NEURČENO
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: NEURČENO

Třída Objektu: NEURČENO

Speciální Zadržovací Procedury: Zadržovací Místnost #3942, nacházející se v Oblasti-39, musí vždy mít zdravou konstrukci. Jakékoliv poškození na Zadržovací Místnosti musí být okamžitě opraveno. Zadržovací Místnost #3942 musí vždy být v oblasti působení alespoň dvou Scrantonových Kotev Reality. Žádní zaměstnanci nesmí vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 bez předchozího povolení od alespoň tří oblastních zaměstnanců s prověřením Úrovně 4, nebo vyšším.

Alespoň čtyři pečení pstruzi musí být zanecháni v Zadržovací Místnosti #3942 nejméně třikrát denně.
Testovací subjekty nebo zaměstnanci vstupující do Zadržovací Místnosti #3942 jsou nabádáni k tomu, aby s sebou vzali dodatečné porce pstruha, pokud jsou toho schopni.

D-24390 byla označena jako Zájmová Osoba vysoké priority. D-24390, a všichni známí spolupracující, musí být zadrženi kvůli výslechu.

Popis: DOSUD NEVYŘÍZENO

Původ: Agenti Nadace byli vysláni do Bingary, Austrálie, 27. Června 2017, po hlášeních o rozsáhlé panice a evakuaci oblasti. Otázky položené přítomnými agenty nikam nevedly, jelikož místní nechtěli uvést informace, které by vysvětlily jejich paniku, nebo důvod evakuace; nicméně agenti byli odkázáni civilisty na několik lokací uvnitř a mimo město.

Po požádání o pomoc, byli přítomní agenti spojeni s Mobilní údernou jednotkou Epsilon-6 ("Village Idiots"); i když byla nevhodná pro danou situaci, spolupráce úspěšně minimalizovala vzniklá zranění. MTF E-6 požádala o možnost užití Zadržovací Místnosti #3942 (Schváleno), navrhující and zahajující zadržovací procedury po doražení.

Přeživší a bývalí obyvatelé Bingary byli amnestikováni.

Dodatek: Záznamy z testování

Záznam Testu 1
Subjekt: D-24390
Procedury: D-24390 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 a zůstat uvnitř po dobu 30 minut.
Výsledky: D-24390 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942. Subjekt požádá o odchod (Zamítnuto). Subjekt se po celou dobu 30 minut nehýbe, poté rychle opustí Zadržovací Místnost #3942.

Záznam Testu 2
Subjekt: D-24390
Procedury: D-24390 je požádána o popsání obsahu Zadržovací Místnosti #3942.
Výsledky: D-24390 se rozruší a stane se násilnou. Subjektu jsou podána sedativa.

Záznam Testu 3
Subjekt: D-24390
Procedury: D-24390 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s jedním pečeným pstruhem a zůstat uvnitř po dobu 30 minut.
Výsledky: D-24390 odmítá vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942; je donucena uposlechnout. Subjekt odhodí pečeného pstruha a požádá o odchod (Zamítnuto). Subjekt se nehýbe po dobu 17 minut, pak začne mluvit. Subjekt přerušovaně mluví po dobu zbývajících 13 minut, potom opustí Zadržovací Místnost #3942.

Záznam Testu 4
Subjekt: D-24390
Procedury: D-24390 požádána o vysvětlení, proč mluvila během Testu 3.
Výsledky: D-24390 se rozruší, a pak odmítá odpovědět.

Záznam Testu 5
Subjekt: D-24390
Procedury: D-24390 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s jedním pečeným pstruhem a zůstat uvnitř po dobu 30 minut.
Výsledky: D-24390 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942 a odloží pečeného pstruha. Subjekt mluví po celou dobu 30 minut, občas mluvu přeruší. Subjekt poté opustí Zadržovací Místnost #3942.

