SCP-3790

Oddělení Abnormalit


hodnocení: +2+x
blank.png
Objekt#: 3790
Úroveň5
Zadržovací Třída:
safe
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
dark
Třída Ohrožení:
podezřelé

doorway3.jpg

Interiér SCP-3790.

Speciální Zadržovací Procedury: Dveře ke schodišti vedoucímu do SCP-3790 musí být vždy uzamčeny a střeženy jedním členem bezpečnostního personálu.

Vstup do SCP-3790 je zakázán nařízením Rady O5.

Popis: SCP-3790 je struktura nacházející se pod opuštěným skladištěm firmy Port Superior Canning Company v Londýně, Spojené Království. Vstup do tohoto prostoru je možný pouze skrze úzké schodiště zakončené nízkými černými dveřmi. Na dveřích se nenachází žádné identifikační značení kromě malé kovové plakety s nápisem "SCP Nadace - Oddělení Abnormalit".

  • _

  Interiér SCP-3790 se sestává z několika podzemních pater. Součástí každého patra je chodba s dvěma místnostmi po každé straně a nákladní výtah s mřížovanými dveřmi na jejím konci vedoucí do nižších podlaží. Uvnitř SCP-3790 byly nalezeny důkazy dřívější lidské aktivity. Naznačují však, že před objevením Nadací byla struktura velmi dlouho opuštěna.

  Dveře místnosti jsou vyrobeny z tlustých kovových plátů. V úrovni očí se nachází skleněné okénko určené pro pozorování obsahu slabě osvětlených místností, které je možno zakrýt malým posuvným panelem. Část dveří je zrezlá, ale jinak nepoškozená. Otevírací mechanizmus všech dveří byl odstraněn a dveře samotné byly svařeny s rámem v zavřené pozici. Pod posuvným panelem se nachází kovový štítek, na kterém je uvedeno pravděpodobně označení, které bylo pro objekty používáno. V některých případech byl však štítek poškozen nebo odstraněn úplně.

  Na zadní straně vstupních dveří je připevněna psací podložka s poznámkovým blokem. Z bloku bylo násilím vytrženo několik stran. Na přední straně se nachází seznam jmen společně s krátkou poznámkou. Zbytek stran neobsahuje žádné relevantní informace.

  Výtah má přístup k sedmi podzemním podlažím.

  Neexistují žádné záznamy o Oddělení Abnormalit jako součásti SCP Nadace ani jakákoliv dokumentace popisující SCP-3790.

  Dodatek 3790.1: Popis Místností

  Následuje seznam místností na jednotlivých podlažích, názvů, kterými jsou dveře označeny a pokud možno, vizuálního popisu obsahu místnosti.


  První Podlaží

  První Místnost
  Název na štítku: Vivaldi
  Popis: O roh místnosti jsou opřeny housle. Před nimi leží zlomený smyčec. Zbytek místnosti je prázdný.

  Druhá Místnost
  Název na štítku: Montezumova Tvář
  Popis: Na stole uprostřed místnosti leží ozdobná dřevěná truhla se zlatými ornamenty a velkým ocelovým zámkem. Z místnosti je slyšet tichý zvuk podobný tikání mechanických hodin.

  Třetí Místnost
  Název na štítku: Žádný
  Popis: Místnost je prázdná.

  Čtvrtá Místnost
  Název na štítku: Text je nečitelný důsledkem poškození
  Popis: Místnost je prázdná. Zdi pokrývají dlouhé škrábance. Na zemi leží úlomky kostí.

  Druhé Podlaží

  První Místnost
  Název na štítku: Ian
  Popis: V rohu místnosti sedí vyhublý bledý muž ve svěrací kazajce. Jeho oči jsou zakryty páskou.

  Druhá Místnost
  Název na štítku: Plačící Chlapec
  Popis: Uprostřed místnosti stojí plátno přikryté kusem látky.

