SCP-3609
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-3609

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3609 musí být drženo v uzavřené cele v Lunární Zóně-32. SCP-3609 musí být monitorováno kvůli příznakům nepřátelského chování mířeného proti nadaci, zaměstnancům nadace a/nebo stavu jeho zadržení.

Personál interagující s SCP-3609 musí být před kontaktem očištěn od měsíční půdy a hornin.

Mobilní Úderná Jednotka Gama-4 ("Blondebeard's Crew") má za úkol, aby všechny stopy SCP-3609 byly z lunárního povrchu odstraněny.

Popis: SCP-3609 je inteligentní samec Canis lupus (vlk obecný), s délkou od hlavy k ocasu 4,5m a výškou ramen 2m. Je schopno mluvit západním nářečím staré severštiny a přežít ve vakuu bez dýchání či ochrany před kosmickými vlivy. Kromě toho bylo pozorováno, že se SCP-3609 dokáže bez větších obtíží pohybovat v minimální či nulové gravitaci, což naznačuje, že je uzpůsobeno k pohybu v tomto prostředí.

Přestože SCP-3609 nepotřebuje k přežití jíst ani pít, testy prokázaly, že je schopné konzumovat měsíční horniny, půdu nebo předměty potažené některým z dříve zmíněných1 bez nepříznivých účinků na jeho tělo. To také ukazuje silnou preferenci pro výše uvedené položky; testy také prokázaly, že upřednostňuje konzumaci měsíčních hornin a půdy před masem zvířat, která jsou obvykle konzumována jedinci čeledi psovitých . Četnost agresivního chování se od zavedení dávek měsíčních hornin a/nebo půdy SCP-3609 významně snížila. Nebylo zaznamenáno, zda SCP-3609 vylučuje odpadní látky, ale má se za to, že tuto schopnost postrádá.

SCP-3609 bylo nalezeno Nadací během výstavby Lunární Zóny-32 v Moři Dešťů dne ██/██/1998. Během prvního setkání s Nadací bylo SCP-3609 velmi agresivní, což vyžadovalo pomoc od DTF Sigma-6 ("Puddlejumpers") k úspěšnému zadržení objektu.

Během zadržení bylo pozorováno, že SCP-3609 produkuje vokalizace pouze za přítomnosti pracovníků Nadace, což bylo považováno za pokus o komunikaci s pracovníky Nadace. Zmíněné vokalizace byly zaznamenány a později identifikovány jako západní nářečí staré severštiny.

K provedení rozhovoru s SCP-3609 byl vybrán Dr. Sigurd Ólafsson z oddělení Terra-Lingvistiky. Avšak kvůli školením2 a dalším souběžným projektům byl rozhovor s SCP-3609 naplánován až na rok 2███. Níže je uveden přepis záznamu Rozhovoru 3609-01.

Dotazovaný: SCP-3609

Tazatel: Dr. Sigurd Ólafsson

Úvod: Následující rozhovor je původně veden ve staré severštině. Z bezpečnostních důvodů jsou dotazovaný a tazatel odděleni drátěným plotem, který je připojen k elektrickému obvodu. Při známkách agrese musí být tazatel evakuován a musí být aktivován elektrický obvod.

Tazatel je navíc doprovázen dvěma členy MTF Γ-4, agenty E. Chang a R. Arch. Agent Chang drží aktivační mechanismus elektrického obvodu.

<Začátek záznamu>

Dr. Sigurd: Haló, slyšíte mě?

SCP-3609: Konečně odpověď? Proč jste se rozhodli odpovědět až teď?

Dr. Sigurd: V dnešní době mnoho lidí nemluví tímto úžasným jazykem a potřeboval jsem čas, abych se na toto setkání připravil. Na toto prostředí si stále ještě zvykám, abych řekl pravdu.

SCP-3609: Stačilo! Odpovězte mi. Co jste zač?

Dr. Sigurd: Sigurd, Ólafuv syn.

SCP-3609: Ne jméno! Vy. Oni. Všichni jste vysocí jako Jǫtnar3 a Æsir4, ale s pachem Midgardu. Co jste zač??

Dr. Sigurd: Hmm. Jsme lidé, obyvatelé Midgardu.

SCP-3609: Lidé? Vy? Ne, člověk je malý. Člověka dokážu rozdrtit pouhým drápem. Moje čelisti mohou rozlomit i ty nejodolnější lidská plavidla. Možná jste dezorientoval mé smysly, ale váš žert je absurdní.

Dr. Sigurd: To ne- [pozastavil se] Dobře, řekněte mi více o svých skutcích a úspěších. Určitě jsou hodny zmínky.