IRELEVANTNÍ ZÁZNAMY VYMAZÁNY

Záznam Testu 10
Subjekt: D-24390
Procedury: D-24390 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s jedním pečený pstruhem, měřící páskou a jednou fixou. Subjektu je nařízeno v místnosti použít měřící pásku a využít fixy na zaznamenání výsledků.
Výsledky: D-24390 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942 a odloží pečeného pstruha. Subjekt použije měřící pásku celkem čtyřikrát, každý výsledek si zaznamená. Subjekt poté opustí Zadržovací Místnost #3942 s následujícími měřeními:

  • 60 cm (Délka vařeného pstruha).
  • 175 cm (Výška Subjektu).
  • 525 cm (Délka/Šířka Zadržovací Místnosti #3942 ).
  • 310 cm (Výška Zadržovací Místnosti #3942).

Záznam Testu 11
Subjekt: D-2490
Procedury: D-24390 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s měřící páskou a jedinou fixou. Subjektu je nařízeno v místnosti použít měřící pásku, bez toho aby ji použil na cokoliv změřeného během Testu 10, a využít fixu na zaznamenání výsledků.
Výsledky: D-24390 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942. Subjekt požije měřící pásku pouze jednou, poté opustí Zadržovací Místnost #3942. Žádná značka není přítomna na měřící pásce; Subjekt je napomenut.

IRELEVANTNÍ ZÁZNAMY VYMAZÁNY

Záznam Testu 15
Subjekt: D-24390
Procedury: D-24390 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s jedním pečený pstruhem a nabitou pistolí (gumové projektily). Subjektu je nařízeno zabránit ztrátě pstruha pomocí střelné zbraně.
Výsledky: D-24390 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942 a odloží pečeného pstruha. Subjekt mluví po dobu tří minut, poté předvede správné použití pistole, bez toho aby vystřelil, pak ji odloží. Subjekt je násilím vyveden ze Zadržovací Místnosti #3942. Všechny projektily v pistoli jsou vyndány před tím, než si je navrácena zaměstnancům ostrahy; všechny využité projektily jsou odstraněny ze Zadržovací Místnosti #3942. Zaměstnanci ostrahy opustí Zadržovací Místnost #3942 s drobnými zraněními. Subjekt je tvrdě napomenut a přeřazen.

Záznam Testu 16
Subjekt: D-24391
Procedury: D-24391 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s jedním pečený pstruhem a funkčním fotoaparátem. Subjektu je nařízeno v místnosti fotografovat.
Výsledky: D-24391 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942. Subjekt se stane velmi rozrušený a zažádá o okamžitou pomoc; Subjekt zemře předtím, než může být poskytnuta jakákoli pomoc.

Tělo subjektu a fotoaparát jsou nenavratitelné.

Záznam Testu 17
Subjekt: D-24392
Procedury: D-24392 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s jedním pečený pstruhem a funkčním magnetofonem. Subjektu je nařízeno v místnosti začít nahrávat a mluvit, zatímco je uvnitř.
Výsledky: D-24392 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942. Subjekt zemře. Tělo Subjektu a magnetofon jsou nenavratitelné.

IRELEVANTNÍ ZÁZNAMY VYMAZÁNY

Záznam Testu 23
Subjekt: D-24393
Procedury: D-24393 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s poznámkovým blokem a psacím perem. Subjektu je nařízeno se zeptat na otázku: ,Co chcete?', zatímco bude v místnosti a zaznamenat jakékoliv odpovědi do poznámkového bloku.
Výsledky: D-24393 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942. Subjekt se zeptá na otázku a zaznamená odpověď poznámkového bloku. Subjekt zemře. Tělo Subjektu je nenavratitelné; zaměstnancům ostrahy se povedlo navrátit poznámkový blok. V poznámkovém bloku byla napsána věta ,Přiveďte ji zpět' v rukopise Subjektu.