  Třetí Místnost
  Název na štítku: Pozorovatelé
  Popis: Tři vzdáleně humanoidní postavy jsou schouleny v rohu místnosti čelem ke zdi. Postavy se lehce pohybují, ale kvůli slabému osvětlení není možno rozpoznat detaily.

  Čtvrtá Místnost
  Název na štítku: Žádný štítek
  Popis: Za dveřmi se zdá být další temná chodba.

  Třetí Podlaží

  První Místnost
  Název na štítku: Nekonečný Chlad
  Popis: Podlaha je pokryta tenkou vrstvou vody. Místnost se zdá být podstatně větší, než dovolují její fyzické rozměry.

  Druhá Místnost
  Název na štítku: Žal
  Popis: Uprostřed místnosti stojí podstavec. Čtyři rovnoběžné čáry v prachu naznačují, že objekt, který na něm stál, byl nedávno odstraněn.

  Třetí Místnost
  Název na štítku: Svět Bez Člověka
  Popis: Místnost je prázdná.

  Čtvrtá Místnost
  Název na štítku: Adamova Nenávist
  Popis: Na konci místnosti je vidět nejasný, vlnící se tvar.

  Čtvrté Podlaží

  První Místnost
  Název na štítku: Ranní Hvězda
  Popis: Z věšáku na zadní stěně místnosti je zavěšen zrezlý železný meč. Ze dveří místnosti vyzařuje teplo.

  Druhá Místnost
  Název na štítku: Wormwood
  Popis: Okno je zakryté zevnitř.

  Třetí Místnost
  Název na štítku: Harmoniin Náhrdelník
  Popis: Z tyče na zadní straně místnosti je zavěšen jednoduchý zlatý náhrdelník osvětlený jednou vysokou svící. Místnost zdánlivě nemá podlahu.

  Čtvrtá Místnost
  Název na štítku: Žádný Štítek
  Popis: Místnost je neosvětlená. Osoby, které se podívají dovnitř, cítí přetrvávající pocit strachu.

  Páté Podlaží

  První Místnost
  Název na štítku: Srdce Člověka
  Popis: Ze stropu místnosti je na drátu zavěšeno stále bijící lidské srdce. Vnitřek místnosti je deformovaný.

  Druhá Místnost
  Název na štítku: Škrábance způsobené nářadím naznačují, že štítek byl násilně odstraněn. Na jeho místě je vyškrábáno slovo "ahoj".
  Popis: Kryt pozorovacího okénka je svařen s dveřmi.

  Třetí Místnost
  Název na štítku: Kanál 55
  Popis: Ve středu místnosti je položena malá CRT televize. Na obrazovce běží videozáznam, ale je zakryta kusem černé látky.

  Čtvrtá Místnost
  Název na štítku: Živoucí Noční Můra
  Popis: Ve středu místnosti stojí jednoduchá železná konstrukce s dvojitou matrací. Na matraci leží postava přikrytá peřinou.

  Šesté Podlaží

  První Místnost
  Název na štítku: Mr. Ticho
  Popis: O zadní stěnu místnosti je opřena vysoká, černá krabice. Je svázána řetězy a zámky. Na její přední straně je jasné, fialové "W".

  Druhá Místnost
  Název na štítku: Židle Mrtvého Muže
  Popis: V rohu místnosti stojí dřevěná židle. "Sedí" na ní nejasný stín, který zmizí při druhém pohledu.

  Třetí Místnost
  Název na štítku: Ötzi
  Popis: Viditelnost je snížena vrstvou ledu, která pokrývá sklo. Uprostřed místnosti je vidět temný tvar, není však možno rozpoznat detaily.

  Čtvrtá Místnost
  Název na štítku: Apollyonova Koruna
  Popis: Na stole uprostřed místnosti je položena stříbrná zamykací krabička. Vnější strana dveří je pokryta škrábanci, což naznačuje pokusy dostat se dovnitř.

  Sedmé Podlaží

  Přes mřížovanou podlahu výtahu je vidět vstup do sedmého patra. Mechanizmus výtahu byl pravděpodobně upraven a přístup do tohoto patra již není možný.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License