SCP-3578
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-3578

Třída Objektu: Safe Neutralized

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3578 má být uskladněno ve Standardní Zadržovací Komoře, která je propojena předsíní s přilehlou Zadržovací Komorou pro Humanoidy 10 x 10 m. Tato sekundární zadržovací komora má být použita pro zadržení všech instancí SCP-3578-A, které se vynořují z SCP-3578. Obě komory mají být dobře udržovány a čištěny dvakrát týdně, aby se zabránilo množení bakterií, které může být způsobeno nahromaděním hlenu a ostatních tekutin vytékajících z SCP-3578. V současné době jsou SCP-3578 a všechny instance SCP-3578-A umístěny v Oblasti 23.
Dva členové bezpečnostního personálu musí být vždy umístěni mimo zadržovací prostor s SCP-3578. V případě, že nastane nouzová událost, mají strážci vstoupit do komory a dohlížet na SCP-3578, dokud přidělené zdravotnické a výzkumné týmy nepřijdou na pomoc. Následně musí být provedeno zdokumentování.

Úprava Záznamu: Od ██, 200█, jsou pozůstatky SCP-3578 drženy v kryostázi v Oblasti 23 zatímco SCP-3578-A-31 bylo přesunuto do standardní humanoidní zadržovací komory o velikosti 8x8 m oblečené jako mladá dívka, přičemž zůstává v péči Dr. Isaaca Ruxtona a Dr. Janette Crawfordové.

Popis: SCP-3578 se jeví jako degenerovaný reprodukční systém připomínající reprodukční systém lidské ženy. SCP-3578 se sestává z dělohy, děložního hrdla, vejcovodů, vaječníků a částečného vaginálního průchodu. Vaginální průchod končí v místě, kde by normálně přecházel na vulvu, i když v tomto bodě neexistuje žádný náznak poranění. SCP-3578 je schopen asexuální reprodukce a funguje normálně, jako by bylo stále uvnitř živého těla. Udržuje krevní oběh a má pravidelné menstruační cykly mezi vznikem instance SCP-3578-A a vytvořením nové instance.
Na rozdíl od svého vzhledu se DNA SCP-3578 neshoduje s DNA člověka ani žádného jiného známého druhu. SCP-357 je také podstatně větší než reprodukční systém lidské ženy, je schopné se značně zvětšit, aby obsáhlo instance SCP-3578-A, které tak může narůst do velikosti tříletého dítěte.
SCP-3578-A jsou organismy, které vytváří SCP-3578 každých 12-16 měsíců. Instance SCP-3578-A se vyvíjejí uvnitř SCP-3578 minimálně 10 měsíců před tím, než jsou připravené. Trvá 2 nebo více měsíců, než se zahájí proces vniku nové instance SCP-3578-A. Tito tvorové jsou vždy samice a chovají se poslušně, ale dosud neprojevili příliš inteligence.
Aby mohly přežít, potřebují instance SCP-3578-A náhradního rodiče, který s ní vytvoří hluboké psychologické. Tato osoba bude dále klasifikována jako SCP-3578-B, dokud neuplyne instance SCP-3578-A v jejich péči. Od počátečního objevu SCP-3578 se případy SCP-3578-A postupně mění ve vzhledu a biologickém make-upu, přičemž každý následný vznik vede k rozvinutějšímu organismu. Nedávné příklady byly zdánlivě bipedální povahy a ukázaly mnoho fyziologických podobností s lidmi.

Objevení: SCP-3578 bylo nalezeno sestřičkou na podlaze prázdného operačního sálu v ██ ███████ nemocnici v ███████, Arizoně v únoru ██, 196█. Sestřička nález okamžitě nahlásila personálu nemocnice. Nadace byla brzo poté informována o nálezu anomálního orgánu. Anomálie spočívala v tom, že orgán fungoval i bez těla. Když zaměstnanci Nadace dorazili na místo, podali amnestika každému, kdo přišel do kontaktu s objektem. SCP-3578 bylo následně převezeno do Oblasti 23 pro další studii a analýzu.

Dodatek 3578.1: Zaznamenané instance SCP-3578-A | Nouzové události

Celkem bylo vytvořeno 31 instancí SCP-3578-A, které se zrodily z SCP-3578. Následující záznamy obsahují Hlášení o zaznamenaných instancích SCP-3578-A. Pokud si přejete vidět úplný seznam, kontaktujte Administrátora.

Dodatek 3578.2: Událost SCP-3578-A-31/Smrt SCP-3578

Po úmrtí SCP-3578-A-30, již u SCP-3578 neprobíhaly menstruační cykly a známky život byly velmi slabé. Ačkoli nebylo jisté, co se s SCP-3578 děje, vypadalo velmi nemocné a potřebovalo neustálou péči až do další události. Dalších 23 Měsíců, bylo SCP-3578 považováno za neutralizované a nezdálo se, že by bylo schopné vyprodukovat další instanci SCP-3578-A.

