SCP-384
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-384

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Zadržovací Jednotka-077, umístěna nedaleko od Oblasti-19, obsahuje nynější verzi SCP-384. Okolo musí být umístěny nahrávací zařízení a musí být rozmístěny tak, aby nemohly být považovány za součást Oblasti-19. SCP-384 musí být jediným vstupem a výstupem ze Zadržovací Jednotky-077, pokud experimenty nevyžadují jeho zničení. V tom případě musí být do Zadržovací Jednotky-077 nainstalován jiný vstup.

Při probíhajícím experimentu je vyžadováno, aby SCP-384 bylo pozorováno skrze obrazovku se samostatným zdrojem energie. V případě, že kamera selže, musí být veškerý personál přiřazený k SCP-384 upozorněn a dohlížející zaměstnanci Úrovně 4 mohou povolit vstup do Zadržovací Jednotky-077. Zaměstnanci vstupující v případě selhání zařízení musí po celou dobu sledovat SCP-384. Pokud tato podmínka nebude dodržena, musí být Zadržovací Jednotka-077 a cesta z Oblasti-19 uzavřeny, přičemž standardní funkce Jednotky může pokračovat až po souhlasu zaměstnanců Úrovně 4. Personál, který podmínky vstupu porušil, bude potrestán.

Při experimentech může s SCP-384-1 mluvit pouze pověřený personál a konverzace mohou trvat maximálně jednu minutu a pokračovat až po třiceti vteřinách.

Popis: SCP-384 jsou v tuto chvíli vstupní dveře do Zadržovací Jednotky-077. SCP-384 nemá stálou podobu; kterékoliv dveře ve stejné budově na sebe mohou náhodně přebrat vlastnosti SCP-384. Ke stejnému převedení vlastností dojde i při zničení předešlého SCP-384. Když bylo získáno při razii na aukci Marshall, Carter a Dark s. r. o., bylo zadržováno za pomocí stejných podmínek, znamenaje v samostatné budově obsahující pouze jedny dveře.

Pro spuštění efektu SCP-384 musí být splněny dvě podmínky: musí být otevřeno lidskou bytostí a musí být zavřeno lidskou bytostí, zatímco ho nikdo jiný nesleduje, včetně kamer a jiných elektronických zařízení. Pokud jsou tyto podmínky dodrženy, tekutý dehet začne vytékat z pod SCP-384 a bude vyplňovat místnost rychlostí přibližně 6,5 l/s. Dehet však nevyplní celou místnost, a jakmile dosáhne hloubky 3 cm, začne stoupat po stěnách, ke kterým se přichytí, a postupně pokryje i strop. Zdroj ani způsob vytváření dehtu nejsou známy. Mimo jeho abnormální přilnavost nevykazuje tento dehet žádné anomální efekty, a jakmile je vytažen z místnosti, chová se jako normální dehet (vzhledem k tomu není označen jako SCP).

V průběhu pokrývání stěn je stále možné dveře otevřít a subjekty uvnitř mohou místnost opustit. Jakmile je ale tento proces dokončen, všechny dveře v ovlivněné místnosti se zavřou a automaticky zamknou. Dveře není možné odemknout ani za pomocí šperháku, avšak mohou být zničeny.

Druhá fáze nastává okamžitě po dokončení první fáze. Subjekty, které neodešly z místnosti, nahlásily přítomnost hlasu malé dívky, označované SCP-384-1. Tento hlas je slyšitelný pouze uvnitř SCP-384 a jakákoliv nahrávací zařízení umístěná mimo místnost nemohou tento hlas zachytit.

SCP-384-1 bylo popsáno jako zdvořilé a spolupracující. Tvrdí, že se jmenuje ███████ ████ a pohřešuje se již od roku 196█. Po dotazu na její aktuální lokaci odpověděla, že nemůže nic vidět, ani slyšet, krom hlasu vyslýchajícího. SCP-384-1 neví nic o SCP-384 ani jeho vlastnostech. Výtažek z rozhovoru se nachází níže:

Záznam rozhovoru 384-22, 00:14:12

SCP-384-1: Je tu tma, doktore. Nevidím vůbec nic. Co vidíte vy?

Dr. F████: U mě je vše v pořádku, děkuji za optání. Můžeš mi o tom místě, kde teď jsi, říct něco dalšího?

SCP-384-1: Je mi líto, doktore. Netuším, jak jsem se sem dostala. Jediné, co vím, je, že je tu tma, mám hlad a chci jít domů. Omlouvám se, ale víc toho nevím.

V tento moment již bylo provedeno několik experimentů na dehtu uvnitř místnosti a samotném SCP-384. Tyto experimenty zahrnovaly zahřátí dehtu na extrémní teploty, vysátí vzduchu v místnosti a vytvoření vakua a zničení části SCP-384.

Dr. F████: Všimla sis jakýchkoliv změn v okolí od začátku našeho rozhovoru?

SCP-384-1: Ne, vůbec nic. Jediná změna nastala, když jsem slyšela váš hlas. Vraťte se, prosím, brzo, je tu hrozná tma.

Dr. F████: Děkuji, to bude pro tentokrát vše.

