SCP-3934
hodnocení: 0+x
blank.png
450px-Loch_Ness_Monster_02.jpg

Divoká dospělá instance samce SCP-3934, odchycená poblíž Drumnadrochitu, ve Skotsku roku 1953.

Objekt #: SCP-3934

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Hejno 58 59 instancí SCP-3934 je aktuálně zadržováno v jezeře Baocang v Parazoologické rezervaci Oblasti-220, známé veřejnosti jako přírodní rezervace Baihe.1 Nadační Parazoologové se starají o adekvátní výživu a zdravotní péči jedinců, a jsou zodpovědní za dohled nad rozmnožovacím programem navrženým tak, aby se u populace omezily genetické vady způsobené příbuzenstvím. Těla uhynulých instancí budou spálena po provedení standardního testování a examinačních procedur.

Zprávy o nezadržených instancích SCP-3934, ať už divokých, či domestikovaných, musejí být prošetřeny členy MTF Fí-2 ("Clever Girls"). Pokud bude objevena živá instance, bude nezraněná převezena do nejbližšího nadačního zařízení. Dále bude zařízen transport do Oblasti-220. Aby se předešlo náhodnému zranění personálu, nebo instance, smí s instancí před transportem do rezervace, interagovat pouze členové Fí-2 a jiný personál zkušený v práci s druhohorními plazi.

Popis: SCP-3934 je druh obojživelných plazů, jež Marshall, Carter a Dark s.r.o. vyrábí za pomoci anomálních metod. Instance SCP-3934, klasifikované jako druh Plesiosaurus pygmaeus, dorůstají pouze poloviny velikosti jiných plesiosaurů, přičemž dospělí samci mají na délku v průměru 1,9 metrů a dospělé samice mají 1,7 metrů. Jedinci jsou všežraví a živí se převážně rybami a vodními rostlinami. Přestože byly vytvořeny anomálním způsobem, nemají instance SCP-3934 žádné anomální biologické rysy či adaptace.

Instance SCP-3934 byly původně vytvořeny na začátku 20. století společností MC&D za účelem prodeje exotických mažlíčků do akvárií. Produkční proces, za tímto stvořením, není známý,2 ovšem bylo potvrzeno, že instance sdílejí téměř identickou kosterní strukturu s historickými plesiosaury (s očividnou vyjímkou jejich velikosti). Po svém úspěchu využila společnost MC&D virálních marketingových taktik pro vytvoření poptávky po tvorech. Od roku 1933 po následující dvě desetiletí předávala společnost MC&D snímky a příběhy o SCP-3934 médiím. Nejslavnějším příkladem je takzvaná "Chirurgova fotka" z roku 1934. Kampaň byla úspěšná a mezinárodní fascinace v podobě fenoménu "Lochnesské příšery" vyústila v další pozornost.

Společnost MC&D využila popularitu legendy k prodeji jedinců mnoha bohatým osobám ze vznešených rodů, či industriálních rodin, v Evropě a ve Spojených státech. Odhaduje se, že mezi lety 1935 a současností bylo vytvořeno a prodáno kolem 1200 až 1400 instancí SCP-3934. Průmětná cena v současnosti se pohybuje kolem [DATA VYMAZÁNA] USD za jednotlivce.

SCP-3934 jsou vysoce společenská zvířata, jak s členy svého vlastního druhu, tak s lidmi. Získané interní dokumenty MC&D indikují, že jejich vzorce chování byly vytvořeny podle Labradorských retrívrů, aby se zajistila spokojenost a bezpečnost zákazníků. Ovšem, přestože jejich temperament z nich činil výborné domácí mazlíčky, množství vyžadované péče nikoliv. Vzhledem k jejich velikosti a pozměněné biologii, vyžadovali jedinci speciální stravu, mořský výběh o objemu alespoň 1 milionu litrů vody a specializovanou zdravotní péči. Mnoho zákazníků nemohlo tyto kondice splnit, což způsobilo, že velké množství instancí zemřelo, nebo bylo opuštěno do dvou let od jejich zakoupení. Tento výsledek byl nejspíše ze strany MC&D zamýšlený, neboť to podporovalo opakované kupování mladých instancí jako náhrady za mrtvé, či nepraktické dospělé jedince.

Opuštěné či v přírodě narozené instance SCP-3934 často reagují s necharakteristickou agresí vůči lidem a jiným savcům. Vyšší míra dravé masožravosti a teritoriálního chování jsou rovněž běžné u těchto divokých jedinců. Alespoň ve třech případech se několik divokých instancí spářilo a vytvořilo divoká hejna. Největší z těchto hejn se nacházelo v jezeře Champlain, kde se před zadržením nacházelo 6 divokých instancí.3 Skrze specializované behaviorální podmiňování se nadačním parazoologům úspěšně podařilo dosáhnout 73% úspěšnosti při rehabilitaci těchto divokých jedinců.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License