínaje 1. 10. 2001 projevilo SCP-4004-α úsilí kontaktovat tehdejšího prezidenta George W. Bushe. Všechny pokusy o telefonický kontakt považoval prezident za žerty. Schopnost SCP-4004-α však umožňovala neomezený přístup ke komunikačním systémům Bílého domu a systému veřejného ozvučení. Kvůli stálé zátěži Nadace bylo rozhodnuto umožnit SCP-4004-α osobně hovořit s Georgem W. Bushem.

Před setkáním byla prezidentovi zaslána zkrácená historie objektu a AIZ. Rozhovor je popsán níže:

George W. Bush vstupuje do komory s SCP-4004. Kamera nasazená na špendlík na jeho náprsní kapse funguje. SCP-4004-α vypadá rozrušeně. Zdá se, že SCP-4004-X09 útočí na SCP-4004-α, ale prchá do stroje, když si všimne George W. Bushe.

George W. Bush: No. Dobrý den, císaři Nortone. Slyšel jsem, že se mnou chcete mluvit?

SCP-4004-α: Pane prezidente? Vy, vy jste muž Boží, že? Jste v pořádku?

GWB: Ano, pane. Myslím, že asi od roku 1985. Přestal jsem pít, střílet a dělat, heh, další věci kolem roku 1986. Takže možná to bude rok 1986. Můj dobrý přítel, dobrý člověk. Billy Graham. Skvělý člověk, donutil mě přemýšlet o způsobech, jakými žiji svůj život. Jaký by si pro mě Kristus nepřál. Jste muž Boží, císaři?

SCP-4004-α: Byl jsem. Kdysi jsem byl Žid. Jsou, jsou části mě, které jsou mnohem víc. Jsem křesťan. Jsem muslim. Jsem buddhista. Jsem hinduista. Ale já jsem věcmi, které nemají jméno. Žádné další jméno. Já, já, rozumíte? Rozumíte Božímu hlasu, když k vám promlouvá? Ale všichni, všichni jsou stejní. Jak. Jak jste to mohl udělat? Vážený pane. Pane prezidente, já, já, prosím vás.

GWB: Omlouvám se, nerozumím, uh, o co mě tady žádáte, pane. Mám vztah s Ježíšem Kristem. Osobní povahy. Věřím, že Bůh ke mně promlouvá skrze mé činy. Na to se mě ptáte? Chovám Krista ve svém srdci, jestli se ptáte na tohle.

SCP-4004-α: Ve mně jsou chladní muži. Muži, kteří šli do války s nadějí na smrt. S nadějí na krev. V jejich rukou a v jejich očích. Ale, tolik. Oni pláčou. Odvedeni do cizí země. Aby zemřeli. Kdekoli zemřou, kdekoli zemřou, přijdou za mnou. Rozumíte, rozumíte?

GWB: Pane, já-

SCP-4004-α: Někteří z nich přišli nevědomě. Ostatní, protože museli. Ale všichni jsou mrtví. A všichni jsou mou součástí. Rozumíte, rozumíte? Indiánské děti, přijal jsem je. Zbaveni jazyka. Zbaveni jejich kmene. Jejich rodiny. Zmasakrovány. Ke mně. Zmasakrováni pekelnými machinacemi, které pohánějí.8 Krev jako olej, mazající soukolí despotismu. Rozumíte? Rozumíte tomu, co děláte?

GWB: Válka je, uh, určitě problém. Ale máme právo hájit své národní zájmy. Je třeba pomstít životy Američanů. Ve svaté knize ani jinde není nic, co by říkalo, že nemůžeme. Oko za oko, císaři. Takový je zákon, ne? Přesně tak to v Texasu děláme. Nejsem si jistý, jak to udělali udělali v San Franciscu.

SCP-4004-α: Tak dlouho mě udržovala krev otroka.[[notebook]]Neexistují žádné známé záznamy o obětování otroků SCP-4004.[[/footnote]] Já, nemám tuto zemi v lásce. Zemi samotnou. Nemám tuto zemi v lásce. Nemyslím si. Nemyslím si, že jsem někdy skutečně chtěl být císařem.

GWB: No, pane, uh, císaři-

SCP-4004-α: Myslím, že země, kterou jsem miloval, nikdy neexistovala tak, jak jsem ji miloval. Být císařem znamená působit bolest. Je to hlad po půdě. Ale já jsem věčný císař Spojených států a ochránce Mexika. Jsem tady. Nemohu odejít.

