SCP-387
hodnocení: +2+x
blank.png
legopile.jpg

Rozprostřené SCP-387

Objekt #: SCP-387

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k téměř nulovému nebezpečí tohoto objektu je umístěn ve skladu v Oblasti-19 se standardním zámkem. Červená krabice, ve které je SCP-387 uskladněno, se sama o sobě neprojevuje žádnými neobvyklými vlastnostmi, jak bylo zjištěno testováním, ale SCP-387 se nebude duplikovat, dokud alespoň jedna vrstva nezakrývá dno výše zmíněné krabice. Pro ty, kteří chtějí využít SCP-387, je k dispozici formulář a přístup k SCP-387 bude odepřen, pokud nebude řádně vráceno ve stejném stavu.

Popis: SCP-387 je krabice plná běžně dostupného Lega standardního designu. K dispozici jsou také nepravidelné tvary, které nejsou součástí běžných sad, například kruhy nebo hranoly. Nemá žádnou značku a všechny společnosti, které tajní agenti doposud vyslechli popírají výrobu jakéhokoliv neoriginálního Lega. Když není krabice plná (tj. když je částečně či téměř prázdná), Lego se pomalu duplikuje a zastaví se až když je krabice plná.

Zajímavou vlastností SCP-387 je, že pokud je cokoliv postaveno lidskou rukou (viz. Dodatek 387-d), konstrukce se samy oživí a vykonávají činnosti na základě svého okolí. Například, pokud figurku - což je "člověk" seskládán z dodaných humanoidních částí - umístěn do auta, začne ho řídit. Další experimenty prokázaly, že auto (a jakýkoliv jiný komplexní stroj) nepotřebuje žádný vnitřní motor ani zdroj energie. Figurky mají určitou formu vnímání, protože spolu poměrně často komunikují.

Pokud je necháme, po čase se začnou postavené ony figurky a budovy vyvíjet. Budou vykonávat povolání podle budov v jejich okolí (např. někteří panáčci se stanou hasiči a budou používat hasičské vozy, pokud se okolo nachází odpovídající předměty). Také budou využívat SCP-387 k postavení dalších věcí, aby rozšířili svou společnost. Lidé s nimi mohou komunikovat, ale pokud se k nim člověk začne chovat nepřátelsky, okamžitě ukončí veškerou činnost a stanou se neživými.

SCP-387 bylo nalezeno v únoru roku 20██ agentem H████. Během dlouhé cesty vlakem zpět do města kde žil, Agent H████ nezaujatě sestavil panáčka z SCP-387 (které bylo v té době na sedadle vedle něj). O několik vteřin později se panáček oživil. Agent H████ panáčka rychle rozebral a předal objekt ke zkoumání do Oblasti-19, kde nyní zůstává. Kamerové záznamy z vlaku byly zabaveny a zničeny dříve, než mohly být přezkoumány.

Volitelné Informace: Ke SCP-387 by neměli mít přístup děti mladší 10 let, obzvlášť pokud jsou tyto děti ovlivněny kreslenými filmy a televizními pořady.
Viz. Experiment 387-b.

Experiment 387-a: Malá komunita SCP-387 byla sestavena v testovací místnosti. Letadlo postavené z obyčejného Lega bylo umístěno stranou od komunity. Během následujících tří (3) hodin byly zpozorovány následující změny:
- Několik figurek sebralo nějaké vybavení z SCP-387 a zamířilo k letadlu.
- Figurky s neuvěřitelnou přesností postavily bez viditelného signálu fungující letiště, jehož konkrétní části dodalo SCP-387.
- Ke zmíněnému letadlu se přiblížila cisterna s palivem, zjevně letadlo palivem naplnila (navzdory dřívějšímu pozorování, ze kterého vyplívá, že stroje vyrobené z SCP-387 palivo nepotřebují) a letadlo doslova vzlétlo. Létalo po místnosti nízkou rychlostí a v malé výšce, zřejmě aby se vyhnulo havárii.
- Brzy poté vznikla další letadla různých designů.

