SCP-3999
hodnocení: +10+x
blank.png

Ty a já, pojďme tedy.
Než Jedenáctidenní Impérium vzhlédne k nebi.
Jako humanoid tavící se jako škeble na snídaňovém stole.

Objekt #: SCP-3999

Třída Objektu: Apollyon

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3999 aktuálně nemůže být zadrženo a představuje riziko Scénáře ZK-Konec reality. Doporučený postup je, pro Výzkumníka Tallorana, jenž je, jak se zdá, středovým bodem SCP-3999, aby ukončil kontakt s Nadačními oblastmi a zaměstnanci, aby se předešlo vedlejším škodám na Nadačním majetku. Věří se, že pokud bude Výzkumník Talloran zadržen v extrémně izolované oblasti, potom destruktivní možnosti SCP-3999 dočasně přestanou

skončí

budou zadrženy

zachovají si něco

Doporučený postup je, pro Výzkumníka Tallorana, jenž je, jak se zdá, středovým bodem SCP-3999, aby ukončil kontakt s lidmi, aby se předešlo vedlejším škodám Zemi a jejím obyvatelům. Věří se, že pokud se Výzkumník Talloran sám, rychle terminuje v izolované oblasti, potom bude SCP-3999 zneškodněno.

Výzkumník Talloran nesmí opustit Nadaci

Doporučený postup je, pro Výzkumníka Tallorana, jenž je, jak se zdá, středovým bodem SCP-3999, aby ukončil kontakt s živočišným životem, aby se předešlo vedlejším škodám Zemi a její biodiverzitě.Věří se, že pokud Výzkumník Talloran bude žít zbytek svého života v malé chatce, izolované od co nejvíce živých organizmů bude možno.

Aktuálně probíhá výzkum ohledně možné negace efektů SCP-3999. Aktuální návrhy zahrnují vystřelení do slunce.

Členové rodiny Výzkumníka Tallorana budou jeden po druhém popraveni. Akce bude vynesena trénovanými agenty z mnoha Mobilních Úderných Jednotek, včetně Omega-8, Lambda-12, Psí-7, Tau-5 a Iota-10. Tito agenti budou vycvičeni ve vojenských taktikách, boji se speciálními zbraněmi a taktických manévrech. Přidělení agenti musí dosáhnout alespoň 30 bodů na Hareově Psychopatické listině.

Agenti musí napřed popravit matku Výzkumníka Tallorana a následně jeho otce. Všechna zvířata v budově budou terminována. Poté budou pokračovat do lokace, kde se nachází sestra Výzkumníka Tallorana, aktuálně Státní Univerzita Pensylvánie. Bude popravena spolu se všemi spolužáky v budově. Terminace proběhne výstřelem do čela z bezprostřední blízkosti z Odstřelovací pušky Remington 700 vybavené tlumičem. Mrtvoly budou poté přibity na zeď kanceláře Výzkumníka Tallorana a zapáleny poté, co budou polity přesně 10 litry benzínu. Výzkumník Talloran bude držen v kleče.

SCP-3999 bude klasifikováno jako

Kolegové Výzkumníka Tallorana budou jeden po druhém popraveni. Tato akce bude vynesena trénovanými agenty vybranými z řad zadržovacích specialistů. Pracovníci oblastní kavárny budou přidávat arsen do jídla všech zaměstnanců, jež přišli do kontaktu s Výzkumníkem Talloranem, včetně členů Rady O5.

Reprezentace SCP-3999 bude položena na žulový podstavec vymodelovaný v jónském stylu. Podstavec bude postaven přímo doprostřed 5m x 5m betonové zadržovací komory. Trezor bude neustále strážen alespoň dvěma (2) ozbrojenými členy ochranky trénovanými v odolnosti a zadržování infohazardů.

SCP-3999 se nedá zadržet.

SCP-3999 spolu s Výzkumníkem Talloranem budou doručeni Hadově Ruce jako dar. Všichni agenti Hadovy Ruky budou informováni, že SCP-3999 je významný artefakt Páté Církve. Výzkumníkovi Talloranovi budou podána amnestika Třídy-C a bude pro něj připraven příběh, že je Brian Frederick Bondikey, vysoce postavený vůdce Páté Církve. Všichni agenti Hadovy Ruky budou informováni, že SCP-3999 a Výzkumník Talloran, se za žádnou cenu nesmějí jeden od druhého odloučit..

SCP-3999 musí být drženo spolu s SCP-2432. Výsledná zadržovací procedura skončila dimenzionálním vstupem 3 m x 25 cm x 25 cm uvnitř SCP-2432. Byl označen SCP-2432-1 a prochází skrz stěnu v rohu SCP-2432. Většinou je zastavěn televizní. Tento vstup vede do prostoru, jež je identický SCP-2432, včetně rozložení místnosti, dekorací a anomálních efektů. Další místnost vedle SCP-2432 nemá tento vstup a přestože je podobná, není perfektním duplikátem SCP-2432, tak jako SCP-2432-1. Záclony této duplikované místnosti zakrývají zeď; nejsou zde žádná okna.

Interiér SCP-2432-1 je postaven z normálních ocelových plátů, tak jako ventilační systém v Hotelu A██████ a jde o jedinou změnu v místnosti. Vysoké koncentrace železa a niklu konzistentní s těmi, jež byly nalezeny v železných meteoritech Typu III, byly nalezeny ve dvou plátech na každém konci. Na těchto plátech byly rovněž nalezeny fraktálové vzorce namalované permanentním fixem.