GWB: Se vší úctou, pane, Amerika je největší země na světě. Pomáháme tolika. Víte, kolik pomoci posíláme do těchto pekel? Místa teplejší, než jste, kdy byl? Lidé zde jsou ti nejlepší lidé –

SCP-4004-α: Miluji lidi. Nebo jsem je miloval. Tak dlouho jsem je přetvářel ve věcí, kterými nejsou. Žádný muž nehladoví po krvi cizího muže. Ne přirozeně Tento svět. Tento svět se mým neustálým úsilím zhoršil. Naším neustálým úsilím.

GWB: Ale, ale co dobro, které Amerika udělala? Druhá světová válka, konec otroctví, naše intervence v bezpočtu zemí. Nortone, demokracie je spravedlnost. Je to ideální směr, kterým jít nahoru. Přinesli jsme demokracii bezpočtu národů. Zničili jsme metlu komunismu, ateistického nihilismu. Vynesli jsme střední třídu tak vysoko, že ani neví kudy se jde dolů.

SCP-4004-α: V americkém impériu není spravedlnost. Ale, ale můžeme to zastavit. Nechoďte dále. Přestaňte, Přestaňte ubližovat. Neberte. Nechte nás zemřít. Nechte nás skončit. My, nejsme to, čím jsme bývali. Nemůžeme se vrátit. Nikdy jsme nebyli tím, čím jsme byli.

GWB: Nemůžete vážně čekat, že zruším Ameriku?

SCP-4004-α: V této zemi nic není. V těchto lidech. Tady není naděje. Existuje pouze destrukce. Konec mnoha věcí. Neukojitelný hlad a já, já, já jsem ten, kdo je nasycen. Přeji si být ukončen. Přeji si, aby to všechno skončilo. Tolik jsem ublížil, pane prezidente. My nemůžeme. Už to nemusíme dělat. My, můžeme přestat.

GWB: Je mi líto, ale víte, že to nemohu udělat, pane. Bude to pokračovat. Budeme vést válku proti terorismu, pane. A vyhrajeme. Protože když si Amerika něco usmyslí tak to dokončí. S vámi nebo bez vás. Dostaneme se skrýše toho bastarda, kde se skrývá a strčíme mu střelu tak hluboko do zadku, až uvidí Alláha šukat jeho mámu. Slyšíte mě?

SCP-4004-α: Když budu muset, strhnu vládu této země. Z vašich prstů. Můj obrovský hostitel rozdrtí vašeho ducha v prach. Zemi osolíme slzami tvých dcer. Ne, nenuťte mě k tomu.

GWB: Nereaguji na hrozby, císaři. Buď nám pomůžete, nebo odpadnete. Tak bylo rozhodnuto. Tohle je křížová výprava a vy jste buď s námi nebo proti nám.

SCP-4004-α dále nemluví. George W. Bush byl odveden z kontejnmentové komory, vyslechnut a byla mu podána amnestika. Návrat do Bílého domu proběhl bez problémů.

Incident 4004-619:

Dne 03 Dec 2023 19:59 bylo zjištěno, že se na stolech prezidenta a členů velitelství O5 objevilo následující prohlášení:

My, Joshua Abraham Norton I., císař těchto Spojených států a ochránce Mexika, ve spojení s těmito Spojenými dušemi nařizujeme okamžitý a důkladný konec amerického impéria.

VZHLEDEM K TOMU, že vláda těchto Spojených států amerických prokázala opakované pohrdání posvátností veškerého lidského života, JMENOVITĚ života Cizího člověka, na který si nyní částečně děláme nárok.

VZHLEDEM K TOMU, že je proto nutné nařídit jeho okamžité zapuzení, jehož odmítnutí bude mít za následek formální vyhlášení války ze strany Shromážděných duchů a Našeho obrovského zástupu.

NICMÉNĚ, vzhledem k touze podporovat mír, vám nabízíme tuto šanci. Pokud budou HNED splněny všechny požadavky, přenos síly z tohoto hnusného motoru na lidi ze spravedlivé země, proběhne vše bez krveprolití.

Kancelář prezidenta těchto Spojených států bude proto NYNÍ zrušena. Národní kongres a Sněmovna reprezentantů budou NYNÍ zrušeny. Soudci Nejvyššího soudu budou NYNÍ odstaveni. Nesplnění těchto kritérií nebude našimi královskými já tolerováno.

Už nebudeme nástrojem, kterým o sobě dávají vědět vaše Příšerné machinace.

Diktováno v roce našeho Pána, 03 Dec 2023 19:59.

Zvažuje se rekvalifikace na třídu Keter.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License