SCP-3558
hodnocení: 0+x
blank.png
knife.jpg

SCP-3558, vyčištěné a sterilizované

Objekt #: SCP-3558

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3558 je uloženo ve standartní bezpečnostní schránce. Mimo testování nesmí být z této schránky vyjmuto. Přímý kontakt, i přes ochrané pomůcky, není dostatečný pro vyhnutí se anomálních efektů; Jakékoliv zacházení s SCP-3558 tedy musí být provedeno za pomoci dostupných kleští.

Veškeré zacházení s SCP-3558 musí být pod dozorem minimálně dvou zaměstnanců vycvičených v nesmrtícím odzbrojování lehce ozbrojených cílů. Jakýkoli jedniec, který podstoupí efekty SCP-3558 mimo povolené testovací parametry, musí být adekvátně zadržen a odzbrojen.

Popis: SCP-3558 je růžový odlamovací nožík neznámé výroby, původně získán Nadací ve školce ████ ███████ v Maiami, Floridě. Při získání bylo SCP-3558 hustě potřísněno krví.

Když SCP-3558 drží člověk, SCP-3558 nutí držitele, aby svojí volnou rukou nadzvednul své oční víčko. Subjekt následně opatrně vloží SCP-3558 pod své oční víčko, davajíc pozor na to, aby nepořezal oční bulvu. Poté subjekt provede 10-12 řezů po horní straně očního víčka následované jedním řezem který oční víčko vyřízne s minimálním poškozením okolní tkáně. Držitel následně provede to samé na druhém očním víčku.

Nahrazení nebo odstranění čepele nemá na efekty SCP-3558 žádný vliv. To naznačuje že anomální efekty ovlivňují pouze rukojeť. Držitelé SCP-3558 neukazují žádné jiné kognitivní abnormality kromě ťechto. Tyto efekty trvají jen do té doby, než je SCP-3558 odstraněno z jejich držení, nebo dokud nejsou obě oční víčka kompletně vyjmuta.

Řezné rány na jedincích ovlivněných SCP-3558 se zahojí rychleji a zažívají nižší míru infekce, ve srovnání s podobně znetvořujícími poraněními obličeje u jiných subjektů. Bylo také zaznamenáno zlepšené noční vidění a lehká nespavost. Vzhledem k nedostatečnému kontrolovanému testování1, nejsou tyto efekty jednoznačně označené jako anomální efekty SCP-3558.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License