SCP-3937
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-3937

Třída Objektu: Neutralized

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny instance SCP-3937-1 byly zpopelněny a sektory Oblasti-112 s neeuklidovskými charakteristikami byly uzavřeny zadržovacími týmy. Výskyt těchto prostorů v kterékoli Oblasti Nadace, stejně jako instance SCP-3937-1, by měl být okamžitě oznámen místnímu kurátorovi HCML a sekretariátu Rady O5.

Popis: SCP-3937 byl neeuklidovský prostor uvnitř bývalé testovací laboratoře v suterénu Oblasti-1121. V době objevení obsahovala asi 250 mrtvol v konečných fázích rozkladu, souhrnně označovaných jako SCP-3937-1 a geneticky totožné se současnými pracovníky Oblasti-112. Během pohovoru nebyl jediný zaměstnanec schopen vysvětlit podobnost SCP-3937-1 se zaměstnanci Oblasti-112, ani jejich náhlé objevení.

17/17/2018 jsme byli schopni určit, že SCP-3937 bylo způsobeno dočasnou fúzí velmi podobného paralelního vesmíru s naším, což vedlo k vytvoření neeuklidovského prostoru, ve kterém byly uloženy všechny instance SCP-3937-1. Protože pravděpodobnost opakování podobných průniků je velmi vysoká, je nezbytné, aby všichni zaměstnanci hlásili jakékoli podezřelé události místnímu kurátorovi HMCL a sekretariátu O5. Nedodržení tohoto požadavku je trestné okamžitým propuštěním z Nadace.

Rozkaz O5

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License