Dodatek 387-1: Soudně podle toho bych řekl, že konstrukce z SCP-387 mají určitou formu porozumění okolnímu prostředí a jsou schopny převést existující Lego na 387. – Dr. Arch

Experiment 387-b: Několik malých dětí dostalo do rukou SCP-387 a k tomu instrukce k použití své představivosti. I přesto, že těmto dětem byly po skončení experimentu podány amnestika, začaly stavět různé předměty. Poté co zjistily, že věci zkonstruované z SCP-387 žijí, nadšeně se domluvily a začaly stavět několik předmětů, které hodlaly použít ve vzájemném souboji. Mezi tyto předměty patřil například Transformer, M1 Abrams Tank a několik [DATA VYMAZÁNA]. Děti byly z místnosti okamžitě vytaženy, načež po sobě začaly výtvory střílet a nakonec se navzájem zničily, i když to zabralo značné úsilí.

Dodatek 387-2: Jak se ty děti kurva dozvěděly, jak funguje M1 Abrams Tank, nebo [DATA VYMAZÁNA]!? Nejsem zodpovědný za úklid nepořádku, který ty věci nadělají, pokud je někdo fakt tak stupidní že nechá děti jít k SCP-387. Osobně nedoporučuju zvýšení třídy objektu na Euclid, protože zkonstruované předměty v přítomnosti lidí nestřílely. To bylo testovaný na dospělých a ukázalo se, že je to pravda. - Dr. Arch

Experiment 387-c: Červená krabice, která obsahuje SCP-387 byla vyprázdněna. Veřejně dostupné Lego jsme pak na minutu vložily do krabice. Zkonstruované předměty jsou neživé a zůstávají jimi. SCP-387 nahrazeno. Je také třeba poznamenat, že Lego umístěné v krabici se také neduplikovalo.

Experiment 387-c-2: Jeden blok SCP-387 je umístěn do červené krabice. Nedochází k duplikaci. Přidávají se další bloky SCP-387, dokud není pokryta spodní vrstva červené vany, která se začala poměrně rychle duplikovat, dokud se vana nezaplnila. Množství SCP-387 bylo odstraněno z vany a nadále fungovalo. Obdobný jev může být pozorován po přidání množství SCP-387 převyšující kapacitu krabice. Množství SCP-387 se snižovalo, dokud nebyla červená krabice zcela plná.

Dodatek 387-3: Vypadá to tak, že červená krabice sama o sobě nemá žádné schopnosti, ale SCP-387 se nebude duplikovat pokud není právě v téhle krabici. Možná je to nějaký mechanismus ochrany autorských práv, který brání vytváření kopií SCP-387. Je potřeba více experimentů. – Dr. Arch

Experiment 387-d: Robotická ruka byla použita ke konstrukci auta z SCP-387. Nebylo oživené. Tento test byl zopakovaný s lidskou rukou, načež se auto začalo hýbat jako obvykle. Mrtvá ruka nedávno zemřelého agenta byla použita k experimentu, ovšem bez výsledku. Poté byla ruka zahřáta, což ovšem stále nevyvolalo žádnou reakci.

Dodatek 387-4: Zdá se, že SCP-387 reaguje na puls nebo na nějakou jinou detekci lidského života. – Dr. Arch

Dodatek 387-5: Toto SCP bylo velmi hodně testováno, protože další testování neodhalilo žádné další anomálie. U testovaného personálu SCP-387 zlepšilo morálku a náladu o 87 %. Lidé jsou tu opravdu věčné děti. Proto doporučuji, aby bylo všem zaměstnancům povoleno používat SCP-387 pro rekreační účely. – Dr. Arch

Žádost byla schválena.

Experiment 387-e: Jakmile byla postavena normální komunita SCP-387, byla poblíž komunity umístěna malá hromádka Mega Bloks (běžná kopie stavebnice Lego). Když se tak stalo, vše co bylo postaveno z SCP-387 se přestalo hýbat, pomalu se otočilo směrem k hromádce stavebnice Mega Bloks a [DATA VYMAZÁNA].

Dodatek 387-6: Ježíšikriste. - Dr. Arch

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License