SCP-3907
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-3907

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3907 a pole, které jej obklopuje, musí být ohraničeno plotem o rozměrech, přičemž alespoň jedna část plotu musí být neustále skryta. Celková ohraničená plocha má rozměry 125 m x 125 m. Všechny události SCP-3907 musí být sledovány personálem oblasti a jakékoli abnormality je nutné okamžitě hlášeny.

Popis: Označení SCP-3907 zahrnuje dubový stůl z roku 1908, set se 7 židlemi, ubrusem a různým porcelánovým nádobím bílé barvy. SCP-3907 je odolné vůči jakémukoli poškození nebo opotřebení a v prakticky nedotčeném stavu, což vzhledem ke stáří působí anomálně. Primární anomální účinek SCP-3907 se projeví během aktivačních událostí, ve kterých se SCP-3907-1 až -5 projevují na židlích obklopujících SCP-3907. Aktivační události se neřídí žádným stanoveným vzorem a zdánlivě se dějí náhodně.

Označení SCP-3907-1 až -5 nese 5 humanoidních entit, které se projevují v sedavé poloze na židlích SCP-3907. Nebyly pozorovány žádné anomální efekty jiné než samotná manifestace. Entity jsou oblečeny v uniformách britské armády z roku 1915. Z konverzací vyplynulo, že entity mají rozsáhlé znalosti týkající se britské armádou a zkušenosti z aktivní služby. Během konverzace si často vypráví příběhy popisující jejich hrdinské činy v různých britských vojenských kampaních v letech 1880-1915. Během aktivačních událostí budou SCP-3907-1 až -5 konverzovat a pít z nádobí na SCP-3907, přičemž se zastaví pouze tehdy, když je přerušeno SCP-3907-6.

SCP-3907-6 odkazuje na humanoidní entitu jezdící na koni. SCP-3907-6 nosí stejnou uniformu jako všechny ostatní entity SCP-3907, i vykazuje výrazné zuhelnatění a poškození způsobené pravděpodobně výbuchem. Ten poškodil jeho dolních partie. Ve všech zaznamenaných aktivačních událostech SCP-3907 začíná SCP-3907-6 cválat rychlostí 18 km/h z bodu na horizontu, který žádný člověk nevidí. Vždy zamíří směrem k SCP-3907 a skočí přes objekt a entity, které na něm jedí. Skok SCP-3907-6 přes stůl a přistání ukončí aktivační událost.

Dodatek-1: Příklad aktivační události SCP-3907.

SCP-3907-2: Pánové.

SCP-3907-3: Dobrý večer, Johne. pánové.

SCP-3907-2: Dnes máme hezký večer. Počasí je tak akorát, připomíná mi noci, které jsem prožíval jako dítě v Yorku.

SCP-3907-4: Nic nepřekoná počasí v Transvaalu.

SCP-3907-5: Kriste pane, to bylo hrozné. Pokud se tě ti zatracení Búrové nesnažili zabít, zdálo se, že se tam nachází pec země.

SCP-3907-5: Allene, rád mluvíš o tom, jak špatná byla Jižní Afrika, ale v Afghánistánu bys nevydržel ani minutu. Zkuste si představit, chcete-li: třesete se mrazivou nocí, jen abyste se probudili do 90° dne. Tři muži ve vaší společnosti jsou již mrtví po útěcích a polovinu jídla sebrali místní. Pak se vydáte na hlídku, na sobě svou jasně červenou uniformu v kontrastu k hnědému kamení pod nohama. Najednou ze skály nahoře vyskočí milion turbanů a polovina vaší skupiny je mrtvá. Pokusíš se palbu opětovat, ale ti parchanti jsou na půli cesty zpět do Kábulu dříve, než stačíš pozvednout zbraň!

SCP-3907-2: Prosím, Edwarde. To mě jednou napadlo asi tisíc Orientálců. Křičeli jako běsy a já se jim musel postavit pouze s puškou a svým důvtipem.

SCP-3907-3: Radši bych si miliónkrát zopakoval Shanghai, než bych znovu šel do Flandrer.

SCP-3907-1, který celou dobu mlčel, promlouvá.

SCP-3907-1: Nemůžu se tam vrátit.

Skupina vypadá poklesle.

SCP-3907-1: zadržuje slzy Nechtěl jsem. Nemohl jsem to vědět. Už to dál nevydržím.

SCP-3907-2: Já… to je v pořádku, Murphy. Nikdo z nás to nechtěl. Není to tvoje chyba.

SCP-3907-1: Je mrtvý. Všichni jsme a je to kvůli mně. Omlouvám se.

SCP-3907-5: Murphe, nemohl jsi vědět, že ten granát byl prvotřídní-

SCP-3907-2: Muži. Ticho.

V tuto chvíli se SCP-3907-6 projevuje a začíná se přibližovat.

SCP-3907-2: Čas vypršel, mládenci. Vypadá to, že je čas se vrátit. Uvidíme se v zákopech.

SCP-3907-2 vstává a pozvedá sklenici v přípitku.

SCP-3907-2: Na padlé.

SCP-3907-1 a SCP-3907-3 až -5 vstanou a zvednou sklenice.

Všichni, unisono: Na padlé.

SCP-3907-6 skočí přes stůl ve chvíli, kdy entity dokončí přípitek. SCP-3907 se následně vrací do neaktivního stavu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License