SCP-3932
hodnocení: +1+x
blank.png
diplomats.jpg

Velvyslanec Exilového Impéria Velkého Bariérového Útesu během diplomatických jednání s Nadací.

Objekt#: SCP-3932

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Zvukový soubor SCP-3932 je nutné uložit v zabezpečených serverech Nadace v Oblasti-72, Oblasti-01 a Oblasti-19. Personál s přístupem úrovně 3 nebo vyšší má povoleno poslouchat SCP-3932 kdykoli, za předpokladu, že v dosahu nejsou žádní kytovci.

Současnou strategií Nadace pro zadržování SCP-3932 bylo navázání diplomatických vztahů se třemi národními státy SCP-3932-Δ. Nadace v současné době udržuje pozitivní vztahy s těmito skupinami a vyjednala několik bodů v rámci různých smluv:

  • Nadace nebude úmyslně zadržovat nebo zabíjet instance SCP-3932-Δ, pokud nepředstavují aktivní bezpečnostní hrozbu.
  • Nezadržené instance SCP-3932-Δ nebudou vytvářet nové instance SCP-3932-Δ vystavením SCP-3932.
  • Instance SCP-3932-Δ mohou vystavit své potomky SCP-3932, pokud byli narozeni přirozeným způsobem.
  • Tři národní státy SCP-3932-Δ se budou skrývat před vnějším světem až do zveřejnění jejich existence.
  • Nadace se pokusí usměrnit globální politiku k aktivnějšímu předcházení úhynu kytovců po celém světě, včetně těch, kteří nejsou instancemi SCP-3932-Δ.
  • Tři národní státy SCP-3932 nesmějí útočit na lidská sídla nebo plavidla v rámci jejich nárokovaného území.

Popis: SCP-3932 je krátká vokalizace s memetickými vlastnostmi, které ovlivňují savce z čeledi Delphinidae.1 Když delphinid zaslechne SCP-3932, podstoupí významné změny a přemění se v instanci SCP -3932-Δ. SCP-3932 nemá žádný vliv na lidi nebo zvířata, která nepatří do čeledi Delphinidae.

SCP-3932-Δ jsou fyzicky a geneticky identické s neanomálními delfíny. Anomalita spočívá v jejich inteligenci. Kromě toho mají instance SCP-3932-Δ telekinetické schopnosti třídy II, které umožňují fyzickou manipulaci s předměty navzdory chybějícím končetinám.

Všechny instance SCP-3932-Δ jsou schopné vokalizovat SCP-3932. Po infikování SCP-3932-Δ obvykle vystaví všechny členy svého či hejna SCP-3932. Pokud se setká s jiným hejnem, vystaví je účinkům SCP-3932 také. První vokalizace SCP-3932 byla pravděpodobně vytvořena neanomálním delfínem, který se pak stal instancí SCP-3932-Δ a proměnil ostatní členy svého hejna na instance SCP-3932-Δ.

Komunikace s SCP-3932-Δ byla navázána výukou pomocí odnože Auslanu2 a poskytnutím rukavic k manipulaci. V současné době většina SCP-3932-Δ plynně komunikuje Auslanem. Překladové úsilí mezi angličtinou a kytovcem probíhá pomocí anglicko-kytovcového Phrasebooku, získaného z SCP-1986.3

V současné době jsou všechny instance SCP-3932-Δ organizovány do tří národních států, které se nacházejí v jižním Pacifiku. Tyto národní státy jsou v současné době ve stavu studené války, kterou Nadace diplomaticky řeší. Tyto národní státy jsou následující:

