SCP-3814

hodnocení: +8+x
blank.png

Objekt #: SCP-3814

Třída Objektu: Neutralized Euclid

Speciální Zadržovací Procedury:

Dne 6. 11. 2009, bylo SCP-3814 reklasifikováno jako třída Neutralized. Původní klasifikace: Safe. Reklasifikováno na třídu Euclid. Viz Záznam o Incidentu 3814/2.

SCP-3814 je aktuálně zadrženo v sekci pro personál Třídy D Oblasti-91. Role SCP-3814-1 musí být neustále předávána mezi zaměstnanci Třídy D. Aktuální SCP-3814-1 se nesmí účastnit žádných testů, dokud není role předána.

Pokud se kterýkoliv člen vyššího personálu stane SCP-3814-1, musí předat tuto roli členovi personálu Třídy D, jakmile to bude možné.

Popis: SCP-3814 je anomální hra na babu. Subjekt, který aktuálně má 'babu', je dále označovaný jako SCP-3814-1 a zažívá mentální kompulzi, která jej táhne k tomu, aby předal 'babu' osobám, které stojí poblíž. Tento efekt se zesiluje s časem. Přibližně po 4 hodinách většina subjektů tvrdí, že nejsou schopni odolat kompulzi a mohou se pokusit předat 'babu' i v situacích, které jsou nevhodné, nebo dokonce nebezpečné. (Viz Záznam o Incidentu 3814/1).

Kromě toho, SCP-3814-1 nezažívá žádné kompulzivní tendence k osobě, která měla 'babu' před nimi. Po předání SCP-3814 jiné osobě zmizí všechny efekty, které SCP-3814-1 zažívalo. Nebyly zaznamenány žádné další efekty. (Viz Záznam o Incidentu 3814/2).

Jakmile se subjekt stane SCP-3814-1, pravidla SCP-3814 jsou anomální metodou permanentně zapsána do jejich paměti.

Následuje přepis pravidel zapsané jedním ze subjektů:

  1. K předání baby se musíte někoho dotknout a říct "Ha! Máš ji!"
  2. Nesmíte babu předat tomu, kdo jí měl před vámi.
  3. Baba se MUSÍ předat dál.

Pokusy o nalezení původu SCP-3814 selhaly. SCP-3814 bylo přivedeno do Oblasti-91 roku 2005 Dr. ██████, který si v té době nebyl vědom anomální povahy hry. Později bylo zjištěno, že SCP-3814 bylo předáno Dr. ███████ členem rodiny, kterému 'babu' předal spolupracovník. Přestože se nepodařilo objevit původ této anomálie, díky tomuto sledování jednotlivých subjektů bylo zjištěno, že SCP-3814 existovalo již roku 18██.

Dodatek: Záznam o Incidentu 3814/1
Dne 6. 11. 2009, byla Dr. Lisa Arlingtonová (v té době SCP-3814-1) zabita během experimentu s SCP-████.1

O pozůstatky těla Dr. Arlingtonové bylo postaráno podle standardních nadačních procedur. SCP-3814 bylo reklasifikováno na třídu Neutralized.

Dodatek: Záznam o Incidentu 3814/2
Dne 7. 11. 2009, přibližně 24 hodin po své smrti, byla Dr. Arlingtonová spatřena ležící v bezvědomí na chodbě vedoucí k zaměstnaneckým ubikacím v Oblasti-91. Dr. Erwick přivolal člena oblastní bezpečnosti a společně odnesli Dr. Arlingtonovou na ošetřovnu. Lékařské vyšetření neobjevilo žádné abnormality. Následuje přepis rozhovoru vedeného Dr. Erwickem krátce poté, co Dr. Arlingtonová nabyla vědomí.

Dotazovaný: Dr. Arlingtonová

Dotazující: Dr. Erwick

<Začátek Záznamu>

Dr. Erwick: Co se ti stalo, Liso?

Dr. Arlingtonová: To nevím.

Dr. Erwick: Pamatuješ si něco po tom- po tom incidentu s SCP-████?

Dr. Arlingtonová: Ne. Pamatuju si, jak se budím tady na ošetřovně.

Dr. Erwick: Liso, prosím. Snaž se. Musíš si pamatovat něco.

Dr. Arlingtonová: Je mi líto, Chrisi. Prostě si nic nepamatuju.

Dr. Erwick: Dobrá. Fajn…V pořádku. Omlouvám se, musí to být těžké.

Dr. Arlingtonová: Co musí být těžké? Všichni se kolem mě chovají divně, co se děje?

Dr. Erwick zůstává zticha.

Dr. Arlingtonová: Chrisi, mluv.

Dr. Erwick: Mysleli jsme si, že jsi mrtvá.

Dr. Arlingtonová: No, očividně jsem přežila.

Dr. Erwick: Ne. Nepřežila.

Dr. Arlingtonová: Co?

Dr. Erwick: Zemřela jsi, Liso. Nevíme, jak je možné, že jsme tě dnes ráno našli…

Ani jeden z nich nepromluví téměř dvacet sekund.

Dr. Erwick: Já vím. Taky jsem tomu nemohl uvěřit, Liso. Ať už se stalo cokoliv, je to zázrak.

Dr. Arlingtonová: Chrisi…

Dr. Erwick: Nevím, co bych bez tebe dělal…

Dr. Arlingtonová: Chrisi!

Dr. Erwick: Ano?

Dr. Arlingtonová: [Dr. Arlingtonová se zdá být v bolesti.] Myslím, že si něco vybavuju.

Dr. Erwick: A-ano. Co je to?

Dr. Arlingtonová: Je- je to jenom hromada slov, možná vět. Nedokážu se na ně soustředit.

Dr. Erwick: Slova? Můžeš je nějak popsat, něco s nimi?

Dr. Arlingtonová: Jsou to nějaká pravidla. V mojí hlavě. Bože, to bolí.

Dr. Erwick: Můžeme přestat-

Dr. Arlingtonová: Baba se musí předat dál.

Dr. Erwick: Myslíš babu Oblasti-91? SCP-3814?

Dr. Arlingtonová: Baba se musí předat dál.

Dr. Erwick: Liso, to už jsi řekla.

Dr. Arlingtonová zůstává zticha po jedenáct sekund a poté se znovu zopakuje.

Dr. Erwick: Liso?

Žádná odpověď od Dr. Arlingtonové.

Dr. Erwick: Liso? [Dr. Erwick se chystá odejít z místnosti, aby přivolal pomoc.]

Dr. Arlingtonová: Počkej. Chrisi.

Dr. Erwick se nakloní k Dr. Arlingtonové.

Dr. Arlingtonová: Chyť mě za ruku, prosím.

Dr. Erwick: [Dr. Erwick naváže fyzický kontakt s Dr. Arlingtonovou.] Jsem tady, Liso.

Dr. Arlingtonová: … Ha … . Máš ji.

Dr. Erwick: [Dr. Erwick se zdá být zmatený.] Co?

Dr. Arlingtonová náhle umírá bez jakékoliv zjevné příčiny.

Dr. Erwick: Liso? Liso! Ne! Prosím! Ne- [ZBYTEK VYMAZÁN]

<Konec záznamu>

Poznámka na závěr: Dr. Erwick byl odstraněn z místnosti a později vyslechnut. Zdá se, že SCP-3814 způsobuje dočasnou reanimaci v případech, kdy SCP-3814-1 zemře dříve, než někomu předá SCP-3814. Dodatečný výzkum efektů byl zamítnut. SCP-3814 reklasifikováno na třídu Euclid. Zadržovací Procedury byly upraveny podle návrhu Dr. Erwicka.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License