Vzhledem k faktu, že jakákoliv osoba tak mladého věku by byla ve stejné situaci ve velkém stresu, SCP-384-1 bylo popsáno jako "překvapivě klidné" vyslýchajícím psychologem. Dr. F████ poznamenal, že SCP-384-1 mluví velmi zdvořile a vyspěle, a byla vznesena myšlenka, že SCP-384-1 by mohlo zaměstnancům lhát, avšak tato myšlenka je pouze hypotézou, a měla by tak být i brána.

Pokud jakákoliv osoba bude s SCP-384-1 mluvit po dobu delší jak jednu minutu a čtyřicet čtyři sekund (1:44), SCP-384-1 jipožádá, aby šla směrem k SCP-384 a otevřela je. SCP-384-1 nikdy neoznačuje SCP-384 jako "dveře", nebo "východ", nýbrž jako "světlo". Navíc SCP-384-1 dokáže rozpoznat, kde se daný člověk nachází vzhledem k hlasitosti jeho kroků a dýchání: kroky zaměstnanců, kteří jdou dále od SCP-384, znějí podle SCP-384-1 měkčeji.

V momentě, kdy se osoba nachází přímo před SCP-384, bude instruována, aby "natáhla ruku dopředu". V tento moment bylo nahlášeno, že SCP-384-1 zní, jako by danou osobu prosilo. Je nemožné SCP-384 bez poškození otevřít, avšak osoby, které se je pokusí otevřít v tento moment, jsou obklopeny náhlou explozí [DATA VYMAZÁNA]. Žádná alternativní dimenze odpovídající lokaci spatřené skrze SCP-384 nebyla nalezena, avšak zaměstnanci, kteří byli u asfaltových jezírek v Los Angeles nahlásili jisté podobnosti. Jakékoliv pokusy o záchranu byly Dr. F████ označeny, jako moc riskantní, vzhledem k tomu, že jediné ztráty byly na zaměstnancích Třídy-D. SCP-384-1 reagovalo na tuto situaci zmateně a opakovaně se ptalo, kam světlo zmizelo. Vyslýchající později zaznamenali zvýšenou úroveň stresu u SCP-384-1.

Dvanáct minut po začátku druhé fáze přestává SCP-384-1 mluvit a dehet z místnosti mizí.

Dodatek-384A: Po dotázání na Marshall, Carter a Dark s. r. o., SCP-384-1 odmítlo odpovědět. Toto je jediný zaznamenaný moment, kdy SCP-384-1 nespolupracovalo. Když se přítomný psychiatr dotázal na další detaily, SCP-348-1 prozradilo, že klienti Marshall, Carter a Dark s. r. o., kteří měli "speciální zájmy", měli povoleno s SCP-384-1 mluvit. SCP-384-1 odmítlo mluvit dále o této věci. P████ C████ zadržen během razie, při které bylo nalezeno i SCP-384, byl jedním z těchto klientů. Psychologové s ním provedli rozhovor a zaznamenali u něj sociopatické a sadistické sklony. Vzhledem k předchozím aktivitám Marshall, Carter a Dark s. r. o., uvažujeme nad možností, že všichni klienti se "speciálními zájmy" mají podobné sklony jako pan C████. Dr. F████ proto doporučuje, aby se další zaměstnanci pod jeho vedením nesnažili další klienty hledat.

Incident 384-1: 22/3/20██ Asistent C██████ vyslýchal SCP-384-1. V daný moment byl jedinou osobou v místnosti. Dvě minuty po rozhovoru vytáhl zbraň a zničil nahrávací zařízení v místnosti. Žádná z věcí řečených SCP-384-1 nebo Asistentem C██████ nenaznačovala, že by k tomuto incidentu mělo dojít. Za pomocí rozhlasu v Zadržovací Jednotce-077, ochranka požádala Asistenta, aby zbraň odložil, načež zničil i reproduktor. Po třiceti minutách přišla zpráva, že Asistent C██████ prolomil zadržení SCP-███, aby odemkl SCP-384. Patnáct vteřin poté Asistent C██████ zničil veškerá nahrávací zařízení v okolí a nadměrné množství dehtu začalo vytékat z SCP-384 do Zadržovací Jednotky-077. Nával dehtu postupně vytrhl SCP-384 z pantů, přičemž tok dehtu ustal. Po dalších rozhovorech s SCP-384-1 nebyl nalezen žádný rozdíl v jejím chování. SCP-███ bylo znovu úspěšně zadrženo a stejně tak zadržení SCP-384 bylo obnoveno. Tělo Asistenta C██████ nebylo nikdy nalezeno. SCP-381-1 bylo plně otestováno na možné telepatické, či memetické schopnosti, avšak všechny výsledky byly negativní. Nic nenaznačuje, že byl Asistent C██████, jeden z nejčastějších návštěvníků SCP-384-1, jakkoliv ovlivněn a bylo uznáno, že tak jednal z vlastní vůle. Návrh Dr. F████ o překlasifikování SCP-384 na Euclid, byl zamítnut.

Byl to ten nejlepší Asistent, kterého jsme tu měli za posledních několik let, tohle je naprostá pí[VYMAZÁNO]. -Dr. F████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License