SCP-3776
hodnocení: 0+x
blank.png
Nimrod.jpg

Oděv související s SCP-3776 získaný ze second handu v Charlestonu, WV.

Objekt #: SCP-3776

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Second handy, garážové výprodeje a další podobné prodejny oblečení a předmětů v oblasti Apalačského pohoří musí být konstantně monitorovány nadačními agenty pro známky aktivity efektu SCP-3776. Pokud budou objeveny jakékoliv předmět související s anomálií, musí být okamžitě zabaveny a katalogizovány v Oblasti-77.

Bylo zjištěno, že subjekty ovlivněné efektem SCP-3776 jsou odolné vůči amnestické léčbě. Kvůli tomuto faktu musí být zapsány do programů typu Program pro Ochranu Svědků a musí být přesunuty z oblasti pohoří. Po přesunu se vzpomínky a touhy týkající se SCP-3776 po nějaké době vytratí.

Popis: SCP-3776 označuje anomální fenomén ovlivňující Apalačský region Spojených států. Veškeré dosud objevené předměty odkazují na dosud neobjevené rekreační středisko "Tábor Nimrod", které mělo podle předmětů existovat někdy v polovině 70. let.

Objekty s ikonografií či jakoukoliv jinou vlastností související s Kempem Nimrod, jako jsou trička, transparenty a další výrobky, se manifestují v maloobchodech prodávající second hand předměty či oblečení. Průzkum CCTV kamer prokázal, že předměty nejsou přiváženy jako standardní zboží zvenčí a objevuje se pouze tehdy, kdy se zboží dostupné v obchodě začne prodávat. Manifestuje se vždy na obskurních lokacích, jako jsou dna košů, což způsobuje, že předměty mohou být objeveny až po měsících či letech v oběhu.

Fyzický kontakt s těmito předměty způsobuje vybavování živých a dosti detailních vzpomínek v myslích ovlivněných osob; tyto vzpomínky vyobrazují čas strávený v letním kempu nazývaném "Tábor Nimrod" v období dospívání. Subjekty popisují, že kemp měl dřevěné chaty a byl umístěn u jezera, do kterého tekl potok, spolu se vzpomínkami na podnikání různých táborových aktivit, jako je tubing, lukostřelba, výroba různých předmětů a základních přístřešků v lese. Pokus o získání podrobnějších informací jako lokaci či délku trvání tábora vyvolá apatickou či nepřátelskou reakci.

Pokud by subjekt ovlivněn, v podkroví nejaktuálnějšího domu biologických rodičů subjektu se okamžitě objeví zapečetěná kartónová krabice. Pokud krabici otevře kdokoliv jiný, než onen specifický ovlivněný, bude obsahovat pouze popel a několik instancí stále žijících Periplaneta americana (švábů amerických). Pokud ji otevře subjekt, bude krabice obsahovat několik památek spojených s údajnými zážitky v táboru Nimrod.

Mezi tyto památky patří různé korále, oblečení a podobné drobností, spolu s různými formami médií. Fotografie jsou nejběžnější instancí těchto médií. Záleže na věku jedince se zde můžou nacházet i videonahrávky, kotouče s filmem a noty, spolu s ručně dělanými náčrty. Všechny tyto předměty jsou nějakým způsobem spojeny se subjektem. Je zde taky velmi častá společná fotografie laděná do typického stylu ročenek. Všechny předměty vykazují určité známky času - a degradaci expozicí.

Pokusy o objasnění lokace SCP-3776 skrze tyto památky se prokázaly jako zbytečné. Jakékoliv identifikační značky jako jsou názvy a čísla ulic, SPZ kolem-jedoucích aut či migrace okolní divoké zvěře jsou znehodnoceny přirozenou časovou degradací. U všech dopisů byla adresa příjemce vybledlá a nečitelná. Nicméně se u předmětů vždy nachází dostatek informací, aby byl subjekt schopen spojit se s jedinci, se kterýma trávil čas v souvislosti s SCP-3776.

Ve skoro každém případu se jedinci nachází v geografické blízkosti k subjektu. Všichni jedinci byli již obeznámeni s SCP-3776. Tento přesah je druhým nejčastějším faktorem šíření efektu SCP-3776. Velké množství subjektů SCP-3776 je vyzáblé, obvykle se závislostí na opiáty či alkohol. Výzkum vyloučil tuto skutečnost jako přímý efekt SCP-3776, neboť není přítomna u všech ovlivněných jedinců.

Pokud spolu dva ovlivněné subjekty SCP-3776 začnou konverzovat, jejich mentální schopnosti začnou náhle degradovat s postupem konverzace. Bylo zjištěno, že opakované konverzace jakékoliv délky vedou k počátečním stádiím demence. Degradace těla odpovídající stádiu nemoci nepřipadá subjektu jako jakkoliv zvláštní; pokud jsou na tuto skutečnost dotázáni, označují tyto příznaky za "staré rány z tábora".