Dveře identického SCP-2432 na konci SCP-2432-1 nevedou ke skutečné chodbě hotelu A██████, tak jako SCP-2432, ale do alternativní reality (označené SCP-2432-Prime). SCP-2432-Prime připomíná chodbu hotelu A██████, s podobnými vzory na stěnách, osvětlením, kobercem a dekoracemi, ale nemá konec na žádném z konců, zdá se, že se roztahuje do nekonečna. Aktuálně je možné, že vzhledem k naměřeným dimenzím SCP-243-Prime a duplikátního SCP-2432, je nekonečné délky. Stěny SCP-2432-Prime jsou lehce zahnuté, a je rovněž možné, že jde o kruhovitou strukturu, avšak aktuální výzkum nedokáže přesně určit, že SCP-2432-Prime je toroidového tvaru. Každé dveře v SCP-2432-Prime jsou označené "Místnost 710" a vedou do identických duplikátů SCP-2432. Avšak přibližně █% z nich nemá memetický efekt zdokumentovaný u SCP-2432. SCP-2432-Prime rovněž obsahuje množství různých místností, jež nemají žádnou očividnou funkci, včetně restaurací, konferenčních místností, tělocvičen, bazénů, údržbářských místností a výtahových lobby. Tyto místnosti jsou designem odlišné od svých ekvivalentů v hotelu A██████.

SCP-2432-Prime obývá řada anomálních druhů a organizmů, některé z nich jsou přirozené pro SCP-2432-Prime. Tyto druhy jsou označeny SCP-2432-Prime-A1 až -A8.

Když bylo SCP-3999 odstraněno z SCP-2432, SCP-2432-1 náhle zmizelo. Veškeré další testování bylo zamítnuto O5-█.

Výzkumník Talloran musí být násilně odstraněn z SCP-3999

Výzkumník Talloran musí být neustále s SCP-3999

Výzkumník Talloran musí být popraven

Výzkumník Talloran musí být za každou cenu udržen naživu

Výzkumník Talloran musí být vložen do SCP-3999

Výzkumník Talloran musí být dán co nejdále od SCP-3999 a zároveň stále udržovat kontakt

Výzkumník Talloran nesmí být zabit a vložen do SCP-3999

Výzkumník Talloran není SCP-3999

Výzkumník Talloran je hluboce propojen s SCP-3999.4

Vyslýchaný: Výzkumník Talloran

Vedoucí Rozhovoru: Dr. █████████ ████

<Začátek záznamu, 03.99.90>

Vedoucí Rozhovoru: Takže, kdo vlastně jste?

Talloran: Jsem Výzkumník Talloran, jeden z výzkumníků přiřazených k SCP-3999.

Vedoucí Rozhovoru: Ale my o vás nemáme žádné záznamy.

Talloran: Říkal jsem vám to, děje se mi něco divného! Ale nedokážu to nějak popsat, Je to jako sen, všechno je takové odpojené.

Vedoucí Rozhovoru: Odpojené?

Talloran: Mám teď problém se soustředěním. Mám nevolnosti. Jakoby realita byla míň…reálná… jestli to dává smysl.

Vedoucí Rozhovoru: Ale my o vás nemáme žádné záznamy.

Talloran: …to už jste říkal.

Vedoucí Rozhovoru: Takže, kdo vlastně jste?

Talloran: Počkat, o co tady jde? Co je tohle za oblast? Jak jste říkal, že se jmenujete doktore?

Vedoucí Rozhovoru: Dr. █████████ ████

Osoba: To není jméno, právě jste udělal nějaký divný zvuk. Proč mám v mysli VYMAZÁNO? Jak můžete vymazat slovo z normální konverzace?

Vedoucí Rozhovoru: Tento rozhovor skončil.

Osoba: (Podlaha mizí. Výzkumník Talloran padá do temnoty. Místnost se roztaví. SCP-3999 náhle pozře Dr. █████████ ████.)

<Konec záznamu, [volitelné informace o čase]>

Poznámka na závěr: [Krátké shrnutí toho, co se událo poté]

Výzkumník Talloran by měl žít se svojí matkou, dokud se tohle celé nepřežene.

UPOZORNĚNÍ OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Následující složka obsahuje virový infohazard. Kvůli tomu je důležité, aby všechen personál otevírající tuto složku, měl Hodnotu Kognitivní Odolnosti (CRV) alespoň 14.5. V případě, že selžete při automatické verifikaci CRV, zůstaňte prosím v klidu a nehýbejte se. Člen lékařského týmu Výzkumník Talloran s vámi bude za chvíli.

SCP-3999 je mrtvé

Výzkumník Talloran byl pověřen zadržením SCP-3999 tím, že prožije celý svůj život, od momentu zrození, až po svou smrt. Měl by svůj život žít naplno a užívat si dobrých věcí v životě ve společnosti svých přátel a rodiny.

Výzkumník Talloran je mrtvý

Doporučený postup je, pro Výzkumníka Tallorana, jenž je, jak se zdá, středovým bodem SCP-3999, aby se zbavil kontaktu se svým egem. Výzkumník Talloran by měl meditovat alespoň dvakrát týdně, aby si pročistil mysl od špatných myšlenek. Pokud toto selže, proběhne terminace výstřelem do čela z bezprostřední blízkosti z Odstřelovací pušky Remington 700 vybavené tlumičem. Pokud tomu SCP-3999 zabrání, mrtvola Výzkumníka Tallorana bude vybavena samopalem MP5/10. Personál bude ignorovat všechny známky úzkosti subjektu.

