SCP-3844
hodnocení: +2+x
blank.png

UPOZORNĚNÍ OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI (RAISA)

Prohlížíte si zastaralou verzi tohoto dokumentu, jež byla zachována pro archivaci. Informace uvedené níže tedy mohou být nesprávné, či zavádějící.

Poznámka uživatele: Následující dokumentace je nejstarším záznamem Nadace o SCP-3844. Jako taková byla zapsána před nástupem formální dokumentace, kterou Nadace dnes používá pro soupis zadržovacích procedur a anomálií. Jedná se o archivovaný dokument.

Korespondence z Dolomitů ohledně anomální aktivity

21. dubna, 1906

Drahý Fredericku,

Byl to drak. V horách jsme zahlédli draka a vypadal přesně tak, jak jsme si představovali.

Galviston a já jsme následovali našeho průvodce přibližně šest hodin, když jsme to stvoření uviděli. Přelétlo nad jedním z vrcholů, vydalo nízký zvuk, ze kterého povolily závěje na boku hory, a poté zmizelo z dohledu. Jeho křídla zablokovala slunce, jako přelétající mrak. Přál bych si, aby to mohli vidět všichni z laboratoře.

Trvalo nám další dvě hodiny nalézt drakovu sluj. Byla to masivní jeskyně plná drahokamů, pohárů a dalších cenností. Na její konec jsme nedošli, ale podle ozvěny, kterou vytvářely naše kroky, bychom na takovou cestu potřebovali víc zásob.

Rozhodli jsme se pro dnešek vzdát své pátrání po drakovi, protože jsme si mysleli, že stále někde létá a začali jsme se vracet ke vstupu. A potom, zrovna když jsme přelezli poslední kopu zlata, jsme uslyšeli řev. Zastavili jsme se, protože v jeskyni nešlo poznat, zda zvuk přichází zepředu, nebo zezadu. Napětí ustalo až když to promluvilo.

Přivítalo nás to jako hosty.

Drak nám pokynul, abychom přišli blíž, jak pomalu křáčel do vstupu jeskyně. Jeho přízvuk se podobal tvému! Jenom měl nižší a vážnější hlas. Chvíli nám s Galvistonem trvalo, než jsme se vzpamatovali a našemu průvodci to trvalo ještě déle.

Rád bych podotkl, že ono stvoření bylo skutečným gentlemanem. Změnilo svou podobu a stálo před námi jako mladý muž, abychom si připadali uvolněněji. Vedl jsem s ním dlouhou diskuzi, zatímco Galviston si psal poznámky. Bylo to překvapivě znalé moderních událostí ve světě. Když jsme se představili jako muži vědy, nazvalo nás to "novou érou rytířů".

Avšak, nestrachuj se, odvedl jsem svou práci. Překvapuje mě, že to fungovalo, vzhledem k našim omezeným zdrojům. Vyjednal jsem rozumné podmínky, aby drak zůstal zadržený v Dolomitech. Níže jsem zapsal přesnou operační proceduru, kterou drak stvrdil podpisem. Mohu pouze doufat, že se nás nerozhodne podrazit. Ale do té doby by měli italští úředníci být s naší prací spokojeni, přestože jsme nikdy nepracovali s takto ohromnou anomálií.

Vrátím se, jakmile se znovu setkám s Italy, abych vše domluvil. Příště, Fredericku, musíš jet s námi. Ty a George a všichni z laboratoře! Slova nemohou popsat majestátnost toho stvoření. Jednou sebou vezmu trochu ginu, abychom se spolu mohli napít.

S pozdravem, Lester

Zde jsou podmínky dohody:

Drak jménem Tharnock (dále označován jako "Anomálie") souhlasí že:

  • Bude omezovat své výpravy z domova na jednu (1) denně.
  • Výpravy budou omezeny pouze na území Dolomitů a bude je podnikat v nízké výšce.
  • Se nebude během pobytu mimo domov hlasitě projevovat.

Na oplátku, Nadace na Vyšetřování Anomálií (dále označována jako "Nadace") souhlasí že:

  • Najme jednoho (1) ambasádora, který bude s Anomálií jednou týdně interagovat.
  • Bude trestat veškeré pokusy o krádež drahého majetku Anomálie.

Pro udržení tajemství o existenci Anomálie, Italský národ (dále označován jako "Stát") souhlasí že:

  • Bude odrazovat civiliní obyvatelstvo od vstupu do Dolomitů.
  • Bude diskreditovat veškeré záznamy o existenci Anomálie.

Revize stránky 1/4 z 21. 4. 1906

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License