SCP-3818
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-3818

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3818 je dvojice lidských bytostní bez vedlejších anomálních vlastností, a jako takové bylo zadrženo ve dvou oddělených standardních humanoidních celých v Bio-Oblasti 66. Veškeré pravomoci a prověrky SCP-3818 byly anulovány v době psaní dokumentu; personál je tímto upozorněn, že SCP-3818 bude označován standardním způsobem do odvolání.

SCP-3818-A a -B byli vybaveni pohodlnými límci s jejich oficiálními označeními. Tyto límce musejí být nošeny neustále.

Popis: SCP-3818 je dvojice identických můžu irsko-anglického původu. Výška je 175 cm, váha 75,75 kilogramů.

Dne ██/██/████ se v brzkých ranních hodinách v pokoji Agenta Davida Hawka, Agenta Úrovně 3, zhmotnil jeho dokonalý dvojník, zatímco 'původní' Agent spal. Do doby výskytu SCP-3818 byl Agent Hawk součástí MTF 066-Beta, která asistovala při manipulaci s biologickými anomáliemi v Bio-Oblasti 66; v současné době jsou obě instance Agenta Hawka zadrženy jako jediná anomálie SCP-3818 v Bio-Oblasti 66, dokud nebude povaha anomálie upřesněna. Oba jedinci byli pracovně označeni jako SCP-3818-A a SCP-3818-B, souhrnně SCP-3818.

Fyzické a psychologické vyšetření odhalilo, že obě instance Agenta Hawka jsou zcela identické. Níže je uveden seznam výsledků pozorování získaných během prvotní fáze zadržení:

  • Obě instance mají totožnou DNA, hmotnost a výšku, otisky prstů, otisk hlasu, zubní profil, otisk jazyku, mateřská znaménka, pihy, šlépěje, střevní mikroflóru a krevní skupinu.
  • Obě instance mají zahojenou zlomeninu klíční kosti, zlomenou ve věku 13 let při hraní lacrossu. Nahlásili rovněž totožnou krátkodobou ztrátu paměti během autonehody.
  • Obě instance mají shodné vzpomínky, to zahrnuje znalosti hesel, přístupových kódů a specifické znalosti dat na počítači Agenta Hawka.
  • Obě instance mají shodné vzpomínky týkající se interpersonálních vztahů se zaměstnanci Nadace i osob mimo ni.
  • Obě instance jsou alergické na kmín.
  • Obě instance dříve podstoupili logopedickou terapii kvůli šišlání.
  • Obě instance byly dříve zraněny v akci během interakce s SCP-████, což je dokázáno [irelevatní informace vymazány].
  • Obě instance mají averzi k oslovení "Dave".

Původ této anomálie není znám; u žádných anomálií spojených s Bio-Oblastí 66, jejími výzkumníky či agenty, nebyl zaznamenán efekt, který by způsoboval manifestaci lidských duplikátů, jako tomu je v případě SCP-3818.

Rozhovory: SCP-3818-A a -B byly odděleně vyslechnuty oddělené Dr. Bridgeovou Dr. Seidelmanem v 9:45 v den objevení, následně i při několika dalších příležitostech v různých časech. Níže je uveden přepis několika rozhovorů pořízených s SCP-3818.

Níže je přepis dalších rozhovorů, pořízených osm dní po prvotním zadržení.

Dr. Bridgeová a Dr. Seidelman věří, že výše uvedené složky by měly být součástí souhrnného záznamu o SCP-3818. Další záznamy jsou k dispozici na požádání.

Následné Shrnutí: Instance SCP-3818-A and -B jsou stále zadrženy jako anomálie třídy Euclid. Ani jeden z nich není ochoten si připustit povahu jejich sdílené anomálie.

Záznam Incidentu - Prolomení Zadržení ██/██/████:upraveno dne ██/██/████ ve 14:17 místního času, proběhlo rozsáhlé prolomení zadržení v Oblasti 66, což způsobilo náhodné vypuštění několika objektů třídy Euclid. Během toho zasáhla několik bezpečnostních a sledovacích systémů technická chyba, stejně jako hlavní záložní systém Oblasti.

Incident trval přibližně dvě a půl hodiny. Neobvyklé je, že při prolomení zadržení došlo k úniku všech humanoudních anomálií; všechny přítomné anomálie kromě SCP-3818-A a -B zůstaly pro vlastní bezpečí v zadržení. Není známo, co dělaly v průběhu incidentu instance SCP-3818-A a -B.

Během této doby fungovaly sledovací systémy nepravidelně, s častými výpadky. Vzhledem k tomu existuje jen velmi omezené množství dostupných záznamů. Ačkoliv byla Úderná Jednotka 066-Beta úspěšná v potlačení incidentu, přinutila je činnost SCP-████ v jeho druhé polovině se rozdělit.

V 17:02 dorazilo do Bio-Oblast 66 několik MTF z dalších Oblastí. Funkce systémů byla obnovena a zbývající objekty byly znovu zadrženy.

V 18:22 byly instance SCP-3818-A a -B nalezeny v nevyužívané zadržovací komoře. Jejich límce byly poškozené a oddělené od instancí; jedna instance byla po nalezení mrtvá, zranění druhé jevila známky střetu s SCP-████ a boje.

Zbývající instance SCP-3818 byla znovu zadržena; druhá instance byla řádně pohřbena na příkaz Dr. Bridgeové.

Příčina prolomení zadržení doposud není známa.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License