SCP-3984
hodnocení: +2+x
blank.png

Knihovna je teplá a temná. Venku je letní noc. A ve vzduchu je ještě pořád cítit teplá vlhkost dne. Příští týden budou bouřky, ale obloha je zatím ještě čistá. Knihovna už je zavřená několik hodin.

Pomalu za sebou zavřeš přední dveře a vydáš se směrem pryč ze vstupní haly. Tvoje kroky jsou na měkkém, tlustém koberci téměř neslyšné. Na vstupní dveře míří pohledy několika kamer, dnes večer jsou ale všechny slepé.

Dřevěné dveře tě vedou ze vstupní haly do hlavní části. Otevřou se tiše bez obvyklého zaskřípání. Pokračuješ hlouběji do knihovny.

Na podlaze v temnotě leží neuklizená kniha. Tvoje noha o ni zakopne. Ztratíš balanc, vystrčíš ruku a chytneš se police. Tvoje ruka, hledajíc místo, za které by se mohla udržet, shodí další knihu, která spadne na zem s hlasitým dun. Zvuk se ozývá místností.

Na místě ztuhneš. Ozvěna odezní a knihovna je znovu úplně tichá. Kdyby tu někdo byl, tohle by rozhodně přitáhlo jeho pozornost. Ujistíš se, že jsi sám a pokračuješ dál.

Přicházíš ke knihovníkově stolu. Přelezeš ho, zapneš jeden ze dvou počítačů a posadíš se k němu. Počítač tě vyzve k zadání hesla. Vytáhneš z kapsy poznámkový blok a opíšeš přihlašovací údaje z první stránky. Přihlášení je úspěšné.

Zbytek poznámkového bloku pokrývají instrukce: popisy tlačítek a příkazy. Otevřeš dvě příkazová okna, zadáš sérii příkazů a sleduješ, jak se ti před očima míhají řádky textu, kterému nerozumíš. Nakonec vytáhneš z kapsy USB disk a zastrčíš ho do jednoho z portů počítače.

Obrazovka zčerná, jako by přemýšlela, co má udělat. Uběhne dlouhá, napjatá chvíle.

Soubor záznamu o SCP-3984 se načte a bílé pozadí stránky rozsvítí místnost. Tvé oči, které si mezi tím zvykly na tmu, pálí. Přimhouříš je a čekáš, než se přizpůsobí světlu.

Na moment si oddychneš, že instrukce, které jsi dostal, fungovaly. Ten pocit ale moc dlouho netrvá. Jsi tu, abys vyřešil záhadu, která se s tebou táhne celý život. Záhadu, kterou nikdo jiný nechce vyřešit, dokonce ani zmínit, záhadu, na kterou chceš znát odpověď už dvacet čtyři let. A doufáš, nezbývá ti než doufat, že tenhle soubor bude mít nějaké odpovědi. Je to jediné místo, na které ti zbývá se podívat.

Soubor začíná poznámkou od jednoho z výzkumníků. Číst ho odshora dolů zní jako dobrý nápad.

Veškerému Personálu

ΩK je realitou. Stalo se to, musíme se s tím naučit žít.

Ať jsou spekulace jakkoliv rozšířené, fakt je že nevíme, jestli jsme ΩK opravdu způsobili my, jestli ho způsobilo některé z našich SCP, ani jestli ho některé z našich SCP dokáže vrátit zpět. Nevíme, jestli s Nadací jakkoliv souvisí.

Víme ale, že od teď definuje naše životy.

Všichni víme, že SCP Nadace anomálie neničí, zadržuje je. ΩK je anomálie, takže ji budeme zadržovat. Nebudeme ji ničit, nebudeme "Vracet věci zpátky," jak si někteří lidé přejí. To neděláme, není to náš účel. Pokusíme se ji ale zadržet.

Takže pokud si tu někdo myslí, že můj tým přijde s nějakým zázračným lékem na ΩK, tak si tu myšlenku vyžeňte z hlavy. Budeme léčit symptomy, ne nemoc samotnou.

ΩK je tady a jen tak nezmizí, takže se s tím smiřte a pokračujte ve svém životě. Jste profesionálové, tak se podle toho chovejte. Přece vás to nezabije.

— Dr. Emily Youngová

Dr. Emily Youngová. Jméno, kterému jsi se posledních dvacet let snažil vyhýbat.

Potkal jsi Youngovou minulý rok a můžeš s jistotou říct, že její výzkum ti k ničemu není. Rozhovor s ní by ti nic nepřinesl. Tenhle dokument je opravdu to poslední místo, kde bys mohl něco najít.