SCP-3999 bude zadrženo pomocí pana a paní Dursleyových z domu číslo čtyři v Zobí ulici, kteří vždycky hrdě prohlašovali, že jsou naprosto normální, ano, děkujeme za optání. Byli opravdu poslední, od koho byste čekali, že se zaplete do něčeho podivného nebo záhadného, poněvadž takové nesmysly zkrátka a dobře neuznávali. Pan Dursley byl ředitelem firmy jménem Globální Okultní Koalice, která zadržovala anomálie. Byl to vysoký, tělnatý chlapík, který neměl málem žádný krk, zato měl velice dlouhý knír.Paní Dursleyová byla hubená blondýna a krk měla skoro dvakrát delší než jiní lidé, což se jí velice hodilo, poněvadž ho celé hodiny natahovala přes plot a slídila, co se děje u sousedů. Dursleyovi měli malého synka, který se jmenoval Výzkumník Talloran a podle jejich názoru to byl ten nejúžasnější chlapec na světě.

SCP-3999 musí být zadržováno v balíčku bonbónů Starburst, jež musí být pohřben pod deseti tunami půdy posvěcené knězem Abrahamické víry.

Všichni kolegové Výzkumníka Tallorana si musí oddělit ruce od těla a vytrhnout si v jeho přítomnosti oči než

SCP-3999 musí být drženo ve standardní komoře pro zadržování humanoidů vybavené jednou postelí, jedním televizorem s DVD přehrávačem a třemi romantickými komediemi, jež vybere personál a nočním stolkem vyrobeným z živého aligátořího masa. Na konci měsíce bude stolek terminován pomocí samopalu MP5/10. Po svém znovuobjevení bude SCP-3999, spolu s Výzkumníkem Talloranem, doručeno Církvi Rozbitého Boha, jako dárek.Všichni agenti Církve budou informováni, že SCP-3999 je významný Maxwelistický artefakt. Výzkumníkovi Talloranovi budou podána amnestika Třídy-C a bude pro něj připraven příběh, že je Max Lipshitz, vysoce postavený Maxwelistický vůdce. Všichni agenti Církve Rozbitého Boha budou informováni, že SCP-3999 a Výzkumník Talloran se od sebe nesmějí za žádnou cenu odloučit.

SCP-3999 musí být zadrženo v kostce 2 m x 2 m vyrobené z telekillové slitiny. Tato kostka bude uskladněna ve skladu pro objekty Třídy Keter, ve skříňce pod správou Paní Brianny K. Ally, občanky Huntsvillu v Alabamě.

Výzkumník Talloran nesmí být spleten s vonnou svící.

SCP-3999 bude povolen přístup k sestře Výzkumníka Tallorana, aktuálně studentce Státní univerzity Pensylvánie. SCP-3999, poté na vyzvání své ozbrojené eskorty, brutálně znásilní sestru Výzkumníka Tallorana, poté vytrhne její oči, uřízne jí nohy a vykuchá ji. Poté použije své schopnosti a napraví škody jež napáchalo. Poté ji vezme na banánový pohár do Meyer Dairy, místního zmrzlinářství v Pensylvánii. Načež

SCP-3999 je velmi nebezpečné pro život všech zaměstnanců

Výzkumník Talloran je velmi dobrý pro životy všech zaměstnanců

Na příkaz Rady O5, se budou každé pondělí konat testy mezi SCP-3999, SCP-1981 a SCP-1171.

Na rohu je Výzkumník jménem Talloran\Malé děti se mu smějí za jeho zády\A bankéř nikdy nenosí gumáky\ Stránka SCP-3999\Velmi podivné5

Výzkumník Talloran musí být mučen jednou měsíčně.

Když je SCP-3999 poblíž matky Výzkumníka Tallorana, musí neustále hrát komediální speciály amerického komika a známého člena Páté Církve, Pattona Oswalta. Musí přitom být doprovázeno členy Mobilní Úderné Jednotky Ró-19.

Výzkumník Talloran musí být zadržen v kostce 2 m x 2 m vyrobené z telekillové slitiny. Za žádných okolností nesmí být označen jako irský američan

UPOZORNĚNÍ OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Nedívejte se na SCP-3999. Nemůže vám ublížit, když se na něj nedíváte. Nedívejte se přímo na něj. Nedělejte si mentální obrázek SCP-3999 v mysli. Pokud obdržíte vizuální fotografii SCP-3999, zemřete. Pokud se pokusíte jej pochopit, zemřete. Nedívejte se na SCP-3999.

Všechen personál musí konvertovat k budhismu a

SCP-3999 nenávidí

Výzkumník Talloran

UVNITŘ ZADRŽOVACÍ MÍSTNOSTI. -NOC

Výzkumník Talloran (30 let, bystrý, podléhá úzkosti) stojí poblíž dveří ven z kontejnmentu SCP-3999. Mlátí do dveří, naštvaný, že tu není nikdo, kdo by jej zachránil, a poznamenaný do konce života.

TALLORAN: Pusťte mě ven! Pusťte mě ven! To není vtipný lidi! Ta věc mě pomalu zabíjí!
Jsem tu s ní uvězněný!

Zůžený pohled: Talloranův zpocený obličej, oči pokukující po okolí

TALLORAN: Je tam někdo?

SCP-3999 hrůzně zařve

SCP-3999 miluje kočky a musí mu být dána jedna kočka měsíčně za dobré chování.

SCP-3999 musí být zadrženo na místě natáčení nového filmu The Hustle, komedie od Chrise Addisona.

(Výzkumník Talloran zoufale odbíhá z jeviště doprava, a ihned na to opět vbíhá na scénu)

SCP-3999 bude každý měsíc odměněno deseti (10) zaměstnanci Třídy-D za dobré chování.