SCP-3609: Ano. Byl jsem tak blízko k dosažení mého cíle. Během mého předchozího pronásledování jsem úspěšně shodil Máni z jeho spřežení a chystal jsem se jej sežrat. Ale deset paprsků světla z východu nás spálilo a pak jsem zjistil, že stojím pod temným nebem, na zemi bez života. Máni nebyl nikde v dohledu. Možná trik Sól, ale ona je jen jedna bytost.

Dr. Sigurd: Máni? Bůh Měsíce?

SCP-3609: Ano. Syn Mundilfari a bratr Sól. Ten, kdo řídí měsíční vůz po temném nebi nad Midgardem.

Dr. Sigurd: V tom případě musíte být Hati.

SCP-3609: Ano. Hati Hróðvitnisson, syn Fenrira a bratr Skǫll. Můj osud je sežrat Máni a tím osvobodit Otce.

Dr. Sigurd: Vskutku. Když jste ztratil stopu Máni, jak jste reagovali na svou situaci?

SCP-3609: Prohledal jsem celou tu neživou zemi s vědomím, že se tam Máni schovává. Ale nikde jsem Máni nenašel. Jen podivně oděného muže v této zemi, o kterém jsem si původně myslel, že je Máni v přestrojení, ale byl cítit jak pachem Midgardu, tak i podivným cizím pachem, ze kterého nedokážu nic zjistit.

Dr. Sigurd: Můžete cítit, když jste venku?

SCP-3609: Ne. V té neživé zemi neexistují vůně a zvuky. Pouze v jeho a vašem území existují vůně a zvuky.

Dr. Sigurd: Jistě. Chci mluvit o vašich minulých setkáních s mými spolupracovníky. Proč jste na ně zaútočili, když se k vám venku poprvé přiblížili?

SCP-3609: Na koho?

Dr. Sigurd: Na lidi, kteří Vás sem přivedli.

SCP-3609: Myslel jsem, že by mohli vědět, kde se Máni nachází, možná že jsou jeho následovníci a mají za úkol mě zmást. Bojovali, tak já také.

Dr. Sigurd: Pokud jste původně věřili, že jsme nepřátelé, proč jste nás přestali útočit poté, co jsme Vás zadrželi?

SCP-3609: Váš pach. Teprve tady vás cítím a vím, že nejste Máni. Vlastně jste mi nabízeli Máni.

Dr. Sigurd: Skutečně?

SCP-3609: Ano. Vaši spolupracovníci mi často nabízeli kousky nesoucí pach Máni, abych je mohl sežrat. Samozřejmě, že nebudu umírněn takovou troškou. Musím sežrat Máni, do posledního kousíčku. To je můj účel a já ho splním.

[Když SCP-3609 dořeklo větu, Dr. Sigurd se otočil na agenty Changa a Arche]

Dr. Sigurd [anglicky]: Vy dva, pomozte mi. Říká, že jsme mu dávali věci k jídlu, jaké?

Agent Chang [anglicky]: Především měsíční horniny, doktore.

[Dr. Sigurd si položí dlaň na čelo a zavrtí hlavou. Poté odstraní ruku z obličeje a otočí se zpět k SCP-3609.]

Dr. Sigurd: Domnívám se, že Fenrir povstane, pokud požijete Máni.

SCP-3609: Ne pokud. Stane se to. Když Skǫll a já dovršíme náš účel, Otec znovu povstane.

Dr. Sigurd: Opravdu se staráte o Fenrirovy zájmy.

SCP-3609: Existuji jen proto, abych osvobodil otce.

Dr. Sigurd: To vidím. A jeho osud je zabít Ódina, mám pravdu?

SCP-3609: Ano.

Dr. Sigurd: A jak říká osud, Fenrir bude zabit Víðarr, synem Ódina.

SCP-3609: Ano.

Dr. Sigurd: Osvobození Fenrira jej osvobodí také od života.

SCP-3609: Ano. Existuji jen proto, abych osvobodil otce.

Dr. Sigurd: A co Vy? Co budete dělat, až Fenrir zabije Ódina? Nebo když Víðarr zabije Fenrira?

SCP-3609: Já, já si nejsem jistý.

Dr. Sigurd: Je to tak, jak jste řekl. Váš účel končí, když pozřete Máni a Fenrir bude osvobozen. Přemýšlejte o tom. Pokud vedeme tuto poutavou konverzaci, jste určitě blíže k cíli, než si myslíte.

[SCP-3609 zastavuje vokalizaci a prochází se po své zadržovací cele. Dr. Sigurd se pokusil získat pozornost SCP-3609, ale bezúspěšně.]

<Konec záznamu>

Závěr: Po rozhovoru testy s použitím měsíčních hornin a půdy končí s okamžitou platností. SCP-3609 nevyjádřil žádnou žádost o měsíční horniny či půdu a nevykazoval žádné významné známky agresivního chování. Speciální zadržovací procedury byly pozměněny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License