SCP-3984

Konec Smrti » SCP-3984

Objekt #: SCP-3984

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Zadržení SCP-3984 zahrnuje vyvolání smrti v zasažených zvířatech. Vzhledem k tomu, že toto je aktuálně mimo možnosti Nadace, může bát SCP-3984 považováno za nezadržené. Výzkum bude soustředěn na alternativní způsoby vyvolání smrti.

Jakýkoliv výzkum ohledně původu ΩK nebo neutralizace jeho účinků je zakázán.

Zakázán? To je neobvyklé. Jaký důvod k tomu Youngová mohla mít?

Popis: SCP-3984 označuje fenomén, kdy je jakýkoliv živý organismus z biologické říše Animalia pod Cavalier-Smithovými taxony1, včetně člověka, neschopný zemřít.

Momentálně jsou veškeré známe formy života říše Animalia ovlivněny efekty SCP-3984, což splňuje podmínky pro scénář Třídy-ΩK "Konec Smrti".

Zdroj nebo původ této vysoce rozšířené přítomnosti SCP-3984 je nadále označován jako "ΩK". Přesná povaha ΩK je stále předmětem debaty. Tento dokument popisuje pouze SCP-3984 a jeho účinky a neobsahuje žádné informace o jeho původu.

ΩK proběhlo dne 12.09.2020 zhruba ve 14:20 GMT, tento čas byl odvozen od poslední globálně zaznamenané lidské smrti. Od tohoto času bylo SCP-3984 přítomno ve všech dosud testovaných živých organismech. Důsledkem tohoto se globální procento úmrtnosti snížilo na nulu.

SCP-3984 ovlivňuje pouze schopnost zemřít. Neposkytuje regenerativní schopnosti, nezabraňuje stárnutí, početí nebo porodu, ani nezabraňuje subjektu, aby utrpěl vážná zranění.

Dlouhodobě představuje SCP-3984 mimořádnou hrozbu pro strukturu společnosti z důvodu exponenciálního růstu populace. Aktuální výpočty odhadují, že k masovému hladovění způsobenému přelidněním dojde do roku 2040. Přestože je růst lidské populace velký problém do budoucna, mimořádný a okamžitý problém je populace zvířat s životní strategií typu-r.2.

Celosvětové úsilí by mělo být soustředěno na vytváření prostředků pro rostoucí populaci. Momentálně probíhá vyjednávání se světovými vládami za účelem sestavení plánů pro omezení jak lidské, tak zvířecí populace. Výzkum Nadace bude soustředěn na nalezení alternativních a/nebo vývoj umělých náhrad smrti.

Do jaké míry SCP-3984 představuje "obvyklou definici" nesmrtelnosti3 momentálně není zcela známo, probíhá výzkum vedený Dr. Youngovou na základě jejího osobního požadavku. Testovací záznamy a teorie mechanismu funkce SCP-3984 jsou zapsány níže.

Záznam Experimentu 01

Datum: 2020-09-14
Výzkumník: Dr. Emily Youngová
Subjekt: D-1190

Procedura: D-1190 byl manuálně uškrcen D-9981.

Výsledky: D-1190 se bránil po dobu několika prvních minut. D-9981 bylo poté přikázáno pokračovat dalších deset minut. D-1190 se následně rychle zotavil bez jakékoliv dlouhodobé újmy.

Záznam Experimentu 02

Datum: 2020-09-14
Výzkumník: Dr. Emily Youngová
Subjekt: D-6812

Procedura: D-6812 byl uškrcen D-9981 pomocí pásku utaženého okolo krku.

Výsledky: D-6812 se navzdory instrukcím bránil po dobu několika minut. D-9981 bylo přikázáno nechat pásek utažený po dobu dalších deseti minut. D-6812 se zotavil s lehkým ale permanentním poškozením krčních vazů.

D-6812 byl přijat do oblastní nemocnice Oblasti-06, jeho stav se však nadále nezlepšil.

Záznam Experimentu 03

Datum: 2020-09-15
Výzkumník: Dr. Emily Youngová
Subjekt: D-1190

Procedura: D-1190 byl uzavřen ve vakuové komoře, ze které byl následně vypumpován vzduch.

Výsledky: D-1190 se začal viditelně dusit a lapat po dechu po několika minutách testu a po další minutě zkolaboval na zem, stále při vědomí. Subjekt byl v komoře ponechán přes noc. Následující den byl dovnitř vpuštěn vzduch. D-1190 byl přijat do oblastní nemocnice Oblasti-06 s akutní mozkovou hypoxií a poškozenými žilami v očích. Subjekt se fyzicky zotavil během tří dní ale po několik dalších týdnů zůstal ve vegetativním stavu. Po probuzení vykazoval D-1190 symptomy permanentní poruchy motorického systému a řeči společně s rozsáhlou paralýzou.