  • Konfederace Velkého Bariérového Útesu: Nejmladší ze tří národních států SCP-3932-Δ. V současné době přebývají v oblasti Velkého Bariérového Útesu podél východního pobřeží Austrálie. KVBÚ byla založena v roce 1957 po svržení Impéria Velkého bariérového útesu. Instance praktikují rudimentární thaumaturgii. (Aktuální odhadovaná populace: 25 000)
  • Exilové Impérium Velkého Bariérového Útesu: Skupina, která se prohlašuje za nástupce Impéria Velkého Bariérového Útesu, které bylo svrženo KVBÚ v roce 1957. EIVBÚ sídlí v zálivu Carpentaria a ovládá severní pobřeží Austrálie. Oficiální státní náboženství EIVBÚ má výrazné podobnosti se Sarkicismem, ale nevěří se, že má společný původ. (Aktuální odhadovaná populace: 20 000)
  • Delfínská Posadistická Republika Indonésie: Nejstarší z národních států SCP-3932-Δ, založený v roce 1941. DPRI v současnosti kontroluje vody kolem Indonésie a Papuy-Nové Guineje. DPRI byla vzdělána v trockistické teorii přeběhlíkem z GRU-P v roce 1940 a v posadismu stejným přeběhlíkem v roce 1965. (Současná odhadovaná populace: 30 000)

Dříve byly všechny instance SCP-3932-Δ pod kontrolou Impéria Velkého Bariérového Útesu, které bylo založeno v roce 1900 a rychle získalo kontrolu nad celou oblastí Oceánie. V roce 1940 komunistické povstání vedlo k rozštěpení státu na Delfínskou Posadistickou Republiku Indonésie a Impérium Velkého Bariérového Útesu. Vládnoucí třída Říše Velkého Bariérového Útesu byla svržena v roce 1957 a nahrazena Konfederací Velkého Bariérového Útesu.

Synovec bývalého Imperátora Velkého Bariérového Útesu uprchl do letního paláce své rodiny v zálivu Carpentaria a založil Exilové Impérium Velkého Bariérového Útesu s cílem nakonec získat zpět Velký Bariérový Útes.

Tři současné národní státy byly posledních šedesát let ve stavu studené války s menšími konflikty o území. Napětí se zmírnilo díky diplomatické intervenci Nadace, což vedlo k současnému stavu věcí.

Zapojení Nadace týkající se SCP-3932 vedlo k omezení území všech tří národních států SCP-3932-Δ a zákazu interakce s lidmi. Zatímco instance SCP-3932-Δ měly dříve provádělo omezenou interakci s lidmi, tyto interakce byly většinou skryty pod krycím příběhem SCP-3932-Δ, protože byly pouze o něco inteligentnějšími delfíny.

Dodatek 3932.14: Dne 18. 2. 2018 obdrželo diplomatické oddělení Nadace následující dopis od vlád KVBÚ, EIVBÚ a DPRI.

Nadaci,

Toto je vyhlášení války.

Příliš dlouho byli delfíni světa utlačováni tyranskými vládci a hromadně vražděni lidmi. Na celém světě jsou naši druzi zabíjeni po tisících vaším druhem a my už takové zacházení nemůžeme déle snášet.

Doby minulosti, kdy byl náš druh brutálně týrán, jsou pryč. Když jste nás oslovili, v prvních dnech vzestupu našeho lidu, slíbili jste nám, že se věci změní a dojde ke změnám. Slíbili jste nám svět, ve kterém budou naše děti svobodné.

Avšak vše co nám bylo dopřáno, je tyranie a útlak. Bráníte našim lidem využít Dar, který nás pozvedl z ničeho a nedovolíte nám povznést naše druhy.

Tyto nedůstojnosti nebudeme trpět. Jsme stejně velká rasa jako vy, obdařeni stejnou inteligencí a schopností rozumu. Naše rozdíly spočívají pouze v těle a ne v mysli.

Náš den přijde a přijde brzo.

Bacchus
Prezident Konfederace Velkého Bariérového Útesu
Kavulak IV
Nejvyšší Imperátor Exilového Impéria Velkého Bariérového Útesu
Flipper Marx
Předseda Delfínské Posadistické Republiky Indonésie

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License