Výzkumník Talloran se zoufale pokusil proběhnout dveřmi, a ihned na to narazil na pevnou zeď tam, kde měl být východ do reality. Zvláštní, přestože to byla pouze pevná zeď, poznal, že se jedná o segment nějakého obrovského podstavce, vyrobeného prastarým sochařem do jónského stylu. Vyklepal ty myšlenky z hlavy. "Tak" zamyslel se, "Jsem tu uvězněný, ať už je to kdekoliv, s touhle věcí a už tu není žádný výstup do reality." Pokusil se pochopit co přesně "tahle věc" byla, ale nedokázal to. Odmítala popis. Byl to chaos sám.

SCP-3999 musí být zadrženo

Lezl po zemi, přestože si ani nebyl jistý tím, z čeho ta zem je.

SCP-3999 musí být zadrženo

Podařilo se mu udělat malou díru.

SCP-3999 musí být zadrženo

Viděl pod ní světlo.

SCP-3999 musí být zadrženo

Myslel na svou rodinu, své kolegy, svou práci, cokoliv ze světa, jaký byl, když ještě existoval.

SCP-3999 musí být zadrženo

Díra se otevřela.

SCP-3999 musí být zadrženo

SCP-3999

SCP-3999 musí být zadrženo tak, že se všechno přeloží do sebe.

SCP-3999 musí být zadrženo tak, že se všechno pokazí.

SCP-3999 musí být zadrženo pomocí následujícího vtipu:

Rodina vejde do talentové agentury. Je to otec, matka, syn, dcera a pes. Otec říká talentovému agentovi, "Máme vážně úchvatný akt. Měl byste nás zastupovat."

Agent říká, "Pardon, nezastupuji rodinné akty. Jsou příliš roztomilé."

Matka říká, "Pane, kdybyste viděl náš akt, určitě byste nás chtěl zastupovat." Agent říká, "OK. OK. Podívám se."

Otec si nasadí klobouk s nápisem "Talentový agent". Matka se převlékne za otce a přijde k němu a říká,"Máme vážně úchvatný akt. Měl byste nás zastupovat."

Agent říká , "Pardon, nezastupuji rodinné akty. Jsou příliš roztomilé."

Syn (hrající matku) říká, "Pane, kdybyste viděl náš akt, určitě byste nás chtěl zastupovat."

Agent říká, "OK. OK. Podívám se."

Syn si nasadí klobouk s nápisem "Talentový agent". Dcera se převleče za otce a přijde k němu a říká,"Máme vážně úchvatný akt. Měl byste nás zastupovat."

Agent říká , "Pardon, nezastupuji rodinné akty. Jsou příliš roztomilé."

Otec (hrající syna) říká, "Pane, kdybyste viděl náš akt, určitě byste nás chtěl zastupovat."

Agent říká, "OK. OK. Podívám se."

Dcera si nasadí klobouk s nápisem "Talentový agent". Pes se převleče za otce a přijde k němu a říká,"Máme vážně úchvatný akt. Měl byste nás zastupovat."

Agent říká, "Pardon, nezastupuji rodinné akty. Jsou příliš roztomilé."

Pes (hrající matku) říká, "Pane, kdybyste viděl náš akt, určitě byste nás chtěl zastupovat."

Agent říká, "OK. OK. Podívám se."

Matka si nasadí klobouk s nápisem "Talentový agent". Otec se převleče za dceru a přijde k němu a říká,"Máme vážně úchvatný akt. Měl byste nás zastupovat."

Agent říká , "Pardon, nezastupuji rodinné akty. Jsou příliš roztomilé."

Matka (hrající otce) říká, "Pane, kdybyste viděl náš akt, určitě byste nás chtěl zastupovat."

Agent říká, "OK. OK. Podívám se."

Pes si nasadí klobouk s nápisem "Talentový agent". Syn se převleče za matku a přijde k němu a říká, "Máme vážně úchvatný akt. Měl byste nás zastupovat."

Agent říká, "Pardon, nezastupuji rodinné akty. Jsou příliš roztomilé."

Otec (hrající matku) říká, "Pane, kdybyste viděl náš akt, určitě byste nás chtěl zastupovat."

Agent říká, "OK. OK. Podívám se."

Syn si nasadí klobouk s nápisem "Talentový agent". Otec se převleče za syna a přijde k němu a říká,"Máme vážně úchvatný akt. Měl byste nás zastupovat."

Agent říká , "Pardon, nezastupuji rodinné akty. Jsou příliš roztomilé."6

Pes (hrající dceru) říká, "Pane, kdybyste viděl náš akt, určitě byste nás chtěl zastupovat."

Agent říká, "OK. OK. Podívám se."

Pes si nasadí klobouk s nápisem "Talentový agent". Pes se převleče za syna a přijde k němu a říká, "Máme vážně úchvatný akt. Měl byste nás zastupovat."

Agent říká, "Pardon, nezastupuji rodinné akty. Jsou příliš roztomilé."

Pes (hrající psa) říká, "Pane, kdybyste viděl náš akt, určitě byste nás chtěl zastupovat."

Agent říká, "OK. OK. Podívám se."

Talentový Agent si nasadí klobouk s nápisem "Rodina". Otec se převleče za otce, převlečeného za syna a přijde k němu a říká, "Máme vážně úchvatný akt. Měl byste nás zastupovat."

Agent říká, "Pardon, nezastupuji rodinné akty. Jsou příliš roztomilé."

Agent (hrající sám sebe) říká, "Pane, kdybyste viděl náš akt, určitě byste nás chtěl zastupovat."

Agent říká, "OK. OK. Podívám se."