20 Měsíců po narození SCP-3578-A-29 a SCP-3578-A-30 a jejich následné smrti, se u SCP-3578 rozvinulo několik krevních onemocnění. Standardní léčba se byly zcela neúčinné, a kvůli nedostatku krve, která by mohla být použita při transfúzi se zdálo, že SCP-3578 nepřežije. Po poradě s radou O5 a schválení od O5-██ a O5-██, Dr. Charles Atlas dostal povolení provést transfúzi lidské krve.

Dr. Isaac Ruxton byl vybrán jako dárce, jelikož krev byla prostá všech abnormalit a genetických nemocí. Po odčerpání byla krev přivedena do SCP-3578.

SCP-3578 reagovalo pozitivně a začalo se rychle zotavovat, tímto se vrátilo do stavu, v jakém bylo před úmrtím SCP-3578-25. Krátce po transfúzi začali SCP-3578 pravidelné menstruační cykly a začalo vytvářet novou instanci SCP-3578-A.

Záznam SCP-3578-A-31

Datum: Září ██, 199█

Výzkumník Dohlížející na Událost: Dr. Charles Atlas

Čas od Posledního Porodu: 36 Měsíců, 24 Dní

Doba Růstu: 12 Měsíců, 30 Dní

Doba Trvání Události: 13 Hodin, 25 Minut

Hlášení: SCP-3578-A-31 bylo stabilní a vykazovalo optimální známky života během celého vývinu uvnitř SCP-3578 a to na dosud nejvyšší úrovní ze všech SCP-3578-A. Po narození byl lékařský tým ohromen, když zjistil, že SCP-3578-A-31 je fyzicky identické s 4letou lidskou holčičkou. Toto stvoření bylo plně vyvinuté, ačkoli si stále počínalo jako novorozenec s nevyvinutýma motorickýma schopnostmi. Na rozdíl od předchozích instancí SCP-3578-A si nepřilnulo k žádnému vybranému SCP-3578-B, kteří byli vybráni jako potenciální opatrovníci. SCP-3578-A-31 reagovalo velmi negativně na každého člena personálu.

Po této události byl Dr. Ruxton označen za SCP-3578-B pro SCP-3578-A-31. Pozdější testy DNA ukázali, že SCP-3578-A-31 je geneticky příbuzné s Dr. Ruxtonem. Byly provedeny další testy, které potvrdili, že SCP-3578-A-31 přežije. I po 60 dnech objekt rostl bez potíží, přičemž mu byla poskytnuta odpovídající péče a výživa.

Po této události byl Dr. Ruxton označen za SCP-3578-B pro SCP-3578-A-31. Pozdější testy DNA ukázali, že SCP-3578-A-31 je geneticky příbuzné s Dr. Ruxtonem. Byly provedeny další testy, které potvrdili, že SCP-3578-A-31 přežije. I po 60 dnech objekt rostl bez potíží, přičemž mu byla poskytnuta odpovídající péče a výživa.

Po narození SCP-3578-A-31, začalo SCP-3578 velmi rychle kolabovat dosud nevídanou rychlostí. SCP-3578 zemřelo v Listopadu██, 199█, 32 Dní po narození SCP-3578-A-31 navzdory veškeré snaze lékařského týmu.

Dodatek 3578.3: SCP-3578-A-31

Následující hlášení obsahuje všechny důležité informace o SCP-3578-A-31, neoficiálně známé jako Clara Ruxton-Crawford

Navzdory averzi k ostatním členům personálu SCP-3578-A-31 přijalo Dr. Crawfordovou vřele hned po první návštěvě. Jakožto ředitel Oblasti Oliver J. Matthews povolil, aby se Dr. Crawfordová stala opatrovnicí SCP-3578-A-31 spolu s Dr. Ruxtonem. Později se objekt přimknul k Dr. Crawfordové, díky čemuž se stala opatrovnicí na plný úvazek. Díky tomu dostala doktorka označení SCP-3578-B-2 a komora byla upravena, aby vyhovovala potřebám všem třem jejím obyvatelům.

SCP-3578-A-31 se vyvíjelo velmi rychle v porovnání s člověkem jejího věku. Ačkoli vypadala jako šestileté dítě, za méně, než šest měsíců značně mentálně vyspěla, dokud její inteligence neodpovídala lidským standardům. SCP-3578-A-31 zdědila mnoho rysů po Dr. Ruxtonovi jako modré oči, světlé vlasy, včetně obličejových rysů. Navzdory těmto podobnostem, a genetické podobnosti s Dr. Ruxtonen, není DNA SCP-3578-A-31 stále úplně lidská. Zdá se, že o tom neví, a zatím nebyla informována o jejím ne-lidském původu.

Jakmile se naučilo mluvit, SCP-3578-A-31 začalo označovat Dr. Ruxtona jako otce a Dr. Crawfordovou jako matku. Jak rostlo, začalo například označovat Dr. Charlese Atlase jako Dědečka. I přesto, že SCP-3578-A-31 nemělo být považováno za člověka, Dr. Ruxton and Dr. Crawfordová mu dali jméno 'Klára Ruxton-Crawford a začali jí říkat Kláro, namísto jejího označení. Toto jméno je nyní používáno veškerým personálem oblasti na místo SCP-3578-A-31, které odkazuje na to, že se nejedná o lidskou bytost.

