SCP-3623

hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-3623

Třída Objektu: Euclid

Úroveň Hrozby: Modrá

Speciální Zadržovací Procedury: V době psaní tohoto dokumentu se Nadaci podařilo zadržet 13 instancí SCP-3623 z alespoň 200 potvrzených po celém světě.1 Celosvětová populace SCP-3623 se pomalu zvyšuje neznámým způsobem.

SCP-3623-1 až -11 jsou drženy poblíž svých hostitelů ve standardní humanoidní zadržovací cele v Oblasti-91. Instance musí být drženy separovaně od svých hostitelů, ovšem ve vzdálenosti nejvýše tří kilometrů. Personálu v oblasti musí být připomínáno, že přestože instance SCP-3623 nemají stejné biologické potřeby, jako jejich hostitelé, mělo by s nimi být nakládáno tak, jako by je měly.

Existuje vyjímka v případě SCP-3623-12 a -13, jejichž hostitely jsou Nadační zaměstnanci. Vzhledem k jejich snadné zaměnitelnosti s lidmi a zároveň povaze anomální entity, byl vytvořen Protokol Artwork-VII, jež se vztahuje na jakoukoliv instanci SCP-3623, která naváže pouto s Nadačním zaměstnancem. Viz Dodatek 3623-2 pro více informací o Protokolu Artwork-VII.

Zbývající nezadržené instance by měly být zajištěny v případě, že budou objeveny, ovšem z důvodů přílišné obtížnosti úkolu a nízké úrovně hrozby SCP-3623, neprobíhá žádné aktivní vyhledávání.

Popis: SCP-3623 je inteligentní druh anomálních symbiotických humanoidů, který používá inteligentní bytosti, především lidi, jako své hostitele. Spojení mezi SCP-3623 a jeho hostitelem je čistě psychické a nevyžaduje fyzický kontakt k tomu, aby se vytvořilo. Osoby ovlivněné SCP-3623 zažívají různé symptomy od bolestí hlavy po ztrátu vědomí, ovšem nejsou v žádném okamžitém nebezpečí života.

Biologie SCP-3623 je identická s tou lidskou, ovšem s několika klíčovými rozdíly:

  • Existují pouze ženské instance SCP-3623.
  • Pohlavní orgány SCP-3623 jsou nefunkční2.
  • Instance SCP-3623 nevyžadují žádný přísun potravy kromě energie, kterou vysávají ze svých hostitelů, ovšem mají kompletně funkční trávicí soustavu.
  • U všech zaznamenaných instancí SCP-3623 bylo objeveno stabilní Humové pole o hodnotě 0.87 Humů a doposud se jedná o jediný efektivní způsob jak rozpoznat instance SCP-3623 od lidí. I přes toto přítomnost tohoto pole nebyly u žádné instance SCP-3623 pozorovány schopnosti ohýbat realitu.
  • Jedinci SCP-3623 mají dlouhou životnost. Doposud nebyl zaznamenán žádný případ přirozené smrti u SCP-36233.

Přibližně každých 72 hodin se SCP-3623 začne "krmit". Aby mohlo k této události dojít, musí od sebe být instance a její hostitel vzdáleni maximálně 5 kilometrů. V opačném případě instance zahyne. Ze strany instance SCP-3623 nelze pozorovat žádnou viditelnou změnu v chování a ani samotné instance nic nepociťují4, ovšem hostitel během této události zažívá náhlé příznaky únavy, občasně doprovázené bolestmi hlavy. Vážnost těchto symptomů se zvyšuje s uběhlou dobou od posledního "krmení".

Anomální vedlejší příznak "krmení" instance SCP-3623 se projevuje u hostitelů jako náhlé nutkání tvořit a účastnit se aktivit spojených s uměním, jako je psaní básní, nebo hraní na hudební nástroj. Tento symptom je možné použít jako indikátor spojení mezi hostitelem a instancí SCP-3623, neboť takto ovlivněné osoby mohou začít vykazovat náhlé změny v chování. Je třeba podotknout, že se jedná čistě o nutkání tvořit a tento efekt nijak neovlivňuje dovednost osoby. Vzhledem k tomu instance SCP-3623 obecně preferují osoby s uměleckým nadáním, když přecházejí z jednoho hostitele na druhého.

Dodatek 3623-1: Přechodový proces

Přechodový proces nastává pouze v případě, kdy hostitel SCP-3623 zemře a nemůže k němu dojít jiným způsobem. V opačném případě, kdy zemře instance SCP-3623, se u hostitele začnou projevovat známky deprese a psychologických poruch, které v 93% případů vedou k sebevraždě. Během přechodu zažívá instance SCP-3623 ohromnou bolest a nedobrovolně prochází procesem podobným metamorfóze. Instanci SCP-3623 se pozmění alespoň 50% genetické informace a subjekt projde kopletní změnou fyzického vzhledu a osobnosti. Paměť subjektu je rovněž nahrazena, ovšem pouze v některých případech si instance SCP-3623 zachovají vědomí o tom, že jsou anomální entity.

Většina subjektů se téměř okamžitě přizpůsobí svýmnovým osobnostem a tělům. Jejich paměť je kompletně nahrazena falešnými vzpomínkami, podobně, jako u amnestické léčby. Je důležité zmínit, že instance SCP-3623 jsou extrémně odolné vůči amnestickým efektům. Rovněž se zdá, že instance SCP-3623 a jejich hostitelé často vykazují podvědomou potřebu zůstat poblíž jeden druhého a to i v případě, kdy si ani jeden z nich není vědom psychického spojení.

Dodatek 3623-2: Protokol Artwork-VII

Dodatek 3623-3: Seznam zadržených instancí

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License