SCP-389
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-389

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury SCP-389 nevyžaduje žádné výjimečné zadržení. Pokud není používáno, je uloženo na poličce v kanceláři Dr. ███████ v Oblasti ██, vzhledem kvůli blízkosti k moři.

Popis: SCP-389 je zelená skleněná láhev, přibližně 45 cm dlouhá. Nejsou na ní žádné značky ani jiné rozlišující znaky.

Zdá se, že SCP-389 je velmi odolné vůči poškození, bylo několikrát upuštěno nebo shozeno z police bez prasklin, úlomků nebo jiného poškození. Analýza materiálu, ze kterého je vyrobeno, ukazuje, že je identická s normálním sklem.

Objekt byl objeven na [DATA VYMAZÁNA] ve vlastnictví 15leté dívky pojmenované █████████████. Sdílela historii objektu, jak ji znala, což bylo: Objevila to na pláži přibližně před šesti lety. Rozmarně složila vzkaz, vložila ho dovnitř SCP-389 a hodila předmět do moře. O několik dní později se vrátila, aby zjistila, že SCP-389 je vyplaveno na břehu, s přiloženou odpovědí. Od objevu si s jinou osobou dopisovala.

Při testování bylo zjištěno, že tento fenomén funguje s jakoukoli poznámkou, a po vhození do moře, se vrátí při přílivu následujícího dne, obsahující dopis. Zkouška sestávající z odeslání láhve bez poznámky skončila příští den, objevením stále prázdné láhve.

Přijaté zprávy jsou psány v angličtině a zdá se, že byly vytvořeny s mechanickým psacím strojem. Zdá se, že skladatel dopisů nechce odhalit osobní údaje kromě svého jména (Gedril) a pohlaví. Jakékoli otázky nebo požadavky na její geografickou polohu jsou ignorovány.

"Gedril" bude popisovat oblast kolem jejího domova, přírodu, jídlo, kulturu, zvyky a zřejmě cokoli, co se na ni konkrétně nevztahuje, pokud je to možné, i když její znalosti o mnoha věcech jsou omezené. Mnoho popsaných věcí jsou neobvyklé; mezi nimi jsou stromy, které samy vykořisťují a migrují a životní cyklus hmyzu fyzicky připomínajícího coccinellidae (hovorově známý jako Beruška), který na jednom místě zahrnuje několik larválních členů přítomného druhu, spontánně zkapalňující do jedné hmoty, pak se znovu změní v dospělé.

Sledovací zařízení poslána spolu s SCP-389, bez ohledu na to, zda jsou v něm obsažena, nebo jednoduše přichycena zvenku, vždy selžou poté, co je SCP-389 vzdáleno přibližně 100 metrů od břehu. Všechny ostatní pokusy o sledování SCP-389 rovněž vyústily v selhání.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License