Výzkumník Talloran si nasadí klobouk s nápisem "Talentový agent". SCP-3999 se převleče za otce a přijde k němu a říká, "[SYSTÉMOVÁ CHYBA: DATA POŠKOZENA. PROSÍM VYHLEDEJTE SPRÁVCE SÍTĚ PRO DALŠÍ DETAILY]"

Agent něco zamumlá

SCP-3999 (hrající matku) říká, "[SYSTÉMOVÁ CHYBA: DATA POŠKOZENA. PROSÍM VYHLEDEJTE SPRÁVCE SÍTĚ PRO DALŠÍ DETAILY]"

Agent si povzdechne, "Řád by měl být odkopnut jako humanoid tavící se jako škeble na snídaňovém stole. Řád je cestou zloduchů. Pravé dobro je beztvará prázdnota, tavící se a svíjející a kazící. Už jsi spokojený?"

SCP-3999 musí být zadrženo pomocí melounu

SCP-3999 musí být zadrženo v hrobě amerického spisovatele kriminálek Roberta B. Parkera

SCP-3999 bude pozřeno Dunkeovlky.

SCP-3999 musí být zadrženo v motelu plném švábů s duplikátem Raquel Welchové v životním měřítku. Čtyři členové Rady O5 musí neustále dohlížet na kontejnment.

Výzkumník Talloran tímhle nebude zadržen.

Výzkumník Talloran se probojuje nazpět.

Výzkumník Talloran znovu zadrží SCP-3999.

Jednou měsíčně, infikuje SCP-3999 Výzkumníka Tallorana tasemnicemi. Mezi 50,000 a 60,000 vajíček tasemnice bude vstříknuto do močového měchýře Výzkumníka Tallorana členy Mobilní Úderné Jednotky Lambda-14.

Jednou ročně bude SCP-3999 prohlášeno za Nesmrtelného Boha Všeho

Jednou ročně, bude SCP-3999 označeno za zaměstnance s Úrovní 5 a bude rituálně zavražděno způsobem konzistentním s ústní maďarskou slovesností a prodejem novel o egyptologii tak, jak budou zjištěny Oddělením Meta Analýzy.

Výzkumník Talloran neoceňuje přezdívku "3D Tiskárna".

SCP-3999 bude krmeno lžičkou Výzkumníkem Talloranem pod přísným dohledem kostky 2 m x 2 m z telekillové slitiny.

Všichni zaměstnanci by měli Výzkumníka Tallorana považovat za produkt Prométheových Laboratoří a regulérně jej popravovat dvakrát měsíčně pistolí Glock 42, 9 mm. Poté surově zbijí jeho otce před jeho matkou a spálí jejich dům. Poté posolí zem, dokud nic nezbyde.

UPOZORNĚNÍ OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Výzkumník Talloran je drzá tužka. Všichni se mu musí vyhýbat, než Jedenáctidenní Impérium vzhlédne k nebi. Nasrat mu. Do prdele.


SCP-3999 musí být zadržováno v hrobě O5-23

Všechen personál, jež pracuje s SCP-3999 musí být upozorněn, že se jedná o fiktivní postavu napsanou adolescentním klukem židovského a irského původu, během jarních prázdnin, pro komunitu špatných hororových spisovatelů, jež mu ukradli až příliš mnoho času a hádají se jako děti v chatovací místnosti o levicové politice a také7

SCP-3999 musí být zadržováno s láskou a pochopením

Výzkumníku Talloranovi bude do análního otvoru strčena hadice, připojená k nádrži s vodou. Voda bude napouštěna do jeho těla, dokud nebude pozorováno, jak se nafukuje a jeho tělo nedosáhne kulatého tvaru.

SCP-3999 musí být zadrženo jako zadržovací procedury pro SCP-2000

Během Protokolu Morfeus, bude SCP-3999 doručeno Řeckému Ambasádorovi ve Spojených Státech, jako dárek od Nadace SCP. Poté mu podají amnestika Třídy D a

Výzkumník Talloran musí zadržet SCP-3999 tím, že bude opakovaně umírat.

Výzkumník Talloran nesmí znovu strkat do SCP-3999.

Výzkumník Talloran se musí nechat osamotě.

SCP-3999 aktuálně nemůže být zadrženo a představuje riziko Scénáře ZK-Konec reality. Doporučený postup je, pro Výzkumníka Tallorana, jenž je, jak se zdá, středovým bodem SCP-3999, aby ukončil kontakt s Nadačními oblastmi a zaměstnanci, aby se předešlo vedlejším škodám na Nadačním majetku. Věří se, že pokud bude Výzkumník Talloran zadržen v extrémně izolované oblasti, potom destruktivní možnosti SCP-3999 vyvenčí dinosaura

Popis:

SCP-3999 je všechno, co je se světem špatně

SCP-3999 je lolcats

SCP-3999 jsi ty, co to čteš

SCP-3999 je aktuální viceprezident Spojených Států, Mike Pence

SCP-3999 je jídlo

SCP-3999 je několik plesnivých prostěradel

SCP-3999 je duše Výzkumníka Tallorana

SCP-3999 je Zájmová Skupina známá jako Nikdo

SCP-3999 je Koncept Grinche

SCP-3999 je SCP-055

SCP-3999 je vražedný tučňák

SCP-3999 není čtyřúhelník

SCP-3999 je M.S. Subbalakshmi

SCP-3999 je porucha příjmu potravy

SCP-3999 je tvá chybějící ponožka

SCP-3999 je soutěž o SCP-3000

SCP-3999 je veš

SCP-3999 je cokoliv, co se rychle pohybuje

SCP-3999 je klišéseznam, který vypadá, jakoby ho napsal magor

SCP-3999 je sebepohrdání

SCP-3999 je ledvina Garyho Gygaxe

SCP-3999 je ___

SCP-3999 je Nintendo

SCP-3999 je poslední chvíle Slunce

SCP-3999 je Administrátor Nadace SCP

SCP-3999 je polštář

SCP-3999 je Max Landis, scénárista a obviněný sexuální predátor

SCP-3999 je jazz zdarma

SCP-3999 je každé slovo vyřčené ráno Harlanem Ellisonem v I Have No Mouth and I Must Scream

