SCP-3761
hodnocení: 0+x
blank.png
FoundationLogo.png

POZNÁMKA OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Tento dokument obsahuje anomálii, která nastane v budoucnosti. Informace byly získány anomálními způsoby.

Rozhodnutí zdokumentovat budoucí anomálii bylo schváleno Administrací HMCL. Personál by měl být obezřetný při aktivaci Operace Kasum, protože jsou vlastnosti SCP-3761 nejisté.

Zajistit. Zadržet. Chránit.

- Jane Erwin, RAISA


Site-119.jpg

Oblast-119, hlavní areál určený pro tvorbu subjektů Sciuridae.

Objekt #: SCP-3761

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Od 05/09/1983 je Operace Kasum spuštěna po rozkazu od O5-8, Operace pokračuje do 30/07/2063. Oparace Kasum se skládá z následujících procedur:

  • 24 hodin před nastáním SCP-3761 bude Butler County, Kansas prohlášena za Bezletovou zónu a všem civilům bude zakázán přístup. Civilové, kteří si v County už nacházejí musí být přemístění do Sedgewick County pod zámiňkou přírodní katastrofy.
  • Po dobu 50 let musí být laboratorně vytvořeno 125,000,000 subjektů Sciuridae, kteří jsou méně inteligentní než SCP-3761-A. Tyto subjekty budou tvořeny v přes 200 Oblastech a Zónách1, každá bude používat anomální biotechnolgii pro tvorbu subjektů. Po spuštění SCP-3761 budou všechny subjekty vypuštěny do přírody za účelem pokrytí celé Země podle plánu v dokumentu 179-M, tyto subjekty by měly nahradit všechny veverky, které se zúčastní a budou zabity při SCP-3761.
  • Každý subjekt je uchováván v Zadržovacím a Ochranném Zařízení pro Sciuridae (SCaPF). Každý SCaPF je schopný zadržovat 2 milióny veverek neomezeně a 30 miliónů dočasně. Každé veverce byla podána Výživa Třídy-887 Hromadného rozmnožování, toto má za důsledek neustálé oplodňování samic. Díky tomu je každá schopná nosit v těle 6-10 mláďat najednou. Značné množství veverek musí být přemístěno do jiného SCaPF pokud aktuální dovrší kapacity.
  • Skutečná inteligence SCP-3761-A bude pomalu odhalována veřejnosti prostřednictví vědeckých poznatků po dobu 50 let. Stereotyp o hlouposti veverek bude nahrazen stereotypem, že jsou veverky stejně inteligentní jako moderní lidé. Tohoto se dosáhne vyobrazením veverek v televizních programech/filmech/knihách jako velmi chytrých. Více informací v Dokumentu 818-Y.
  • Mobilní Úderná Jednotka Tau-63 ("Vermin Supreme") musí sbírat veškeré rytiny do stromů, které vytvořily veverky a převést je do Oblasti-119 pro výzkum a zabránila, aby se dostaly na veřejnost. Amnestika musí být podána všem civilistům, kteří si jsou vědomi existence SCP-3761 nebo rytin vytvořených SCP-3761-A.
  • Rozsáhlé zadržovací procedury nejsou pro SCP-3761-1 potřeba, protože jsou aktuálně spojenci Nadace a souhlasí s vystavením se veřejnosti. Přesto musí být SCP-3761-1 neustále sledována a odehnány od Kansasu jakýmkoliv možným způsobem během SCP-3761.
  • Všechny anomální veverky v Nadačních zařízeních musí být monitorovány a během SCP-3761 jim musí být přepracovány zadržovací procedury. Personál přiřazený k anomálním veverkám si musí přečíst Dokument 226-U pro více informací.

Oblast-119 byla vybudována v Butler County v Kansasu, aby Nadační personál pozoroval průběh SCP-3761 a pro tvorbu veverek. Dokument o oblasti byl odeslán všemu personálu s prověrkou 2/3761 na žádost Oblastního Direktora Oblasti-119.

Po Incidentu 2A7 se administrace Oblast-119 a Oblasti-551 jednohlasně rozhodly o sekundárním použití Oblasti-551 jako výzkumného zařízení pro zkoumání anomálních entit/jevů, které jsou podezřívané pro spojení s SCP-3761. Personál s prověrkou 3/3761 jsou povinni si přečíst dokumentaci Oblast-551 pro více informací.

Popis: SCP-3761 je označení události, která nastane 23/7/2063, která je dle spekulací anomální událost, která ovlivní všechny druhy Sciuridae (veverky). Existence SCP-3761 byla zjištěna několika budoucnost předvídajícími anomáliemi a několika texty, které popisují podobné události v daném dni.

Aktuálně se předpokládá, že během SCP-3761 každá veverka na Zemi vykopu díru hlubokou přibližně půl metru, ve které se manifestuje časo-prostorová anomálie, která přenesla každou veverku půl metru pod Butler County v Kansasu v USA. Veverky se poté vykopou ze svých děr a vzájemně na sebe zaútočí neznámým způsobem (více v SCP-3761 Dokument 3761-2). SCP-3761 skončí 24/7/2063 tím, že všechny veverky, které přežijí vrátí pomocí svých časo-prostorových anomálií do jejich původní lokace a díry zaplní hlínou.

