SCP-3812hodnocení: +6+x
blank.png
NA PŘÍKAZ RADY O5
Následující složka popisuje existenční hrozbu Úrovně 13
a podléhá utajení Úrovně 5/3812.
Neautorizovaný přístup je zakázán.
3812
Objekt#: 3812
Úroveň5
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
ekhi
Třída Ohrožení:
nebezpečné

RAE.jpg

SCP-3812, viditelné jako policejní důstojník ve výstroji, skrz Brunning-Kantovo zařízení (napravo).

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3812 je aktuálně pouze částečně zadrženo1. Viz Seznámení s Návrhem na Zadržení níže pro více informací.

Seznámení s Návrhem na Zadržení Třídy Keter2: SCP-3812 musí být neustále monitorováno Mobilní Údernou Jednotkou Ganymed-66 “Starlight Knights”, jež bude udržovat 5 km širokou karanténní oblast kolem SCP-3812. Aktivní Vedoucí Týmu MTF GY-66 spolu s výzkumným personálem Oblasti-86 má dovoleno využít své autority k jakékoliv činnosti spojené se zadržením SCP-3812. Je třeba vynaložit speciální úsilí pro zabránění nezbytnému vystavení SCP-3812.

Aktuální zadržení se zaměřuje na omezení vlivu SCP-3812 na populační centra a na výzkum plného rozsahu anomálních vlastností SCP-3812, aby bylo možno vytvořit detailnější zadržovací procedury. Týmy Informační Bezpečnosti monitorují všechny formy digitálních médií, aby se zabránilo rozšíření povědomí o SCP-3812.

SCP-3812 má aktivní, agresivní, anomální vliv na realitu. SCP-3812 je schopno změnit události napříč časem3 tak, aby zabránilo svému zadržení. Kvůli povaze těchto změn je velmi nepravděpodobné, že osoby ovlivněné anomálním působením SCP-3812 si toho budou vědomy. Je velmi pravděpodobné, že většina ovlivněných osob již neexistuje, jako následek vlivu SCP-3812, ovšem pokusy o určení toho, kolikrát k takové události již došlo, by byly spekulativní.

sam.png

SCP-3812 před domem, ve kterém vyrůstal. Fotografie získána z Louisianských státních záznamů.

Popis: SCP-3812 je realitu pozměňující entita. Kvůli latentnímu efektu SCP-3812 na realitu, je téměř nemožné jej smysluplně popsat. Vše, co je o SCP-3812 známo, je že dříve bylo Sam Howell, neanomální muž afroamerického původu, který zemřel roku 1996. Někdy krátce po své smrti, bylo SCP-3812 zpozorováno, jak vystupuje ze svého hrobu a mizí. SCP-3812 upoutalo pozornost Nadace, když jeho přítomnost skončila zničením obytné budovy ve Varšavě, Polsku. Kvůli svým anomálním schopnostem se vzhled SCP-3812 výrazně mění, což výrazně ztěžuje sledování jeho pohybu. SCP-3812 se aktuálně nachází na souřadnicích 26°26’49” j.š. 137° 56’27” z.d. nad jižní částí Tichého Oceánu.

SCP-3812 vykazuje symptomy extrémně pokročilého Eigenmann-Veitorova schizofreního komplexu4, především: extrémní paranoiu, extrémní dysforii, extrémní mánie/deprese, neschopnost pořádně vnímat své okolí, neschopnost rozlišit mezi skutečností a představami, neschopnost rozlišit mezi živými a neživými bytostmi, neschopnost ovládat výrazy a emoce, slyšení neexistujících hlasů, halucinace, zažívání vjemů, či jiných fenoménů, které neexistují, atd5.

Po dobu dvaceti let od doby, kdy bylo SCP-3812 objeveno, se tyto symptomy neustále zhoršují. SCP-3812 původně odpovídalo na otázky a vyhledalo pomoc ohledně svých schopností u Nadačních výzkumníků. Po čase se SCP-3812 stalo izolovaným a uzavřeným, nakonec přestalo úplně odpovídat a začalo jednat nevyrovnaně a nepředvídatelně. SCP-3812 aktuálně není schopno přesně vnímat svět kolem sebe a občasně6 pozmění realitu, aby se zbavilo narušení mezi tím, jak věci vnímá a tím, jak věci opravdu jsou. Kvůli tomu je nemožné určit, jak často byla realita pozměněna, pouze jak často SCP-3812 nečistě7 upravilo realitu a zanechalo důkazy o změně.

SCP-3812 je nemožné zadržet v jakékoliv zadržovací cele. SCP-3812 vždy pozmění realitu, aby zadržovací celu odstranilo, nebo aby se přemístilo do jiné lokace, což značně zpomaluje snahy o jeho zadržení. Rovněž se zdá, že SCP-3812 podvědomě odporuje snahám o své zadržení. I když je zastiženo nepřipravené, nedá se SCP-3812 uspat ani není možné použít amnestika, neboť SCP-3812 pozmění realitu, aby odstranilo, nebo eliminovalo veškeré hrozby sobě, své svobodě, nebo pohybu. Z těchto důvodů se aktuální zadržení SCP-3812 zaměřuje na omezení projevů a škod způsobených SCP-3812, spíše než na přímé zadržení.

unshaped.jpg

Fotografie SCP-3812. Kontext neznámý.

Vzhled SCP-3812 se stává stále méně humanoidním, v současné době již téměř nedrží pevnou formu a občasně se objeví jako shon tvarů a obrazců. Dodatečně, SCP-3812 má latentní anomální efekt na lokální realitu, především ve formě časových a prostorových narušení, obklopujících tuto entitu. Tato narušení jsou často doprovázena náhodnými, násilnými výboji, které mohou drasticky ovlivnit, či poškodit okolní časoprostor. Přestože je SCP-3812 povětšinou neaktivní a nemá žádný cíl, jeho náhodné výboje jsou smrtelné pro jakoukoliv žijící bytost v okolí a mohou mít katastrofální důsledky na globálním měřítku, pokud nebudou zadrženy.

SCP-3812 se objevilo ve své současné formě a lokaci dne 19. července 2015.

Dodatek 3812.1: Rozhovor

Dodatek 3812.2: Zpráva z Kanceláře Dr. Yamamary ohledně “Záznam o Emoční Nestabilitě SCP-3812 a Implikované Existenční Hrozby” ze dne 21. září 2015

Dodatek 3812.3: Výtažek ze “Záznam o Emoční Nestabilitě SCP-3812 a Implikované Existenční Hrozby” Dr. Yamamary, strana 194, “Scénář Třídy-PK - Existenční Pandemonium - Vše v Jednom”

Dodatek 3812.4: Záznam Alteračních Událostí SCP-3812

Dodatek 3812.5: Událost z ██.██.████

Dodatek 3812.6: Výtažek z "Nahrazování a Spirála Reality", napsal Dr. Robert Scranton

Dodatek 3812.7: Událost Scénáře Třídy-XK “Konec Světa” z 20.12.2016

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License