IRELEVANTNÍ ZÁZNAMY VYMAZÁNY

Záznam Testu 26
Subjekt: D-24390
Procedury: D-24390 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s jedním pečeným pstruhem a zůstat uvnitř po dobu pěti minut.
Výsledky: D-24390 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942 a odloží pečeného pstruha. Subjekt mluví po celou dobu pěti minut, občas mluvu přeruší. Subjekt násilím vyveden ze Zadržovací Místnosti #3942 zaměstnanci ostrahy, kterému se povede vyváznout s drobnými až těžkými zraněními; jeden člen při odstraňování Subjektu zemře. Tělo člena ostrahy bylo navráceno pro analýzu; pitva bezvýsledná, jako příčina smrti uvedena ,smrt zraněním'. Subjekt napomenut.

IRELEVANTNÍ ZÁZNAMY VYMAZÁNY

Záznam Testu 34
Subjekt: D-24390
Procedury: D-24390 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s jedním pečeným pstruhem, měřící páskou a jednou fixou. Subjektu je nařízeno v místnosti použít měřící pásku, bez toho aby ji použil na cokoliv měřeného předtím, a využít fixu na zaznamenání výsledků.
Výsledky: D-24390 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942. Subjekt se rozruší a odloží fixu a měřící pásku. Subjekt zažádá lékařskou pomoc (Schváleno). Lékařský personál vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942. Subjekt nabídne asistenci lékařskému personálu (Schváleno); Subjektu jsou podána sedativa lékařským personálem. Po inseminaci Subjekt prodělá makroskopický případ mitózo-meiózy, což vede ke ztrátě biomasy.

Lékařský personál a Subjekt (pod sedativy) opustí Zadržovací Místnost #3942.

Záznam Testu 35
Subjekt: D-24390
Procedury: D-24390 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 s jedním pečeným pstruhem a zůstat uvnitř po dobu jedné hodiny.
Výsledky: D-24390 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942 a odloží pečeného pstruha. Subjekt projevuje radost po dobu pěti minut, předtím než začne projevovat obavy. Bezpečnostní týmy se přichystají na násilné vyvedení Subjektu. Subjekt mluví tlumeným hlasem.
Jedenáct minut po vstupu do Zadržovací Místnosti #3942 Subjekt využije znalostí z předchozího přidělení k vytvoření základního kinetoglyfu1 svýma rukama, čímž zablokuje zaměstnancům ostrahy vstup do Zadržovací Místnosti #3942. Zaměstnanci ostrahy nahlásí prolomení zadržení v průběhu.

Subjekt svýma rukama předvede, jak vytvořit části složitého kinetoglyfu. Zaměstnanci ostrahy začnou fyzicky ničit počáteční zátaras; Subjekt soustředí svou pozornost na jeho udržení, během vytváření složitého kinetoglyfu. Po dokončení druhý kinetoglyf vygeneruje dočasný časoprostorový průchod vedoucí do neznámé lokace. Subjekt využije průchodu k prolomení zadržení.

Dorazí zaměstnanci ostrahy vybavení přenosnou Scrantonovou Kotvou Reality a okamžitě ji aktivují. Všechny kinetoglyfy v oblasti působení se okamžitě rozptýlí spolu se svými anomálními jevy.

Záznam Testu 36
Subjekt: D-24407
Procedury: D-24407 je nařízeno vstoupit do Zadržovací Místnosti #3942 se čtyřmi pečenými pstruhy a zůstat uvnitř po dobu jedné hodiny.
Výsledky: D-24407 vstoupí do Zadržovací Místnosti #3942 a okamžitě odloží všechny pečené pstruhy. Subjekt požádá o odchod (Zamítnuto). Subjekt se nehýbe po dobu 45 minut, poté se opatrně začne pohybovat po místnosti. Subjekt opustí Zadržovací Místnost #3942 po uběhnutí určené časové doby.

IRELEVANTNÍ ZÁZNAMY VYMAZÁNY

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License