SCP-3761-A je kolektivní označení všech veverek na Zemi. Bylo zjištěno, že SCP-3761-A má na škále FAITH skóre 8,9 - 9,1.2 SCP-3761-A jsou schopné se učit lidské jazyky a dokáží komunikovat rytím do kůry stromů. Nicméně, veverky se nikdy nepokusily komunikovat s lidmi a všechny pokusy a rozhovor byly neúspěšné. Ve vzácných případech byla zpozorována verbální komunikace u instancí SCP-3761-A (více v SCP-3761 Dokument 3761-3).

SCP-3761-1 označuje náboženskou skupinu, hovorově označováni jako "Církev Peteeismu", která praktikuje víru v rovnost lidí a veverek. Členové skupiny spadají do různých etnických skupin a věkových kategorií. Většina členů SCP-3761-1 žije v oblasti █████ v Indii a říká se jí "Osamocený Dub". Více informací o této lokaci jsou nedostupné Nadaci.3 Aktuální vůdce SCP-3761-1 je Nejvyšší Prorok Timothy Lockridge.

handofthetrees.jpg

Reprodukce textu Ruka Stromů v řečtině.

SCP-3761-1 bylo zpozorováno praktikovat rituály pro uklidnění jejího božstva, které nazývá "पेड़ प्राणी", neboli "Stromová Bytost". Povaha rituálů se liší, rituály mohou být například: modlení, příprava jídla, pálení dřevěných soch ve tvaru sokolů a jednoduchý zpěv.

Při rituálech se používá mantra, která je považována za zásadní rituálů. Následuje překlad mantry, která byla konfiskována od SCP-3761-1:

Jednou jsme se stromy spojeni byli,

Bohatá země, kam zraky pohleděly.

Ze stromů jsme vzešli, po travách kráčeli,

Opustili listy, jež osvobodily.

Předci tak spatřili, jak jednou vyrostem,

Stále nás sledují za listnatým porostem.

I bytost stromu, nám jevila lítost,

Ruku nám podala a zří příležitost,

Její světlo dál vede nás, směrem ku rovnu,

Kde jednou a navždy jsme součástí stromu.

Dle konfiskovaného textu "Ruka Stromu"4, Stromová Bytost má lidské tělo a veverčí hlavu. Stromová Bytost nosí pouze bíle červený pruhovaný hábit s kapucí, která zakrývá jeho oči a vždy u sebe nosí neidentifikovaný srolovaný svitek5 Podle textu Ruka Stromů na sebe může Stromová Bytost vzít jakoukoliv podobu chce, ale při komunikaci s SCP-3761-1 na sebe nabírá výše popsanou podobu.

SCP-3761-1 několikrát tvrdilo, že napomůže SCP-3761, aktuálně není známé, jak toho dosáhne.


Dodatek-A: Stručný seznam anomálií použitých pro potvrzení existence SCP-3761:

Anomálie Způsob Předpovědi
SCP-1032 Na ručičce SCP-1032 stojí "Válka Veverek", tato ručička bude ukazovat půlnoc 24/07/2063, toto naznačuje, že SCP-3761 bude trvat pouze 24 hodin.
SCP-187 SCP-187 řekla, že se cítí nepříjemně a naštvaně když je v Butler County v Kansasu. Řekla, že je celá oblast plná děr s mrtvolami veverek uvnitř.
SCP-411 SCP-411 několikrát řeklo, že si "pamatuje" "Bitvu Stromových Krys", která se stala 23/07/2063 v "obilnici" Ameriky. SCP-411 řeklo, že si nepřeje toho více říct.
SCP-2327 Poté co za sebou subjekty SCP-2327 zanechají SCP-2327-1 najde se téměř vždy na žaludeční stěně zpráva, pravděpodobně vrytá drápy během jejich útěku. Pitva subjektů SCP-2327-1 odhalila, že zpráva je: "Pammatujte vállku [sic]".
SCP-2050 SCP-2050 považuje SCP-3761 jako velice důležitou událost a označuje jí jako "rivala" "Křížové výpravy Svišťů". Je neznámé, co toto znamená. Dodatečně, SCP-2050 věří, že Kansas je Palestina Středního Východu.
SCP-2003 Určený Set XL pokračuje bez odchylek podobně jako XN do 23/07/2063 kdy všechny druhy Sciuridae vymřou, kvůli neznámému druhu viru přenášený mezi veverkami. Virus se označuje jako "TAKE CARE Virus" místní vědeckou skupinou z neznámých důvodů.
SCP-2707 [DATA VYMAZÁNA]. Pokud SCP-2707 bude žít déle, než je očekáváno musí být 22/07/2063 vyřazeno. Pokud se tak nestane proběhne Scénář CK - změna dominance.

Dodatek-B: JE POTŘEBA PROVĚRKA ÚROVNĚ 3 PRO PŘÍSTUP DO NÁSLEDUJÍCÍCH SLOŽEKNení-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License