Navzdory četným pokusům oddělit Dr. Ruxtona a Dr. Crawfordovou od SCP-3578-A-31 na delší časový úsek, mentální propojení jim zabraňovalo myslet na cokoli jiného než na SCP-3578-A-31, byli doslova psychicky nuceni uspokojovat její potřeby a žádosti. Ačkoli sdílí náklonnost a mentální propojení s SCP-3578-A-31, nezdá se, že by také vytvářelo vztah mezi oběma opatrovníky, ať už partnerské nebo milostné povahy. SCP-3578-A-31 dosáhlo inteligence osmiletého dítěte po deseti měsících a dále rostlo jako normální člověk

Úprava Záznamu: Září ██, 200█, psychologické pouto mezi SCP-3578-A-31, Dr. Isaacem Ruxtonem a Dr. Janette Crawfordovou pomalu vymizelo po zjištění, že SCP-3578-A-31 přežije bez neustálé péče. Oba vědci také zjistili, že byli schopni zůstat odloučení po dlouhou dobu, aniž by byli nuceni se vrátit k SCP-3578-A-31. Dr. Ruxton a Dr. Crawfordová se od té doby vrátili ke svým předchozím povinnostem a SCP-3578-A-31 bylo přesunuto do nové zadržovací cely, která vyhovovala jejím potřebám. Na žádost Dr. Ruxtona a Dr. Crawfordová byli pověřeni výzkumem a studiem SCP-3578-A-31 a mohli být stále opatrovníky SCP-3578-A-31, přestože již nejsou označováni jako SCP-3578-B.

Dodatek 3578.3-B: Rozhovor s Dr. Charlesem Atlasem

SCP-3578-A-31 bylo nesčetněkrát dotazováno na svůj původ, avšak nepamatuje si nic od chvíle, kdy se narodilo. Avšak ke třetímu výročí svého vzniku v září ██ 200█, se SCP-3578-A-31 zeptalo Dr. Ruxtona, zda by mohlo mluvit s Dr. Rickardem Atlasem Dr. Charlesem Atlasem, přestože zemřel před deseti lety a nikdy se o něm nemluvilo před SCP-3578-A-31. Dr. Charles Atlas souhlasil se setkáním s SCP-3578-31 a následující rozhovor se konal o dva dny později.

Dotazované: SCP-3578-A-31

Tazatel: Dr. Charles Atlas

Datum Rozhovoru:: Říjen ██, 200█, 08:00


<ZAČÁTEK ZÁZNAMU>

Dr. Atlas: (odkašle si) Ahoj zlatíčko, jak se dneska máš?

SCP-3578-A-31: Je mi fajn dědo! Jak se máš ty?

Dr. Atlas: (Usměje se) Mám se moc dobře děkuji. Slyšel jsem, že mi chceš říct něco moc důležitého.

SCP-3578-A-31: Ano! Ale chci to říct i panu Rickardovi! Přijde taky?

Dr. Atlas: No, promiň Klárko, ale dnes se k nám nepřipojí. Můj otec zemřel už před nějakou dobou. Jak jsi se o něm vlastně dozvěděla?

(SCP-3578-A-31 vypadá lehce rozrušeně)

SCP-3578-A-31: No, matka mi to řekla. Říkala, že byl hoooodně důležitý a řekla, že vám mám oboum poděkovat za ni…

Dr. Atlas: Matka? Myslíš doktorku Crawfordovou?

SCP-3578-A-31: Nene moji skutečnou Matku.

Dr. Atlas: A kdo by to měl být? Řekla ti, abys to řekla?

(SCP-3578-A-31 se zavrtí na židli)

SCP-3578-A-31: Nooo.. Ta co mě vytvořila! Nevím, kdy mi to řekla, pamatuju si jen, že mi řekla, ať vám za ni poděkuju.

Dr. Atlas: Dobře, za co jsi nám měla poděkovat?

SCP-3578-A-31: Říkala, že je velmi vděčná tobě a panu Rickardovi. Rickard a všicni se mooooooc (rozpřáhne ruce) snažili pomoct mým sourozencům a je moc šťastná, že jste jí pomohli, aby měla Mě!

Dr. Atlas: (Chvíli mlčí) Opravdu?

SCP-3578-A-31: Jo! Říkala, že byla moc šťastná. Byla ráda, že budu žít dobrý život s dobrými lidmi, kteří jí tak dlouho pomáhali!

Dr. Atlas: No, jsem rád, že jsem tě tu máme, po tolika letech. Určitě bude mít radost, až uvidí, jak moc jsi vyrostla.

SCP-3578-A-31: (Hihňá se) Určitě ano!

<KONEC ZÁZNAMU>


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License