SCP-367
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt#: SCP-367

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Cela SCP-367 musí být denně kontrolována, kvůli poškození způsobené SCP-367. Jakékoli poškození cely musí bát okamžitě opraveno. Mohouli opravy trvat déle než 12 hodin, SCP-367musí být přemístěno do dočasné zadržovací cely a neustále monitorováno. Jakékoli pokusy SCP-367 o poškození nebo útěk z cely musí okamžitě projít Chemickým Tlakovým Čištěním A-11 (CST A-11).

Každé dvě hodiny je SCP-367 "krmeno" jedním kilogramem jakékoli dostupné biologické hmoty. V případě, že není k dispozici žádná vhodná biologická hmota, ostatní předměty mohou být použity ke spotřebě a CST A-11 musí být v pohotovostním stavu v případě odmítnutí SCP-367. SCP-367 je nutno zvážit po každém krmení,kvůli zaznamenávání zvýšení hmotnosti a hustoty vedoucí ke členění.

Duplikovaný exemplář SCP-367 v cele musí být odstraněny. Není dovolena nechráněná interakce s SCP-367, po uplinutí třicet minut od doby krmení. SCP-367 nesmí být vyjmuto z cely, bez schválení oblastní rady. Žádné exempláře SCP-367 nesmějí být zaměstnancům poskytovány za žádným jiným účelem než k testování.

Popis: SCP-367 se jeví jako malý pes variabilního plemene, nejčastěji se jeví jako malé, hnědé štěně. SCP-367 vykazuje mírně zvýšenou chuť k jídlu a úroveň aktivity pro psa jeho zjevného věku a velikosti. Nespí, ale jinak se chová podle očekávání jako pes.

SCP-367 je masivní jednobuněčný organismus, složený z hmoty "žlutého slizu" s několika bílými "vlákny" zavěšenými v něm, s polotuhou koulí z šedého materiálu ve středu, považovanou za " jádro". Není známo, z čeho je SCP-367 vyroben, nebo proč se jeho vnější „skořápka“ jeví jako mladistvý pes; nicméně testování [DATA VYMAZÁNA] dalšího vyšetřování. Zdá se, že "struny" fungují jako svalová kostra a za většiny okolností jsou pohyby a obecné chování SCP-367 nerozeznatelné od normálního psa.

SCP-367 je schopen se krmit jakoukoli pevnou látku a prokázal schopnost rozpouštět a trávit beton, ocel, titan, uhlíkové vlákno, kost, dřevo, [DATA VYMAZÁNA]. Když je SCP-367 předložen předmět, který se nevejde do úst nebo se nedá rozkousat, vyčnívá z jeho vnitřní hmoty dočasný výběžek cytoplazmy a rozloží ji do stravitelné formy. Není známo, jak k tomu dochází, protože nepoužívá žádnou kyselinu, ale zdá se, že jde o narušení základních atomových vazeb hmoty, která je stále předmětem vyšetřování.

SCP-367 nenabírá velikosti, ale zvětšuje svou hustotu po konzumaci předmětů. SCP-367 navíc neprodukuje žádný odpad. Po spotřebování dostatečného množství materiálu pro zdvojnásobení výchozí hmotnosti najde SCP-367 izolované místo, například v kabinetu nebo pod nábytkem, a zkapalní jeho vnější obal. Poté se rozdělí na dvě stejné hmotnosti a zreformuje svůj vnější plášť, čímž vytvoří dva exempláře SCP-367.

Pokud je SCP-367 ponechán bez jídla déle než tři hodiny, interní „struny“ vylezou z „očí“ a „úst“ SCP-367 a pokousí se rozbít veškerou okolní hmotu. V tomto stavu je SCP-367 vysoce agresivní a bylo pozorováno [DATA VYMAZÁNA].

Poznámky k zotavení: SCP-367 byl získán z rezidenčního domu paní Myry Bancroftové v Irsku. Paní Bancroftová údajně zmizela před několika dny a zaměstnanci Nadace zabezpečili její rezidenci, když bylo hlášeno, že ve svém domě měla přes osmdesát malých psů, které požírali její mrtvolu a většinu domu. Jeden exemplář byl odchycen, zatímco byl zbytek eliminován pomocí CST A-11.

Probíhá průběžné monitorování, aby se izolovali veškeré zbývající exempláře SCP-367 volně se pohybující mimo celu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License