SCP-3935


hodnocení: +8+x
blank.png


NA PŘÍKAZ RADY O5
Následující složka podléhá utajení Úrovně 3/3935.
Neautorizovaný přístup je zakázán.
3935
Objekt#: 3935
Úroveň3
Zadržovací Třída:
euclid
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
keneq
Třída Ohrožení:
rizikové

school.png

Salvationská Střední škola.


location.png

Salvation, IN, US

Speciální Zadržovací Procedury: Městečko Salvation v Indianě bylo evakuováno a okolo jeho středu byla, v poloměru 2km, zřízena oplocená karanténní zóna. Silnice vedoucí do nedalekého městečka Eminence byly odstraněny nebo přesměrovány. Nadační personál je pověřen monitoringem potenciálních známek civilistů na všech přístupových cestách vedoucích do Salvation.
Jakýkoli civilista zadržený při pokusu vstoupit do Salvation, je nadále převeden do zadržovací vazby místních orgánů. Krycí příběh 3935.18 „Rizikový Únik Odpadu“ je v tuto chvíli veřejně rozšiřován.

Budova obsahující SCP-3935, Salvationská Střední škola, musí být střežena Nadační bezpečnostní složkou. Za žádných okolností nesmí jakýkoli neautorizovaný personál vstoupit do SCP-3935. Jedinci u nichž je podezření, že jsou jakkoli ovlivněni SCP-3935 musí být přesunuti do Dočasné oblasti 81-5 v blízkosti Eminence pro přezkoumání.

V současné době se má za to, že původní obyvatelé Salvation jsou nadále neschopní reprodukce. Odchylky od toho předpokladu musí být pozorně sledovány.

Průzkum SCP-3935 je v současné době zakázán. Pro rizikové podmínky panující v SCP-3935 je jakýkoli budoucí pokus o průzkum možný pouze pro zaměstnance Třídy-D.

Popis: SCP-3935 je para-časová, para-prostorová, ne-euklidovská oblast nacházející se pod Střední školou v Salvation, v Indianě. Zatímco SCP-3935 označuje konkrétní, výše zmíněnou, anomálii, na základě nahlášené anomální aktivity mimo SCP-3935 je usuzováno, že ovlivněno je celé městečko Salvation. Plný rozsah těchto projevů není zcela znám.

SCP-3935 je přístupné pouze skrze zřícenou část sklepních prostor pod Salvationskou střední školou, a to v severozápadním rohu budovy, pod školním bazénem. Má se za to, že SCP-3935 bylo zdrojem anomální aktivity, k níž došlo v Salvation v polovině sedmdesátých let dvacátého století a která byla prošetřována agenty „Jednotky Neobvyklých Případů“(UIU) z divize „Federálního Úřadu pro Vyšetřování“(FBI). Informace popisující výše zmíněné vyšetřování jsou přiloženy dále v dokumentu.

Bod vstupu do SCP-3935 se nachází zhruba 25 metrů pod sesunutou sklepní částí, v malém předsálí, obsahujícím kamenný oblouk. Původní stavitelé, stejně jako co a jak pohřbilo tento objekt tak hluboko pod zem, jsou předmětem vyšetřování. Vepsaná do oblouku je fráze v angličtině, jež nebyla dosud nalezena v žádné známé literatuře:

Cesta dolu vane v hloubce, dáli,
nevýslovný její rozsah jest.
Ztracení navždy, zatraceni v pouti,
tiché šílenství stvořila ta věc.

Dodatek 3935.1: Nalezení

SCP-3935 bylo poprvé objeveno v souvislosti se sérií paranormálních událostí, ke kterým došlo v Salvationské střední škole během týdne po 18. dubnu, 1976 (viz dodatek 3935.2). Zborcená část zdi a sesunutá podlaha byly ve škole objeveny uklízečem někdy po skončení hlavních anomálních aktivit.

Zborcená zeď, jež byla nalezena v blíže nespecifikované podzemní místnosti pod hlavním sklepem se nadále rozpadala, až byl otvor dostatečně veliký, aby pojal lidskou osobu.
Během vyhodnocování škod kolapsu statikem, člen nezávislého týmu uklouzl a propadl se do předsálí v blízkosti SCP-3935. Bez možnosti jednoduše jej vyzvednout, vedoucí vyzval propadnuvšího, aby pokračoval dál do SCP-3935 a pokusil se najít jinou cestu ven. Když se muž nevrátil z SCP-3935, průzkumná akce byla provedena členy statického týmu ve spolupráci s místními úřady. Když se následně do předsálí vrátili pouze dva z jedenácti lidí vstoupivších do SCP-3935 a když byly porovnány jejich výpovědi o zkušenostech v podzemí, Nadační personál do věci vstoupil a převzal kontrolu nad vyšetřováním.

S postupem času se v Salvation stala anomální aktivita běžnější i mimo školu. Po událostech dubna 1976 bylo město uzavřeno a celé jeho obyvatelstvo1 přesunuto na jiné místo.

Dodatek 3935.2: UIU Terénní zpráva

Dodatek 3935.3: Prvotní Průzkumný a Záchranný protokol

Dodatek 3935.4: Anomální Aktivity v Salvation

Dodatek 3935.5: Rozhovor se Zájmovou osobou

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License