11.02.2020: Měsíc po probuzení zůstává D-1190 stále ve stejném stavu. Anomální léčivé efekty se zjevně vztahují pouze na smrtelné nemoci nebo zranění. D-1190 je jako zaměstnanec Třídy-D nadále nepoužitelný, za obvyklých podmínek bych doporučila terminaci. - Dr. Emily Youngová

Záznam Experimentu 04

Datum: 2020-09-17
Výzkumník: Dr. Emily Youngová
Subjekt: D-8833

Procedura: D-8833 bylo naříznuto zápěstí a během 6 hodin bylo odstraněno 80% její krve. Odstraněná krev byla zachycena a následující den navrácena do těla pomocí infuze.

Výsledky: Podobně jako u předchozího experimentu byla D-8833 úspěšně oživena, avšak utrpěla zranění následkem dlouhodobého přerušení dodávky kyslíku do mozku. V tomto případě zahrnovaly symptomy ztrátu citu v levé části těla a snížení mozkové funkce zhruba na úroveň dvouletého dítěte. Nutno poznamenat, že i přes ztrátu většiny krve zůstala D-8833 po celou dobu experimentu při vědomí.

Většina dalších záznamů je podobná. Náhodného chudáka z řad zaměstnanců Třídy-D vystaví něčemu, co by ho normálně zabilo. Otrava, vyhladovění, výbušniny, všechno možné. Projíždíš další záznamy, víš přesně, jaký hledáš. Staré kolečko myši vydává s každým pohybem tvého prstu sérii nepříjemných zvuků, které se ozývají temnou knihovnou. Zastavíš se u desátého záznamu.

Záznam Experimentu 10

Datum: 2020-10-11
Výzkumník: Dr. Emily Youngová
Subjekt: D-11424

Procedura: D-11424 byl sťat ocelovou gilotinou.

Výsledky: Hlava byla kompletně oddělena od těla. D-11424 zůstal při vědomí během a po experimentu a neúspěšně se pokoušel dýchat. Následně začal vykazovat obvyklé znaky nedostatku kyslíku a těžké ztráty krve. Přestože byl D-11424 přijat do oblastní nemocnice Oblasti-06, zranění bylo považováno za "neopravitelné". Tělo a hlava byly umístěny do studeného skladu.

Pousměješ se a dotkneš se jizvy, která tvoří kruh okolo tvého krku. „Neopravitelné“.

Projíždíš další záznamy.

Záznam Experimentu 20

Datum: 2025-11-05
Výzkumník: Dr. Emily Youngová
Subjekt: D-10273

Procedura: Dr. Youngová vystřelila jednu kulku ze standardní pistole bezpečnostního personálu do čela D-10273.

Výsledky: Subjekt utrpěl vážná poranění hlavy a byl přijat do oblastní nemocnice Oblasti-06 s těžkým poškozením mozku a ztrátou krve.

28.12.2025: Po zhruba dvou měsících v lékařské péči se D-10273 kompletně zotavil, ačkoliv se ztrátou jak krátkodobých, tak starších vzpomínek. Subjekt je schopen základních úkonů, jako například jídla nebo řeči, ale nevybavuje si žádné osobní detaily.

Záznam Experimentu 21

Datum: 2025-12-31
Výzkumník: Dr. Emily Youngová (zastupující výzkumník: Dr. Joyce Michaelsová)
Subjekt: Dr. Emily Youngová

Procedura: Dr. Youngová vystřelila kulku do své vlastní hlavy standardní pistolí bezpečnostního personálu za stejných podmínek, jako předchozí test.

Výsledky: Subjekt utrpěl vážná poranění hlavy a byl přijat do oblastní nemocnice Oblasti-06. Kulka prorazila spánkový lalok, čelní lalok a mozkový kmen, což zjevně odpojilo mozkový kmen Dr. Youngové od zbytku jejího těla. Není schopná komunikovat nebo vykonávat jakékoliv motorické funkce.

Poznámka: Dr. Youngová je neschopna vykonávat další výzkumné práce a byla odstraněna z týmu SCP-3984. Po zotavení podstoupí psychologické vyšetření. Mezitím přebírám kontrolu nad jejím výzkumem. - Dr. Joyce Michaelsová

Poznámka: Dr. Youngová do testovacích záznamů nezapisovala specifické účely svých testů. Byli jsme však schopni lokalizovat zdroj nesmrtelnosti v mozku, další testy by se měly zaměřit na upřesnění. Zbytek těla můžeme považovat za smrtelný. - Dr. Michaelsová

Michaelsová má pravdu. Viděl jsi člověka v autonehodě, jeho tělo bylo roztrhané k nepoznání, jeho končetiny na místech, kde by neměly být. Ten člověk měl být mrtvý, ale nebyl, měl pořád sílu volat o pomoc, křičet bolestí. Smrti se mu pravděpodobně nikdy nedostalo.

