SCP-391
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-391

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-391 je uchováváno ve voliéře o rozměrech 5 x 5 x 5 metrů, která je vytvořena z těžkého ocelového pletiva. Uvnitř voliéry musí být umístěny struktury napodobující listnáče a borovicové lesy. Umělá světla napodobující normální cyklus dne a noci musí být dobře udržována. Teplota a vlhkost vzduchu musí být nastaveny tak, aby napodobovaly vlhké kontinentální podnebí.

Vstup do voliéry musí být stále uzamčený, pokud momentálně není SCP-391 studováno, udržováno nebo krmeno. Personál odcházející z voliéry musí být prohledán pro držení objektů odebraných z voliéry. Personálu, který se bez povolení pokusí odnést jakýkoliv materiál z voliéry, bude udělena důtka.

Popis: SCP-391 je samička druhu Tyto alba alba, neboli sovy pálené. Pelety, které SCP-391 regurgituje, jsou většinou tvořeny z nějakého drahého kovu. Tyto kovy se liší typem pozřené kořisti. U této sovy, přezdívané Midas, byly zdokumentovány regurgitace zlata, stříbra, platiny a jiných drahých kovů. Pro více informací se obraťte na Záznam Experimentů SCP-391.

SCP-391 bylo chyceno v roce 20██ poté, co správce parku █████ ████████ nahlásil nalézání nugetů zlata připomínající soví pelety. Nadace toto hlášení našla při rutinním prohledávání informací. Všechny sovy v okruhu 50 kilometrů byly uspány a odchyceny pod záminkou kroužkovacího a pozorovacího experimentu. Agenti prohlédli a vypustili přes ███ sov před nálezem SCP-391.

Dodatek 391-01: Po několika vyšetřeních nadačními veterináři nebyli uvnitř SCP-391 nalezeny žádné anomálie. Kromě výše zmíněné mimořádné schopnosti je SCP-391 normálním, dospělým jedincem svého druhu.

Dodatek 391-02: Kvůli opakujícímu se kontaktu s výzkumníky Dr. ███████ a Dr. █████ si SCP-391 navyklo na nějaký lidský kontakt. Nicméně SCP-391 je stále divoké zvíře a mělo by s ním být zacházeno s obezřetností a respektem.

Poznámka: Dr. ███████ požádal o svolení rozmnožení SCP-391, aby zjistil, zda bude tato schopnost přenesena na její mladé. Žádost čeká na povolení od oblastního ředitele.


Záznam Experimentů SCP-391

Poznámka: Tyto experimenty byly provedeny poté, co bylo SCP-391 týden na dietě skládající se z vykostěného kuřete bez kůže. Výzkumníci také odepřeli stravu na dobu dvanácti (12) hodin před začátkem testování.

Jméno: Dr. █████
Datum: ██/██/20██

Objekt: Jedna (1) 320gramová bílá krysa.

Reakce: SCP-391 nadšeně ulovilo a snědlo krysu.

Výstup: Jeden (1) 63gramový pelet india.

Poznámka: Co bylo pozoruhodné, byla velikost tohoto peletu. Byl stejné velikosti jako pelet normální sovy. Na té kryse nemohlo být více než 10 gramů nepoživatelného materiálu, ale ten pelet měl hmotnost odpovídající kusu india této velikosti. Zdá se, že cokoliv, co způsobuje změnu hmoty, nedodržuje zákon zachování hmoty.

Jméno: Dr. █████
Datum: ██/██/20██

Objekt: Jedna (1) 320gramová černá krysa.

Reakce: Stejná jako u bílé krysy.

Výstup: Stejný jako u bílé krysy.

Poznámka: SCP-391 bylo přesunuto do uzavřeného systému, kde všechen vstup hmoty a energie byl pečlivě změřen a ukázal postupný vzrůst hmoty asi dvě (2) hodiny po požití. Žádná změna energie nebo hmoty nemohla být zodpovědná za tento vzrůst. Zdá se, že na barvě při reakci nezávisí. Avšak vyprodukovaný pelet nemůže být vysvětlen bez porušení základních fyzikálních zákonů.

Jméno: Dr. █████
Datum: ██/██/20██

Objekt: Jedna (1) 320gramová bílá krysa.

Reakce: Stejná jako u předchozích testů

Výstup: Stejný jako u předchozích testů

Poznámka: Krysa použita v tomto testu byla označena radioaktivním izotopem a zažívací proces byl sledován speciálním vybavením. Maso krysy bylo odděleno od srsti a kostí a následně stráveno tak, jak by jeden předpokládal u normální sovy. Nadbytečná hmota peletu nevychází ze samotného pozřeného materiálu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License