SCP-3970
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-3970

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Okolo SCP-3970 byla postavena Oblast-211 zamaskovaná jako geologické výzkumné zařízení. Na všech cestách vedoucích k SCP-3970 bylo postaveno několik bezpečnostních stanovišť, aby se zabránilo neoprávněnému vstupu.

Vstupy do Jednotky-01 musí být neustále střeženy. Personál bez prověrky 4/3970 musí obdržet povolení oblastního ředitele pro vstup, experimenty, nebo jakoukoliv jinou interakci s SCP-3970.

SCP-3970 musí být každý týden posouzeno psychologem.

Popis: SCP-3970 označuje budovu bývalé základní školy nacházející se ve měste ████████, Washington, Spojené Státy, nedaleko Glacier Peak v Kaskádovém pohoří. Sestává se z dvou hlavních chodeb, s každým koncem ve směru jedné světové strany. Hlavní vchod a administrativní kanceláře jsou umístěny na jižní straně školy. Na severní straně je velká jídelna/posluchárna s toaletou a malým pódiem. Na jižní a západní straně školy jsou umístěny třidy, kterých je celkem 6. SCP-3970 bylo plně integrováno do Oblasti-211 a je nyní známo jako Jednotka-01

Fenomény zaznamenané v SCP-3970 zahrnují:

  • Pohyby podlahových/stropních dlaždic
  • Rekonfigurace elektrických rozvodů
  • Pohyb zdí
  • Zmizení/relokace dveří
  • Rekonfigurace potrubí
  • Aktivace protipožárních systémů

SCP-3970 komunikuje pomocí tabulí v bývalých třídách, na které kreslí křídovým prachem. Stejně tak je možné s SCP-3970 komunikovat psaním na tabule. Při prvotním objevení používalo SCP-3970 hrubou formu psané angličtiny, kdy často dělalo chyby ve slovech a interpunkci. Od prvního kontaktu se SCP-3970 však v komunikaci zlepšilo.

SCP-3970 je schopno myslet a jeho inteligence je zhruba na úrovni sedmiletého dítěte. SCP-3970 má dva "smysly," které mu umožňují vnímat svoje vnitřní prostory - dokáže vnímat tlak na jakoukoliv část jeho struktury už od síly 1 mN a také vnímat úrovně tepla v jeho prostorách, což mu poskytuje vidění podobné termovizi.

Objevení: Před 9/12/199█, Bylo SCP-3970 plně funkční základní škola známá jako "Northern Washington Elementary School". Budova byla převzata Nadací pro stavbu dočasné zadržovací oblasti pro SCP-████ a po jeho převozu byla opuštěna. Budova byla znovu umístěna pod dohled Nadace, když polní agent ohlásil policejní vyšetřování několika zmizení lidí naposled viděných poblíž SCP-3970. Divize 3 MTF Psí-7 ("Home Improvement") byla vyslána pro posouzení hrozby a případné zničení budovy. Při průzkumu jednotka objevila zeď na místě dveří do opuštěné zadržovací oblasti. Po zničení zdi bylo vevnitř nalezeno sedm těl odpovídajících policejním popisům a neanomální dětská hračka známá jako "magická koule". Při průzkumu budovy se na jedné z tabulí objevila zpráva: "prosíím neublyžujte mi". Tým byl evakuován a byl proveden první pokus o kontakt.

Dodatek-3970-1: Záznamy Psychologických Posudků

[DATA VYNECHÁNA]
[DATA VYNECHÁNA]


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License