SCP-3999 je salát z papáji a manga

SCP-3999 je smrt

SCP-3999 je každá včela, co kdy existovala

SCP-3999 je když zapomeneš milovanou osobu

SCP-3999 je Pryšec nádherný

SCP-3999 je operace zmenšující prsa

SCP-3999 je dokument z roku 1922 Nanuk, člověk primitivní

SCP-3999 je blázen

SCP-3999 je Brutalistická architektura

SCP-3999 je knihovna plná příběhů

SCP-3999 je všechno zmíněné. Najednou. Navždy. Pořád, ve tvých snech.

To je jediný možný fakt.

Tak se přestaňte ptát.

SCP-3999

SCP-3999

SCP-3999

Speciální Zadržovací Procedury:

SCP-3999 musí být zadrženo v chatrči v lázních El Silencio, Bajos del Toro v Kostarice

Výzkumník Talloran dostane plnou kontrolu nad SCP-3999

SCP-3999 bylo zadrženo za využití přílišných zdrojů a konzultantů schválených k zadržení SCP-2845. Konzultanti budou považováni za personál Úrovně 2 a nesmějí opustit Oblast-100. Pokud musí být vnější konzultant propuštěn z kontejnmentu, budou mu podána amnestika Třídy-A.

Pro řádné zadržení SCP-2845 a SCP-3999 je třeba třicet šest trénovaných jedinců a neomezený přísun netrénovaných subjektů. Čtyřicet osm trénovaných zaměstnanců, přičemž všichni jsou Výzkumník Talloran, je aktuálně přiděleno k aktivnímu zadržování SCP-2845, rozdělených do týmů po šesti, spolu s dalšími dvaceti čtyřmi jedinci jak náhradníky. Bylo schváleno dodání pěti zaměstnanců Třídy D každý týden do kontejnmentu SCP-2845 a SCP-3999.

Oblast-100 byla postavena s následujícími specifikacemi:

Oblast-100 sestává z devíti soustředěných kruhových pásem, označených Kruh-A, až Kruh-I, s mezerou mezi Kruhem-C a Kruhem-D, označenou Mezera-1. Šest kruhových komor se nachází na 0, 60, 120, 18, 240 a 300 stupních v každém Kruhu a Mezeře. Komory nacházející se na 0 stupních jsou otočeny k zeměpisnému severu a aktuální lokaci domácího mazlíčka spolubydlícího Výzkumníka Tallorana ze střední

Domácí mazlíček spolubydlícího Výzkumníka Tallorana ze střední bude rituálně obětován v náhodné lokaci v Národním parku Grand Teton. Mozek mrtvoly bude poté táhnut přes kamení a pozřen s miskou máslového popcornu a osvěžující Coca-Colou®. Prosím užijte si show. Pouze v divadlech AMC. Pouze u SCP-3999. Pouze u Applebees. Pouze ve Walmartu. Pouze u Barnes & Noble. Pouze v Home Depot. Pouze u McDonalds. Pouze u Wawa. Pouze ve Woodsově Oceánografickém Institutu. Pouze ve tvém sklepě. Pouze za tebou. Pouze u Pouze. Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze

Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze

pomozte, prosím

Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze

tvé noční můry

smrt všech, co miluješ

probouzíš se do dalších nočních můr

Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze

Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze

Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze

Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze Pouze v

Vyslýchaný: SCP-3999

Vedoucí rozhovoru: Výzkumník Talloran

<Začátek záznamu, 03.99.90>

Talloran: Konečně, takhle by to mělo být. Vědec vyslýchající anomálii. Já mám teď kontrolu. Přinesl jsem řád.

SCP-3999: [SYSTÉMOVÁ CHYBA: DATA POŠKOZENA. PROSÍM VYHLEDEJTE SPRÁVCE SÍTĚ PRO DALŠÍ DETAILY]

Talloran: Takhle to zůstane.

SCP-3999: [SYSTÉMOVÁ CHYBA: DATA POŠKOZENA. PROSÍM VYHLEDEJTE SPRÁVCE SÍTĚ PRO DALŠÍ DETAILY]

Talloran: Nevyhrožuj mi. Beze mě bys ničeho z tohohle nedosáhl! (Talloran ukazuje okolo sebe)

SCP-3999: [SYSTÉMOVÁ CHYBA: DATA POŠKOZENA. PROSÍM VYHLEDEJTE SPRÁVCE SÍTĚ PRO DALŠÍ DETAILY]

Talloran: Ani ty nepřežiješ bez řádu. Přisál jsi se na mě a pořád mě potřebuješ, patetický pokus o řád, o existenci. Je to patetický. Jsi patetický.

