SCP-3688
hodnocení: +2+x
blank.png
medium.jpg

Agent při provozování SCP-3688. Tvář byla rozmazána na jeho žádost.

Objekt #: SCP-3688

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: Personál Nadace musí získat zpět všechny historické zdroje související s SCP-3688 a každý civilista, který si je vědom jeho existence, musí být vyléčen amnestiky.

Každý aktivní člen Mobilní Úderné Jednotky a každý zaměstnanec Nadace s úrovní prověrky 3 nebo vyšší by měli mít příležitost naučit se SCP-3688. Toto školení je dobrovolné.

Popis: SCP-3688 je sada kinetoglyfů1, která, pokud je provedena ve správném pořadí a s dostatečnou přesností, způsobí, že se umělec po celou dobu trvání stane prakticky nezranitelným. Imunita je dosažena porušením řady základních fyzikálních zákonů. Velké množství pohybů vyžaduje zapojení celého těla. Tyto pohyby byly popsány jako "rytmické" a "energetické".

Pohyby, které SCP-3688 potřebuje k úspěšné aktivaci svých vlastností, jsou poměrně komplikované a složité (asi 85% zaměstnancům Nadace, jenž se snažili naučit SCP-3688 se to nepovedlo), avšak jakmile se začne s prováděním SCP-3688, je možné tyto pohyby opakovat do nekonečna, čímž osoba získá permanentní ochranu. Správná aktivace SCP-3688 začíná, jakmile je prvních devět až deset sekund sekvence úspěšně dokončeno, a může pokračovat, pokud to tanečník dokáže. Nebyla nalezena žádná metoda, která by zastavila tanečníka proti jeho vůli, ačkoli účinek neovlivní potřebu vylučování nebo nutričních potřeb.

Níže jsou uvedeny výňatky z úplného protokolu testů SCP-3688 prováděných na osobách, u nichž bylo potvrzeno, že jsou schopni aktivně a úspěšně provádět SCP-3688.

Pokus: Použití úderné síly pomocí dřevěné baseballové pálky.
Výsledkek: Žádný účinek. V případě, že hůl narazila na pohyblivou část těla umělce, odrazila se bez zjevného úsilí. Hůl nakonec praskla po několika úspěšných úderech.

Pokus: Pokus zastavit tanečníka ocelovými řetězy připevněnými ke zdi.
Výsledkek: Jakmile byly řetězy připevněny k tanečníkovi, byly násilně vytrženy ze zdi. Další pohyby způsobily, že se řetězy zamotaly kolem účinkujícího, dokud se nakonec nerozbily.

Pokus: Kolize tanečníka a dálkově ovládaného užitkového vozidla jedoucího rychlostí 70 km/h.
Výsledkek: Vozidlo bylo rozpůleno na dvě části, které se vlivem kinetické energie pohybovaly dále za tanečníka, jenž zůstal nedotčen. Zbytky vraku byly odstrčeny, protože omezovaly pohyby dodavatele.

Projekt Marqod

Po konzultaci s Thaumaturgickým Oddělením, oddělením Uměleckých Anomálií a s Katedrou Kinematografie jsme dokázali prakticky rekonstruovat SCP-3688. Stále nevíme, jak SCP-3688 funguje, ale víme, jak vyvinout další kinetoglyfy. Věříme, že pokud budou správně implementovány v terénu, budou pro Nadaci velkým přínosem.

SCP-3688 Hlavní vědec Dr. Nian Shan

Projekt Marqod je v současné době probíhající iniciativou pro více oddělení, které jsou zaměřené na vývoj nových kinetoglyfů a školení agentů Nadace v jejich používání. Za tímto účelem byla sestavena Mobilní Úderná Jednotka Sigma-2 („No Friends Of Mine“) z agentů, kteří disponují nezbytnou úrovní koordinace pohybu a obratnosti, aby mohli provádět manévry v podmínkách, ve kterých se často vyskytují úderné jednotky.

Díky velkému úspěchu Sigma-2 bylo získáno povolení k rozšíření projektu. Dodatečné zdroje byly převedeny na další rozvoj nových kinetoglyfů a probíhá nábor. Avšak hledání dobrovolníků s potřebnými zkušenostmi s pohyblivostí se ukázalo jako velmi obtížné.

Níže je uveden seznam kinetoglyfů pro které byli vyškoleni členové MTF Sigma-2.

Označení Účinek Poznámky
SCP-3688 Tanečník je nezranitelný po dobu provádění SCP-3688. Původní kinetoglyf, ze kterého pocházejí ostatní. Agenti z MTF Sigma-2 jej obvykle nazývají „Safety Dance“.
PMK-01 Vytváří sférické pole s poloměrem rovným součtu výšek tanečníků, skrze které nemůže projít žádná energie ani hmota. Vyžaduje dva tanečníky, kteří musí provádět dokonale synchronizované pohyby.
PMK-02 Vytváří pohyblivé pole, ve kterém se ohýbá čas kolem tanečníka, což způsobí, že se okolní čas zpomalí. Síla účinku závisí na tom, jak dlouho (v základním čase) je kinetoglyf provozován a trvá asi 60 sekund, od ukončení performace. Pozorovatelé vidí, že se umělec pohybuje vzrůstající rychlostí.
PMK-03 Posiluje smysly umělce asi na jednu minutu po skončení systému. Obsahuje hlasovou složku, která musí být provedena současně s pohyby, aby kinetoglyf fungoval. Hlasová složka je bolestivá pro ty, kteří jsou již pod vlivem PMK-03.
PMK-04 Vytváří fyzické duplikáty umělce. Maximální počet kopií není znám, ale každá z nich se připojuje k pohybům potřebným k pokračování kinetoglyfu, což výrazně zvyšuje jeho složitost. Kopie jsou kontrolovány přímo původním tanečníkem a existují přibližně jednu hodinu. V současné době je horní hranice vytvořených kopií sedm.
PMK-05 Vymaže veškerou hmotu v určité oblasti Nejsložitější z vyvinutých kinetoglifů vyžaduje pět osob, které se pohybují v plné synchronizaci. Cíl je definován jako pětiúhelníková plocha tvořená onou pěticí tanečníků, přičemž tvoří plochu asi 20 metrů. Tento kinetoglif byl proveden úspěšně pouze dvakrát, jednou během experimentu a podruhé během incidentu 3688-1 („West Side Incident“).
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License