Youngová od toho experimentu zůstala ve stejném stavu, ani tě nepoznala.

Záznam Experimentu 22

Datum: 2026-02-02
Výzkumník: Dr. Joyce Michaelsová
Subjekt: D-373A, samec Macaca mulatta, neboli Makaka rhesuse

Účel: Potvrdit nebo vyvrátit výše uvedenou teorii

Procedura: D-373A byla podána standardní smrtící injekce4

Výsledky: Primární injekce u subjektu nevyvolala bezvědomí. Jeho vokalizace se však zpomalily a byly pozorovány známky paniky. Sekundární injekce způsobila uvolnění většiny svalů a potíže s dýcháním. Terciární injekce rychle způsobila srdeční zástavu, při které D-373A zůstalo při vědomí a v panickém stavu navzdory uvolněným svalům.

Po dvanácti hodinách bylo usouzeno, že podané látky na subjekt už nepůsobí a bylo přijato do oblastní nemocnice Oblasti-06 s akutní mozkovou hypoxií způsobenou neokysličováním krve. Nutno poznamenat, že D-373A zůstalo při vědomí během celého experimentu.

25.02.2026: S lékařskou péčí personálu Oblasti-06 se D-373A zotavilo bez dlouhodobých následků.

Poznámka: Je zajímavé, že sedativa nebyla schopna u subjektu vyvolat bezvědomí. Je možné, že mozek není nesmrtelný, ale pouze neschopný ztratit vědomí.. - Dr. Joyce Michaelsová

Záznam Experimentu 23

Datum: 2026-02-07
Výzkumník: Dr. Joyce Michaelsová
Subjekt: D-374A, samice Macaca mulatta neboli Makaka rhesuse

Účel: Potvrdit nebo vyvrátit výše uvedenou teorii: U subjektů ovlivněných SCP-3984 je nemožné vyvolat bezvědomí.

Procedura: Během pěti dnů byla D-374A nitrožilně podána:

  • Lehká sedativa
  • Silná sedativa
  • Lehká lokální anestetika
  • Lehká celková anestetika
  • Amnestika Třídy C

Výsledky: D-374A reagovalo pozitivně na lehká sedativa (dávka nebyla dostatečná k uspání), lokální a celková anestetika a amnestika. Přestože byla u lehkých sedativ pozorována únava, silná sedativa nevyvolala u D-374A vůbec žádnou reakci.

Poznámka: Sedativa očividně u budoucích experimentů nejsou možností, alespoň ne pro vyvolání bezvědomí. To podporuje moji výše zmíněnou teorii. - Dr. Joyce Michaelsová

Záznam Experimentu 24

Datum: 2026-02-19
Výzkumník: Dr. Joyce Michaelsová
Subjekt: D-390A, samice Macaca mulatta neboli Makaka rhesuse

Účel: Zjistit, zda účinky SCP-3984 působí, i pokud mozek neexistuje ve své původní formě.

Procedura: Lebka D-390A byla chirurgicky otevřena odshora ke krku. Spojení s páteří bylo přerušeno a mozek byl vyjmut z lebky. Protože předchozí experimenty již dokázaly, že poškození neuronů nebo částí mozku není rizikem, byl mozek rozdělen na jednotlivé buňky kombinací chemického a fyzického rozkladu (laboratorní mixér). Jednotlivé buňky byly poté suspendovány v solném roztoku.

Na výsledné směsi označené jako Roztok-3984-24 byla provedena série testů za účelem určení jeho elektrické aktivity.

Výsledky: U buněk v roztoku přetrvávala elektrická aktivita na úrovni zdravého lidského mozku, což vedlo k závěru, že SCP-3984 ovlivňuje samotné mozkové buňky. Nebylo však možné určit, zda bylo D-390A stále „při vědomí“. Výsledky skenu magnetické rezonance byly bezvýsledné z důvodu tvaru roztoku a náhodného rozložení buněk. Vzorky Roztoku-3984-24 jsou dostupné na vyžádání.

Testovacích záznamů už jsi viděl dost, žádný z nich neměl informace, po kterých si pátral. Víš, že bys nakonec našel ten, kde D-11424 vrátí jeho hlavu, ale kromě toho tě žádný další nezajímá.

Sjedeš myší na konec stránky.

Souhrn Výzkumu: Výzkum vedený Dr. Youngovou a Dr. Michaelsovou charakterizoval SCP-3984 jako neschopnost mozku ztratit vědomí. Podle aktuální teorie SCP-3984 nepředstavuje nesmrtelnost v pravém slova smyslu, ale neschopnosti mozku ztratit funkci. Úplná funkce nemusí být zachována (viz Experiment 03), mozek však vždy zůstává aktivní.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License