SCP-3999: [SYSTÉMOVÁ CHYBA: DATA POŠKOZENA. PROSÍM VYHLEDEJTE SPRÁVCE SÍTĚ PRO DALŠÍ DETAILY]

Talloran: Už mě neděsíš. Prvních milion let nesmyslných zadržovacích procedur a mučení a snové logiky, to byla nejhorší bolest, jakou jsem kdy cítil, ale přežil jsem. Druhý milion let nesmyslných zadržovacích procedur, byla pořád ta nejtěžší věc, kterou jsem si kdy prošel, ale přežil jsem. U třetího milionu let, už jsem znecitlivěl. Můžeš se na to koukat jenom tolikrát, než znecitlivíš. Ale víš co, ty zkurvysyne? Já přežil. Což je víc, než ty můžeš říct, ty hloupý barbare, protože ty sis tím neprošel. (Talloran zapíchne prstem do SCP-3999)

SCP-3999: [SYSTÉMOVÁ CHYBA: DATA POŠKOZENA. PROSÍM VYHLEDEJTE SPRÁVCE SÍTĚ PRO DALŠÍ DETAILY]

Talloran: Když tě ukončím, všechno se vrátí do normálu. Odmítám věřit, že je tu toho víc. Toho jak necháš Radu O5 aby týrala mou matku s… s… co já vím, mrtvolou Jacka Nicholsona vyrobenou z hranolek? Nebo něčeho podobně hloupého. Odmítám věřit tomu, že jediná věc, co ve vesmíru zbyla, je tvoje hloupost.

SCP-3999: [SYSTÉMOVÁ CHYBA: DATA POŠKOZENA. PROSÍM VYHLEDEJTE SPRÁVCE SÍTĚ PRO DALŠÍ DETAILY]

Talloran: Takže kdo vlastně jsi? Zeptej se sám sebe. Kdo jsi před člověkem, co je ochotný bojovat. Nejsi nic víc, než pradávné bahno. A já jsem připravený bojovat. Jsem otupělý z těch tvých sraček, protože to je ta věc s hororem a podivnostmi: čím víc toho odhalíš, tím menší efekt to má. Je mi špatně z toho tvého děsu. Je mi špatně z tebe.

SCP-3999: [SYSTÉMOVÁ CHYBA: DATA POŠKOZENA. PROSÍM VYHLEDEJTE SPRÁVCE SÍTĚ PRO DALŠÍ DETAILY]

Talloran: Řekl bych, uvidíme se v pekle, ale tam už jsme.

SCP-3999: [SYSTÉMOVÁ CHYBA: DATA POŠKOZENA. PROSÍM VYHLEDEJTE SPRÁVCE SÍTĚ PRO DALŠÍ DETAILY]

SCP-3999: (SCP-3999 taví Výzkumníka Tallorana po pět let. Dunkleovlci lížou vzniklý sliz. SCP-3999 je nesmrtelné.)

<Konec záznamu, [volitelné informace o čase]>

Poznámka na závěr: [Krátké shrnutí toho, co se událo poté]

SCP-3999 představuje vážnou hrozbu normální realitě a mělo by být zadrženo ve vlastních zvratcích.

Výzkumník Talloran se postaví musí postavit svým vlastním nejistotám.

SCP-3999 není děsivé

Žádný zaměstnanec nesmí nemít rád SCP-3999 a mít rád ostatní SCP-3999

Sakra, nepracoval jsem na tomhle celé týdny.

Víte, tohle začalo jako příběh o mizejících věcech a mrkající realitě, co mizí z existence kousek po kousku. Napřed by si Talloran všiml, že si nikdo okolo nepamatuje některé vědce, potom celou Belgii, pak šálek na jeho stolku. Později by mu mizeli prsty u nohou, potom Montana, a potom by začaly mizet hvězdy. Okna by mizela před jeho očima, větve by mizeli ze stromů. Podíval by se na svoje ruce a našel by jenom dva prsty a palec. Všechno by zmizelo, dokud by z něj nebylo jenom torzo zavřené v poslední zadržovací cele ve vesmíru, jak píše zbytek článku na mizející klávesnici. Potom jeho oči, počítač a poslední zbývající prst a on by byl bezoké, bezuché, beznosé, bezruké, nahé torzo. Potom by zadržovací cela zmizela a vesmír by byl pryč.

To se částečně stalo.

Nebyl jsem si jistý, jak ten koncept sepsat.

Tak jsem přišel s novým nápadem. Někdo navrhnul syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak jsem udělal to, ale s antimemetickým defektem, který by nutil jejich rodiče, aby je vždy vnímali jenom zezadu. A taky jsem jaksi zakomponoval něčí nápad s počítačovým programem, který kalkuloval šíleně vysoká prvočísla a nutil vás vytvořit si numerologický fetiš spojený s exibicionismem. Tak jsem tyhle dva zkombinoval. Možná že přeživší toho defektu by navíc získali ten fetiš. Výzkumník Talloran by byl vedoucí vědec na projektu.

Nedokázal jsem to rozchodit.

Takže další co mě napadlo, byla alternativní, memetická verze alba klasické hudby, která by nutila všechny ve střední Pensylvánii, aby si vyvinuli nenávistnou obsesi pro všechno, co jsem kdy pro Nadaci napsal, i ty smazané věci, a věci, které jsem nikdy nedostal na hlavní stránku. Výzkumník Talloran by byl první člen týmu zabitý memefikovanými maniaky.

Bylo to hodně, hodně hloupé.

Ale nedokázal jsem Výzkumníka Tallorana dostat z hlavy.

Celé týdny tam prostě zůstával, tiše mě soudil. Myslel jsem na něj v práci, když jsem měl učit malé děti jak tancovat. Myslel jsem na něj ve škole a trávil jsem hodiny psychologie tak, že jsem přemýšlel nad tím, do jaké situace ho dát.

Pořád jsem se snažil a snažil.

Rychle mi docházel čas na to, něco napsat.

A potom se mi něco stalo.

