SCP-3866
hodnocení: +2+x
blank.png
medium.jpg

Zadržené instance SCP-3866

Objekt #: SCP-3866

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Veškeré známé instance SCP-3866 musí být uzamčeny uvnitř bezpečnostní skříňky v Oblasti-23. Testování je povoleno pouze, pokud je k dispozici zařízení pro dlouhodobé zadržení humanoidů.

Popis: SCP-3866 označuje skupinu neoznačených farmaceutických pilulek získaných během zásahu na amatérské lékařské zařízení v Palm Beach, Florida.

Požití SCP-3866 okamžitě uvede subjekt do stavu podobného hibernaci. Mozková aktivita subjektu je extrémně zpomalena a tep srdce je rovněž zpomalen na zhruba jeden úder každých třicet čtyři dní. Momentálně není známa přesná doba, po kterou subjekt může v tomto stavu přežít, avšak odhaduje se, že lidská osoba může být takto udržena naživu po dobu minimálně 3000 let1.

Dodatek SCP-3866-1: Dne 18/04/20██ provedla MTF Epsilon-6 ("Village Idiots") vyšetřování nejmenovaného amatérského lékařského zařízení nabízejícího eutanazii ve městě Palm Beach, Florida. Většina zákazníků tohoto zařízení požadovala lékařem asistovanou sebevraždu. Vyšetřování bylo zahájeno poté, co nastal Scénář Třídy-ΩK ("Konec Smrti"). Z důvodu povahy tohoto scénáře bylo třeba zjistit, zda se jedná o anomálii nebo pouhý podvod.

Monitorování ukázalo, že operace tohoto zařízení byly do jisté míry jak podvodné, tak anomální. Pacienti nebyli usmrceni a výsledky, kterých se personálu podařilo dosáhnout, byly anomální povahy. Poté, co bylo pacientům podáno SCP-3866 byla jejich těla zakopána pod zem za budovou.

Dne 29/04/20██ přepadla zařízení MTF Epsilon-6 a zatkla veškerý personál včetně Jacoba Possmana, vedoucího operace. V Possmanově mobilním telefonu byla nalezena série zpráv mezi ním a osobou v jeho kontaktech označenou jako "dado"2.

Bylo mi řečeno, že bych ohledně detailů toho léku měl kontaktovat přímo vás. Jen abych se ujistil, mluvil jste s Alexem Benningsem, že?

ano. mluvil s beningem. hezký pokec.

Takže dokážete udělat prášky na eutanazii?

eutanasii? proč potřeba asijské pilulky?

Ne, jakože… Na utracení zvířat, ale na lidi.

jako kyanid?

Něco takového? Ale méně bolestivého. Spíše jako poklidný spánek

ó ano ano mám pilulku pro vás. nejdelší spánek.

Dobře. Jak dlouho vám bude trvat ke mě dostat první dodávku?

záleží na počasí. nerad když prší.

Jak to s tím souvisí?

chodit když prší ne zábava. musel bych doručit jindy.

Počkat. Takže vy je doručujete sám? Pěšky?

říkal jste jak dlouho než dostat k vám.

Ne, myslel jsem… Jak dlouho, než je vyrobíte.

ó, už hotové

Hotové? Opravdu?

ano.

A… opravdu fungují?

křeček pořád spí.

Wow, vážně pracujete tak rychle, jak se říká.

proto vždycky věřit dadovi.

Dobře. Přijedeme si pro ně. Máte nějaké místo na setkání?

zeptejte beninga. buďte tam brzy.

Ok, uvidíme se za hodinu.

Possman byl vyslechnut a byla získána přesná adresa předání. Na adrese se nacházel malý byt, uvnitř kterého byl nalezen mobilní telefon, z části snědený donut, tři prázdné krabice firmy Amazon a matrace.

Dodatek SCP-3866-2: Mezi 03/07/20██ a 16/07/20██ nahlásili civilní občané zvuky z pozemku za zařízením, většinou křik, pláč nebo zvracení. Vyšetřování ukázalo, že zdrojem bylo 541 pohřbených pacientů bývalého zařízení, z nichž 491 bylo pohřbeno bez rakve. Po jejich exhumaci byla z jejich těl odstraněna hlína, minerály a hmyz. Bývalí pacienti byli amnestikováni a navráceni do společnosti s patřičným krycím příběhem.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License