Pokračování v hledání souvisejících informací a osob s SCP-3776 urychlí tento efekt. Spousta ze subjektů zahyne na jejich oslabený stav způsobený nemocí, selháním základních operací mozku, rannými stádii demence a bylo zaznamenáno i několik případů, u kterých se subjekty vydali do divočiny za účelem nalezení táboru Nimrod.

Nadační pokusy o lokalizovaní fyzické lokace odpovídající specifikům tábora byly neúspěšné. Bylo sice nalezeno několik opuštěných táborů, avšak ani jeden nebyl rozpoznán subjekty SCP-3776.

Dodatek: Dne 18/09/1999 dostal nadační personál hlášení o jedinci, jenž pracoval jako konzultant v táboře Nimrod. Po zabavení a přepsání veřejných záznamů, které Nadaci k jedinci dovedly, byl vyslán agent Ekblad do opuštěného obchodu se smíšeným zbožím v Hurricanu, WV, kde byl jedinec identifikován a vyslechnut.

Dotazovaný: █████ ████, občan US a obyvatel Západní Virginie.

Dotazující: Agent Ekblad z Mobilní Úderné Jednotky Psi-7.

Úvod: Rozhovor byl proveden v opuštěném obchodu se smíšeným zbožím, jenž byl podle veřejných záznamů vlastněn a veden █████ ████ až do roku 1990. Je předpokládáno, že zde subjekt přebýval již od jeho zavření.

Subjekt byl poprvé spatřen při balení a zase vybalování prošlých konzervovaných jídel a shnilých rajčat do a z papírových tašek. Tuto činnost prováděl i při rozhovoru.

<Začátek záznamu>

Agent Ekblad: Haló? Slyšíte mě? Dveře byly otevřené, takže jsem se pozval dál.

█████ ████: nesrozumitelné mumlání

Agent Ekblad: Prosím? Jmenuji se Calvin, jsem od vlády. Vaše životní podmínky jsou, zcela upřímně… příšerné. Rozumíte tomu, co vám říkám? Chci vám jenom pomoct, ale to byste nejdříve musel pomoct vy mě.

█████ ████: Oh, ano, ano nesrozumitelné. Musíme se z tohohle místa už dostat. Není to dobře, že tu jsme.

Agent Ekblad: Chcete odejít? Můžeme si promluvit i venku…

█████ ████: No, ale… teď jsme tady. Tak já vám to jenom zabalím. Je ještě něco, co bych pro vás mohl udělat?

Agent Ekblad: Oh, ale… pane, já to nepotřebuju zabalit. Mám vlastní. Chci si s vámi jenom promluvit.

█████ ████: A nemůžete mi pomoct? Musíme to — ji — musíme ji tam odvést.

Agent Ekblad: O čem to mluvíte?

█████ ████: No na tábor přece… Já jsem tam jezdil, když jsem byl ještě malý. Pamatuju si, jak jsem plavával v jezeře. Vždycky jsem si myslel, že se tam někdo utopil. Říkávali jsme to těm malým, menším dětem. Těm špuntům. Vždycky jsme je přiměli se… nesrozumitelné. Promiňte, omlouvám se, snažím se si vzpomenout.

Agent Ekblad: Mluvíte snad o táboře Nimrod?

█████ ████: Ach, chlapče, to byly časy. Zlaté časy, no to ti povím. Ježdění na tábor se postupně stane zvykem, budeš se stále chtít vracet. Hodně dětí ho tak začalo… nesrozumitelné… začalo prožívat. Jako tábor. Pamatuji si, jak byly vždycky spálení od sluníčka.

Agent Ekblad: Pamatujete si na některé z těch dětí? Třeba jak se jmenovaly?

█████ ████: Chtěl byste raději… Děláš si ze mě srandu? Co tu děláme? Proč tu jsme? Musím vám toho tolik… papírový nebo igelitový sáček, pane?

Agent Ekblad: Před tím jste zmínil jistou dívku. Nevíte, jak se jmenovala?

█████ ████: Oh! Subjekt shodí tašku na zem, nechaje tím rozlít několik konzerv. Několik již vypouklo, rozlévajíc tím shnilé rajčata po podlaze, což způsobuje silný odér. Léto končí! Musíme… nesrozumitelné, subjekt přepadá přes stůl.

Agent Ekblad: Hej, v klidu. O čem to mluvíte?

█████ ████: Léto končí… moje… moje malá holčička, musím tam rychle přijet. Škola už brzy začíná. Bude to už naše… druhé… desetileté… výročí. Udělá si spoustu nových kamarádů. Léto končí. Léto končí. Léto končí. Léto končí. Subjekt toto opakuje, dokud agent Ekblad nepouští budovu.

<Konec záznamu>

Doslov: V druhém patře budovy bylo nalezeno několik rozbitých a prázdných rámečků na fotografie spolu s dvěma špinavými polštáři a jedou potřísněnou růžovou stuhou. Krom toho zde nebyly nalezeny žádné další důkazy o tom, že by v budově žil kdokoliv jiný, krom vyslechnutého subjektu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License