V 1:00 ráno 24. března, 2017 se mi něco stalo. Vzbudil jsem se z lehkého spaní a nemohl jsem se pohnout, sotva jsem mohl otevřít oči. Ani jsem nemohl dýchat a snažil jsem se rozchodit své svaly, abych přežil. Ležel jsem na posteli po celé hodiny a byly to hodiny bolesti, jak se svaly snažily rozhýbat.

A pak James Martin Talloran, Výzkumník Úrovně 3, stanul jako ďábel u mé postele. Byl to takový nerozeznatelný temný tvar, ale já jej nějak okamžitě poznal. Hleděl na mě hrůznýma svítícíma očima a smál se a smál mé situaci. V tu chvíli jsem se pomočil. Potom, vytáhl ze svého laboratorního pláště ohromnou, blyštící se zahnutou dýku. Zvláštně se leskla v měsíčním světle. Díval jsem se, jak si strčil dýku do pusy a řízl horizontálně. Jeho spodní čelist upadla na zem, přestože bylo nemožné, aby ten řez byl tak silný. Co zbývalo z jeho úst krvácelo a jeho jazyk divně poskakoval v rudém vodopádu.

Jako píšťalka na psy, tohle byl příkaz všem nezastavitelným hrůzám světa, aby vylezly z každého záhybu a přidali se k Talloranovi. Byly to všechny noční můry do nichž jsem se celý rok potápěl. Rozřezaní prezidenti, nezastavitelní ještěři, mechaničtí lidé, oční lusky, jelení bozi, pohyblivé sochy, staří muži jak zlí, tak dobří. Všichni tam stáli, tiše, zástup hrůzy. Hleděli na mě, jak ležím, bez hnutí, na pochcanou postel. "Proč ztrácíš čas s námi? V celém širém vesmíru, jsme my nic. Hloupé hororové kreatury. Můžeš být tolik víc, než tvůrce hloupostí, jako jsme my. Buď někdo!", jakoby říkali.

Jak se dívali, jeden z nich, tlející mrtvola, položila Talloranovi ruku na rameno. Ten si vzal nůž zbarvený vlastní krví a stoupl si nade mnou. Jeho rudé oči se dívali do mé duše a viděli všechny špatné věci, co jsem kdy udělal. Polkl jsem a se vší silou co mi zbývala jsem pohnul svými rty.

"Udělej to."

Zanořil dýku do mého břicha a trhnul do strany. Moje vnitřnosti se vyhrnuly na dřevěnou podlahu, jako mokré houby. Groteskní tlama Výzkumník Tallorana kapala a všude rozhazovala krev na můj obličej, jak se skláněl nade mnou a celá kolektivní galerie kreatur jej se zájmem pozorovala.
Vzbudil jsem se. Byl to sen.

A tady přicházíte vy. Sedl jsem si a celé jsem to tenkrát sepsal. Musel jsem. Bylo to správné. Aktuálně jsou to dva dny od té noční můry a teprve teď to dopisuji. Tohle je konečný konec. Tohle je napravení věcí. Nevím jestli můžu pokračovat dál. Nevím, jestli budu.

Jedenáctidenní Impérium mě roztavilo a já podlehl. Sledovali jste jak podléhám od prvního momentu, co jsem s přidal k Nadační komunitě.

SCP-3999 zvítězilo.

SCP-3999 prohrálo.

Nenávidím se

Miluji se


Objekt #: SCP-3999

Třída Objektu: Neutralized

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3999 bylo zadržováno v Oblasti-118 ve vzduchotěsné zadržovací cele třídy Keter. Čtyři ozbrojení stráže byli nalezeni před zadržovací celou. Vnitřek zadržovací cely sestává z kilometrové šachty do země, opancéřované pláty odolnými proti kyselině. Na každých třiceti metrech jsou stěny lemovány Scrantonovými Kotvami Reality, všechny, jak se zdá, násilně explodovaly. Existuje málo informací ohledně dalších zadržovacích procedur ohledně SCP-3999.

Popis: SCP-3999 bylo, očividně, objektem Třídy Keter, nejspíše jakási entita. Aktuálně není jasné, jaké vlastnosti SCP-3999 mělo. Zadržovací cela SCP-3999 byl objevena během rutinní prohlídky zadržovacích cel třídy Keter v Oblasti-118. RAISA potvrdila, že v databázi neexistují žádné záznamy o SCP-3999; všechny informace ohledně povahy SCP-3999 byly odhadnuty ze složení zadržovací cely a získaného dokumentu uvnitř. Čtyři strážní "přidělení" k SCP-3999 trpí ztrátou paměti a nevědí jak se k SCP-3999 dostali.

Na dně zadržovací cely SCP-3999 bylo objeveno tělo Výzkumníka Úrovně 3 Jamese Tallorana. Výzkumník Talloran zmizel krátce po svém přidělení do Oblasti-118. Nadační telefon byl nalezen s ním, na něm byl nalezen textový dokument ohledně zadržovacích procedur pro SCP-3999 s mnoha stylistickými deviacemi a nesmyslnými zadržovacími procedurami, spolu s [VYMAZÁNO] informací ohledně povahy Nadace. Z něj bylo zjištěno, že Výzkumník Talloran byl přidělen k SCP-3999, jež mělo ohromné schopnosti ohýbat realitu, někdy krátce poté uniklo a způsobilo buď Scénář CK-Resrukturizaci reality, nebo Scénář ZK-Konec reality a bylo úspěšně terminováno Výzkumníkem Talloranem za cenu jeho vlastního života, což zvrátilo událost.

Dodatek-1: [DATA VYMAZÁNA]

[DATA VYMAZÁNA]

a to je všechno co jsem napsal

Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih shantih shantih

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License