SCP-3878
hodnocení: 0+x
blank.png
giimbiyu.png

Oblast obývaná kmenem Giimbiyu označená fialovou barvou.

Objekt #: SCP-3878

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: Procedury potřebné pro provoz SCP-3878 byly omezen na osoby s prověřením úrovně 5 a přeloženy do jazyka Giimbiyu. Dešifrování dokumentu se uskuteční pouze se souhlasem většiny Rady O5 nebo když sémantický spad vytvořený SCP-3878 zmizí, v tomto okamžiku by měl být SCP-3878 znovu aktivováno, aby bylo zajištěno, že kognitohazardní vlastnosti jazyka Giimbiyu (a tím i taktická využitelnost) budou zachovány

Informace o SCP-3878 a existenci jazyka a lidí Giimbiyu mají být odstraněny z veřejného přístupu a omezeny na zaměstnance s prověřením úrovně 4 a výše. Extrémně citlivé zprávy by měly být nejprve přeloženy do jazyka Giimbiyu autorizovaným mluvčím (kterého určí instance SCP-3878-A) a poté přeloženy zpět do příslušného jazyka jinou instancí SCP-3878-A: oba subjekty by měly být následně analyzovány. Vzhledem k obtížnosti výuky jazyka Giimbiyu, by instance SCP-3878-A měly pocházet výhradně z řad domorodců národa Giimbiyu.

Popis: SCP-3878 je sémantická zbraň vyvinutá Obskuracorps v roce 1938, odvozená ze studia anomálních konceptuálních objektů získaných z expedic do multivesmíru, které prováděla společnost Thule. To představovalo významnou odchylku od většiny sémantických zbraní v té době, v tom, že se nespoléhal na objemnou a snadno rozpoznatelnou fyzickou složku. Místo toho využilo pouze jednoho člověka, který prošel šestnácti týdenním psychologickým podmiňovacím programem.

Podmiňovací program využívá přísný režim přijímání psychotropních léků, elektrokonvulzivní terapie a trepanaci k vytvoření extrémně silného anti-konceptu v mysli subjektu. Když je subjekt "aktivován" prostřednictvím vystavení dříve zvoleného spouštěcího podnětu, anti-koncept interaguje s účinkem nativního jazyka subjektu a promění všechny případy tohoto jazyka (ať už napsaného, zaznamenaného nebo jiného) na smrtící kognitohazard, který ovlivňuje výhradně lidi, kteří nemluví plynule tímto jazykem.

Historie: Aktivace pomocí SCP-3878 byla doposud provedena pouze jednou. Skupina Obskuracorps ji provedla 2. července 1939 jako součást úsilí o odříznutí bezpečnostních Komunikačních kanálů Nadace. Před sedmnácti lety bylo vytvořeno spojenectví mezi Nadací a lidmi z kmene Giimbiyu za účelem omezení nesouvisejícího (nyní neutralizovaného) SCP. Během Sedmé Okultní Války, Nadace najala členy kmene Giimbiyu, aby předali taktické informace, které byly zašifrovány kódy vyvinutými v jazyce Giimbiyu.

Ve snaze sabotovat tyto kanály, Obskuracorps unesli jednoho člena Giimbiyu z Oblasti-43 (v té době Research Camp Quisling) a podrobil ho postupu používaného při nasazení SCP-3878. Následně byl aktivován jeho spouštěč čímž se stal jazyk Giimbiyu smrtícím kogniohazardem pro nerodilé mluvčí.

Brzy po této aktivaci, byl jazyk Giimbiyu označen jako SCP-3878 zatímco zatím co byla realizována plošná karanténa a všichni agenti pocházející z kmene Giimbiyu zde byli internováni. Po několika měsících výzkumu za použití inteligence shromážděné průzkumnými misemi v Pacific Theater, Analytické Oddělení ukončilo vyšetřování. Výsledkem je, že SCP-3878 je ve skutečnosti výsledek sémantické zbraně nasazené Obskuracorps nyní označené jako SCP-3878. Díky tomu je jazyk Giimbiyu nadmíru užitečný při přenosu citlivých dat, protože odposlechnutí komunikace osobou, která nemluví jazykem Giimbiyu, bude mít za následek okamžitou smrt.

Další informace získané po kapitulaci Německa naznačují, že skutečný účinek SCP-3878 se výrazně odchýlil od původního záměru. To lze připsat nedostatku přísnosti, který je přítomen v lingvistickém vyšetřování Obskuracorps, zejména v důsledku zkreslení zavedeného výzkumnými pracovníky, kteří se pokoušeli prokázat „jazykovou převahu“ indoevropské jazykové rodiny. Detonace tak vyvolala „fizzle“ ve kterém bylo rozptýleno velké množství pojmového spadu, ale nedošlo k žádnému skutečnému konceptuálnímu zničení.

Kdyby SCP-3878 fungovalo tak, jak bylo zamýšleno, celý jazyk by byl kompletně vymazán z povědomí všech, kteří jej používali. Po rozpadu Obskuracorps, bylo ztraceno několik kopií výzkumných poznámek používaných při vytvoření SCP-3878. Není jisté, zda se dostali k nepřátelským skupinám. Vyšetřování pokračuje.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License