SCP-4001
hodnocení: +2+x
blank.png

VAROVÁNÍ: Je potřeba povolení od Rady O5

Složka, kterou se pokoušíte otevřít, je přístupná pouze zaměstnancům s prověrkou 4/4001. Tato prověrka není obsažena v obecné prověrce Úrovně 4.

POKRAČOVÁNÍM DÁVÁTE NA JEVO VÁŠ SOUHLAS S VYSTAVENÍM KOGNITOHAZARDU. POKRAČOVÁNÍ BEZ POVOLENÍ BUDE MÍT VÁŽNÉ NÁSLEDKY.

Pokus o pokračování může být použit jako záminka pro ukončení všech vzdělávacích, zdravotních, důchodových a posmrtných výhod. Pokud na vás bude mít kognitohazard, který se nachází níže, následek upadnutí do bezvědomí či horší kvůli nepovolenému přístupu, bude tato konzole uzamknuta a bude nasazena automatické memetické činidlo, ktere odebere přístup k vašemu Nadačnímu účtu, bankovnictví, sociálním médiím, emailům a ostatním aspektům vaší online identity. Pokud ve vzácném případě přežijete, budou k vaší pozici vyslány bezpečnostní složky, které vás zadrží a eskortují do zabezpečené lokace. Poté budete vyslýchán pod vlivem pravdomluvných memetických činidel a následně pravděpodobně terminován.

BYLI JSTE VAROVÁNI

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

NAČÍTÁM KOGNITOHAZARD…


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.cognitohazard.jpg

KOGNITOHAZARD AKTIVOVÁN

POTVRZENÉ VĚDOMÍ

ZOBRAZUJI SLOŽKU

Vítejte. Alexandrie čeká.


Objekt #: SCP-4001

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4001 je zadrženo ve vyztuženém betonovém bunkru, který je zamaskován jako sklad ve městě Alexandrie v Egyptě. Nadace odkoupila celý blok v okolí skladu a budovy jsou aktuálně pronajímány obchodům a civilistům, aby se zamezilo podezření. Všichni civilisté a zaměstnanci bez prověrky, kteří se pokusí se přiblížit ke skladu, musí být vyvedeni. Všichni civilisté a zaměstnanci bez prověrky, kteří budou nalezeni uvnitř skladu, musí být zadrženi, podrobeni výslechu, a poté jim musí být podána amnestika Třídy-C. Použití násilí, pokud budou narušitelé vzdorovat, je povoleno.

V bunkru je nainstalováno několik pojistek, včetně automatických zbraní, bojových plynů, propadajících se dlaždic, displejů s kognitohazardy a "Náhrobek", 300 tun železa obklopených náložemi termitu, který se nachází přímo před tunelem k SCP-40011. V případě velkého nepřátelského útoku na SCP-4001, musí být nasazeny všechny dostupné bezpečnostní složky, aby bránily SCP-4001. Použití SCP-███, SCP-███, SCP-████ a SCP-████ pro obranu nebo opětovné zabrání lokací je autorizováno.

Vstup k SCP-4001 je povolen pouze výzkumníkům Úrovně 4 a vyšší s povolením od Rady O5. Oheň, střelné a sečné zbraně jsou v prostorách SCP-4001 striktně zakázané. Psací potřeby mohou být vzaté do SCP-4001 pouze po schválení Radou O5. Porušení těchto zákazů může mít za následek scénář Třídy-CK ("Restrukturalizace reality") nebo scénář Třídy-XK ("Konec světa").

Popis: SCP-4001 se skládá z tunelu, vedoucího do předsíně, kde se napojuje na schodiště, které vede 15 metrů pod zem.2 Schodiště vychází z věže a vede do velké místnosti s knihovnami3. Samotná místnost se nechová dle zákonů euklidovské geometrie; je možné vyjít a vrátit se do bodu startu, aniž by se změnil směr chůze. Místnost má na šířku 312 metrů, neurčitelnou výšku4 a délku několik stovek kilometrů. Při vhodných podmínkách nebo za pomocí nástrojů je možné v dálce vidět sama sebe.

Místnost je zaplněná knihovnami. Každá knihovna je vysoká 2,8 metrů a 100 metrů široká, všechny knihovny jsou přesně seřazené s 2 metrovými uličkami mezi nimi. Ze schodiště vychází 8 metrů široká hlavní ulička, která vede do obou směrů po celé délce SCP-4001, každých 20 metrů se na ní nachází identické moderně stylizované gauče5. Každá pátá knihovna má nainstalovanou elektrickou lampičku, které jsou jedinými zdroji světla uvnitř SCP-4001. To znamená, že je v SCP-4001 špatná viditelnost. Aktuálně nebyl nalezen zdroj energie lampiček. Podlaha je celá pokryta tuhým kobercem.

Jedinci nacházející se v místnosti mohou slyšet neustálé šustění a občasné bouchnutí. Zdroj těchto zvuků je vytváření nových knihoven a jejich plnění knihami, tento proces probíhá bez přestávky a bez jakéhokoliv jasného zdroje materiálů6.

