SCP-3623

hodnocení: +10+x
blank.png


VÍTÁ VÁS SCiPNET, PROSÍM ZADEJTE SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE


18. 3. 2023
Jméno chriserwick
Heslo * * * * *

ZDRAVÍM, Christophere Erwicku, PŘEJI HEZKÝ DEN

Profil: Dr. Christopher Erwick, Ředitel Oblasti-91
Bezpečnostní Prověření: Úroveň 4
Stav: Přihlášen (Nyní)UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Promiň. Hledala jsem moc hluboko. Prosím, odpověz co nejdřív.

Odpovědět

OD: Dr. Christopher Erwick
PRO: Výzkumnice Madeleine Sailerová

O co jde?
Úprava

MÁTE JEDNU NEULOŽENOU ÚPRAVU, CHCETE POKRAČOVAT V PSANÍ?

Ano

Otevírám složku: SCP-3623, verze 1.2. …Úkon přerušen.
Máte novou důležitou zprávu.UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Fajn… Chrisi, potřebuju tvojí pomoc. Ten projekt, na kterém jsem pracovala? Našla jsem něco, co jsem neměla. Jsem v kaši a z tohohle se nedostanu, tentokrát ne. Potřebuju laskavost a bude velká. Známe se už dlouho a naprosto ti důvěřuji. Nebude to lehké, ale kdyby bylo, požádala bych někoho jiného. Za posledních 12 let jsme toho jeden pro druhého hodně udělali. Prosím, pomoz mi i s tímhle.
Zabij mě.

Zavřít

Otevírám složku: SCP-3623…Objekt #: SCP-3623

Třída Objektu: Euclid

Úroveň Hrozby: Modrá

Speciální Zadržovací Procedury: V době psaní tohoto dokumentu se Nadaci podařilo zadržet 13 instancí SCP-3623 z alespoň 200 potvrzených po celém světě.1 Celosvětová populace SCP-3623 se pomalu zvyšuje neznámým způsobem.

SCP-3623-1 až -11 jsou drženy poblíž svých hostitelů ve standardní humanoidní zadržovací cele v Oblasti-91. Instance musí být drženy separovaně od svých hostitelů, ovšem ve vzdálenosti nejvýše tří kilometrů. Personálu v oblasti musí být připomínáno, že přestože instance SCP-3623 nemají stejné biologické potřeby, jako jejich hostitelé, mělo by s nimi být nakládáno tak, jako by je měly.

Existuje výjimka v případě SCP-3623-12 a -13, jejichž hostiteli jsou Nadační zaměstnanci. Vzhledem k jejich snadné zaměnitelnosti s lidmi a zároveň povaze anomální entity, byl vytvořen Protokol Artwork-VII, jež se vztahuje na jakoukoliv instanci SCP-3623, která infikuje naváže pouto s Nadačním zaměstnancem. Viz Dodatek 3623-2 pro více informací o Protokolu Artwork-VII.


UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Já tě znám Chrisi, opovaž se mě teď opustit. Jenom potřebuji, abys to pochopil. Nedá se mi pomoct.

Zavřít


Mobilní Úderná Jednotka má za úkol aktivně vyhledávat a zadržovat instance SCP-3623 a jejich hostitele.

Zbývající nezadržené instance by měly být zajištěny v případě, že budou objeveny, ovšem z důvodů přílišné obtížnosti úkolu a nízké úrovně hrozby SCP-3623, neprobíhá žádné aktivní vyhledávání.

Popis: SCP-3623 je inteligentní druh anomálních parazitických symbiotických humanoidů, který používá inteligentní bytosti, především lidi, jako své hostitele. Spojení mezi SCP-3623 a jeho hostitelem je čistě psychické a nevyžaduje fyzický kontakt k tomu, aby se vytvořilo. Osoby ovlivněné SCP-3623 zažívají různé symptomy od bolestí hlavy po ztrátu vědomí, ovšem nejsou v žádném okamžitém nebezpečí života.


UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Jenom mě poslouchej. Čti dál. Nemůžu vysvětlit co se stalo, ale oba dva víme, že když dojde na práci, nemít otázky ti může zachránit život. Vím že se budeš cítit hrozně, ale to je lepší než být mrtvý, ne?

Odpovědět

OD: Dr. Christopher Erwick
PRO: Výzkumnice Madeleine Sailerová

Poslouchám. Jenom protože jsi to ty.


Biologie SCP-3623 je identická s tou lidskou, ovšem s několika klíčovými rozdíly:

  • Existují pouze ženské instance SCP-3623.
  • Pohlavní orgány SCP-3623 jsou nefunkční2.
  • Instance SCP-3623 nevyžadují žádný přísun potravy kromě energie, kterou vysávají ze svých hostitelů, ovšem mají kompletně funkční trávicí soustavu.
  • U všech zaznamenaných instancí SCP-3623 bylo objeveno stabilní Humové pole o hodnotě 0.87 Humů a doposud se jedná o jediný efektivní způsob jak rozpoznat instance SCP-3623 od lidí. I přes toto přítomnost tohoto pole nebyly u žádné instance SCP-3623 pozorovány schopnosti ohýbat realitu.
  • Jedinci SCP-3623 mají dlouhou životnost. Doposud nebyl zaznamenán žádný případ přirozené smrti u SCP-36233.


UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Dobrá. Chci abys věděl, že tě miluju a všechny další emoční blbosti, ale to přeci víš a není na to čas. S trochou štěstí mám čas do zítra a věř mi, že panikařím jak to jenom jde. Tohle se musí stát.

Odpovědět

OD: Dr. Christopher Erwick
PRO: Výzkumnice Madeleine Sailerová

Mady, snažím se to pochopit, ale… Co po mě chceš? Abych přišel za tebou do kanceláře se zbraní? Nejsem vrah, nedokážu někomu ublížit, natož tobě.


Přibližně každých 72 hodin se SCP-3623 začne "krmit". Aby mohlo k této události dojít, musí od sebe být instance a její hostitel vzdáleni maximálně 5 kilometrů. V opačném případě instance zahyne. Ze strany instance SCP-3623 nelze pozorovat žádnou viditelnou změnu v chování a ani samotné instance nic nepociťují4, ovšem hostitel během této události zažívá náhlé příznaky únavy, občasně doprovázené bolestmi hlavy. Vážnost těchto symptomů se zvyšuje s uběhlou dobou od posledního "krmení".


UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Ty něco vymyslíš. Ty jsi byl vždycky ten kreativnější. :)

Odpovědět

OD: Dr. Christopher Erwick
PRO: Výzkumnice Madeleine Sailerová

Za to můžu poděkovat tobě…

PS: Smajlík? Vážně? Teď?


Anomální vedlejší příznak "krmení" instance SCP-3623 se projevuje u hostitelů jako náhlé nutkání tvořit a účastnit se aktivit spojených s uměním, jako je psaní básní, nebo hraní na hudební nástroj. Tento symptom je možné použít jako indikátor spojení mezi hostitelem a instancí SCP-3623, neboť takto ovlivněné osoby mohou začít vykazovat náhlé změny v chování. Je třeba podotknout, že se jedná čistě o nutkání tvořit a tento efekt nijak neovlivňuje dovednost osoby. Vzhledem k tomu instance SCP-3623 obecně preferují osoby s uměleckým nadáním, když přecházejí z jednoho hostitele na druhého.


UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Tohle začíná být na mě moc. Jen… zkus něco vymyslet. Prosím. Kvůli mě.

Zavřít


Dodatek 3623-1: Přechodový proces

Přechodový proces nastává pouze v případě, kdy hostitel SCP-3623 zemře a nemůže k němu dojít jiným způsobem. V opačném případě, kdy zemře instance SCP-3623, se u hostitele začnou projevovat známky deprese a psychologických poruch, které v 93% případů vedou k sebevraždě. Během přechodu zažívá instance SCP-3623 ohromnou bolest a nedobrovolně prochází procesem podobným metamorfóze. Instanci SCP-3623 se pozmění alespoň 50% genetické informace a subjekt projde kopletní změnou fyzického vzhledu a osobnosti. Paměť subjektu je rovněž nahrazena, ovšem pouze v některých případech si instance SCP-3623 zachovají vědomí o tom, že jsou anomální entity.

Většina subjektů se téměř okamžitě přizpůsobí svým novým osobnostem a tělům. Jejich paměť je kompletně nahrazena falešnými vzpomínkami, podobně, jako u amnestické léčby. Je důležité zmínit, že instance SCP-3623 jsou extrémně odolné vůči amnestickým efektům. Rovněž se zdá, že instance SCP-3623 a jejich hostitelé často vykazují podvědomou potřebu zůstat poblíž jeden druhého a to i v případě, kdy si ani jeden z nich není vědom psychického spojení.


UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Jsi tu? Vymyslel jsi něco?

Zavřít


Dodatek 3623-2: Protokol Artwork-VIIUPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Víš. Přemýšlela jsem. Vím že bych neměla, ale… nemůžu si pomoct. Pamatuješ si, jak jsme se poprvé setkali? Tenkrát jsem byla jenom asistentka a tak trochu mi to chybí…

Zavřít


Dodatek 3623-3: Seznam zadržených instancí

UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Chrisi. Mám strach.

Odpovědět

OD: Dr. Christopher Erwick
PRO: Výzkumnice Madeleine Sailerová

Poslyš, Mady… Já… tohle je moje poslední šance ti něco říct. Všechny ty roky, co jsme spolu strávili? Nic bych neměnil. Doufám, že se někdy znovu uvidíme. Sbohem.

PS: Našel jsem jiný způsob. Teď máš šanci.


UPRAVIT

JSTE SI JISTÍ, ŽE CHCETE PŘEPSAT TENTO SOUBOR?
Ano

Ukládám data…

Přepisuji soubor…

> Soubor aktualizován na verzi 1.3.


Nahrát

Vyberte soubor:Nahrávám…

Nahráno.


UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Chrisi?

Terminál neaktivní, automatické vypnutí za 20 minut.


Automatické vypnutí za 15 minut.

UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

Chrisi, prosím odpověz.
Automatické vypnutí za 10 minut.


Automatické vypnutí za 5 minut.


Automatické vypnutí za 3 minuty.

UPOZORNĚNÍ

Máte novou důležitou zprávu.

OD: Výzkumnice Madeleine Sailerová
PRO: Dr. Christopher Erwick

To jsi neudělal. Prosím. Odpověz. Prosím.
Automatické vypnutí za 1 minutu.


Vypínám.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License