SCP-4001 je kompletní archiv, každého, kdo kdy žil, který se neustálé sám aktualizuje. V archivu má každý člověk, který kdy žil svou knihu, která popisuje všechny důležité události v jejich životě7. S každým narozením přibude jedna kniha. Každá kniha je stejně velká a tlustá přibližně stejně jako standardní román, ale počet stránek se liší podle úspěchů a délky života jedince8. Každá kniha je kompletně přesná svým obsahem, a tak je SCP-4001 dosud nevídaný zdroj vědění. Knihy jsou seřazeny dle narození a na hřbetu je napsáno jméno jedince, kterému kniha patří. Všechny knihy jsou napsány Nadaci neznámým jazykem, ale i přesto je každý gramotný člověk schopný je přečíst a porozumět jim. Odhadovaný počet knih je 120 miliard.9

Knihy mohou být bez problémů vyndány z poličky v knihovně a přečteny. Knihy také mohou být skenovány, kopírovány a fotografovány bez následků. Pokud je kniha vrácena mimo své místo, zmizí a vrátí se na své určené místo, pokud by měla být vynesena ven, zmizí a vrátí se na své určené místo.

Obsahem knih je historie jedinců, o kterých pojednávají, přičemž veškeré informace jsou objektivní pravdou. Úprava obsahu knihy má vliv na realitu, včetně vzpomínek, lokací, struktur, a dokonce kompletní existence podle povahy úprav. Napsání rozhodnutí, setkání, nabytí, změnu osobnosti, změnu pocitů, které osoba k někomu cítí, změnu zdraví a změnu úmrtí nebo jakoukoliv důležitou událost v životě do knihy bude mít za následek proběhnutí dané události co nejdříve to půjde.

Objevení: SCP-4001 bylo poprvé objeveno Nadačními zaměstnanci roku 18██ během archeologických vykopávek pod městem Alexandrie. Nadace lokaci urychleně izolovala a všem archeologům podala amnestika. Nadace poté několik měsíců provozovala na místě vykopávky a čas od času předstírala, že nalezla keramiku nebo kosti, aby zamezila podezření.

Prvotní průzkumy SCP-4001 byly prováděny opatrně, protože nebyly vlastnosti místnosti plně pochopeny. Jakmile se výzkumníci dozvěděli o vlastnostech archivu a povaze knih, byly vyslány průzkumné týmy se zásobami, jejich cíl byl vztyčit vlajku na zájmových bodech, protože knihovny nejsou označeny a ani se, jakkoliv neliší. Po 17 dnech od začátku expedice objevil první průzkumný tým žijícího jedince uvnitř SCP-4001, označený jako SCP-4001-110, který přežíval uvnitř SCP-4001 téměř dvě milénia (Více informací v Dodatku 4001-1).

Aktuálně se uvnitř SCP-4001 nachází 7 "tábořišť", každé má svůj generátor, filtrační systém a majáky, které umožňují jejich lokalizaci, protože cesty mezi "tábořišti" mohou zabrat několik dní až týdnů11.

Je odhadováno, že nejstarší knihy náleží lidem narozeným před cirka 75 000 lety14. Tyto knihy jsou popsány pozicí namísto jmen, například "Nosič ohně", "Lovec", "Náčelník", "Matka" nebo "Vrah blízkých". Nezáleže na věku se všechny knihy zdají ve stejné kondici jako nové knihy. Analýza nejstarších knih podporuje teorii efektu hrdla lahve15, vzhledem k tomu, že většina nejstarších knih reprezentuje jedince naprosto odlišné od těch v jiných knihách. Až polovina knih v archivu nemá na sobě jakékoliv jméno nebo titul a mnohé další na sobě mají pouze titul "Dítě" nebo "Batole", ve kterých se popisuje krátký život dětí, které zemřely předtím, než mohly být pojmenovány.

Poznámka Výzkumníka: Vzhledem k exponenciálnímu růstu lidské populace doporučuji rozvít nový tábor dejme tomu každou dekádu. Pokud to tak dělat nebudeme, může být spolehlivost osobního cestování v archivech kompromitována. Také doporučuji nainstalování a udržování malé elektrické jednokolejky uvnitř SCP-4001, aby se ulehčil přístup, nebo objevit jiné praktické řešení. Určitě se dá najít jiný způsob něž týdny cestovat s jídlem a vodou, abychom se dostali k záznamu jedné osoby.

-Dr. Lincoln Abrams, správce archivů

Dodatek 4001.1: Záznam Rozhovoru

Dodatek 4001.2: Testovací Záznamy

Dodatek 4001.3: Inventurní Asistenční Systém

Dodatek 4001.4: Incident 4001-F

Nemáte dostatečnou prověrku, abyste si mohl/a zobrazit následující dodatek.
Prosím zadejte údaje Bezpečnostní Prověrky Úrovně 5.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License