SCP-354
hodnocení: +1+x
blank.png
redpool-new.jpg

SCP-354 jak bylo původně objeveno

Objekt #: SCP-354

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Jelikož je SCP-354 zcela nepohyblivé, byla Zóna-354 postavena okolo něj. V Zóně-354 jsou výzkumníci studující SCP-354 a jeho vlastnosti, spolu s jednotkami a Personálem Třídy D, kteří jsou připraveny zneškodňovat hrozby, vycházející z SCP-354. Pro jejich vlastní bezpečí se nesmí žádný personál, který je v oblasti, přibližovat k SCP-354. Přimé interakce s SCP-354 musí být schváleny Radou O5 a mohou být vykonány pouze pro účely výzkumu na odstranění SCP-354.

Zóna-354 byla zřízena aby zadržela a zneškodnila všechny hrozby vycházející z SCP-354. V srdci Zóny-354 byla okolo SCP-354 postavena betonová zeď, vysoká dvacet (20) stop, vyztužená pomocí [DATA VYMAZÁNA], aby zabránila entitám vycházejícím z SCP-354 volně se pohybovat. Na vrcholu zdi jsou umístěny vysoko-rychlostní detektory pohybu sledující jezero, spolu s ozbrojenými strážemi, které mohou jednoduše střílet dolů do ohrady umístěné nad jezerem.

Popis: SCP-354 je jezero s červenou kapalinou, nalezené v severní Kanadě. Konzistentně je kapalina podobná lidské krvi, (proto hovorový název Krvavý Rybník) avšak není biologické povahy. Jezero nemá jasně dané kapacity; půda se míchá s kapalinou než je, v určitém bodě, víc půdy než kapaliny a země je víceméně pevná. Čím hlouběji do jezera člověk klesá tím je kapalina hustší; pokud existuje dno, nebylo zatím dosaženo.

Průběžně z jezera vycházejí entity, které se pokoušejí uniknout z ohrady. Doposud byla skoro všechna stvoření z jezera extrémně agresivní a vysoce nebezpečná.

SCP-354 bylo pravděpodobně poprvé objeveno v ████ přeživšími letecké havárie, kteří na něj náhodou narazili. Z SCP-354 se stala místní městská legenda dlouho před tím, než připadlo do rukou Nadace.

Po nalezení zdroje legendy zřídil SCP Personál Sledovací Stanici Epsilon-38, aby zaznamenávala jezero a aby zabránila budoucím cestovatelům jej najít. SCP-354 bylo klasifikováno jako Euclid, než byly blíže objeveny jeho vlastnosti.
Po 1403 hodinách na ████, se z SCP-354 vynořila neznámá entita. Kontakt se Sledovací Stanicí Epsilon-38 byl ztracen. Byla vyslána Mobilní Úderná Jednotka ████ aby se s entitou vypořádala. Nakonec byla úspěšná. Veškerý personál na Sledovací Stanici Epsilon-38 byl nalezen mrtvý. Následně byla zřízena Zóna-354 aby zadržovala SCP-354.


Dokument 354-1-a: Částečný záznam entit, které vyšly z SCP-354 před Událostí 354-20.

SCP-354-1: Entita, která zničila Sledovací Stanici Epsilon-38. Připomínala velkého netopýra. Neutralizováno Mobilní Údernou Jednotkou ████.

SCP-354-2: Savcoidní stvoření o velikosti medvěda pokryté ostrými ostny. Připomínalo ježka. Bylo prakticky neprůstřelné avšak nebylo schopné uniknout z ohrady, která obklopuje jezero. Neutralizováno napalmem.

SCP-354-3: Černá kovová koule schopná levitovat. Vyzařovala koncentrovanou radiaci v přesně mířených paprscích, dostatečných na okamžité ochromení a později zabití člověka. Ředitel Zóny Doktor ██████ praštil SCP-354-3 palicí, čímž ho “vypnul”. SCP-354-3 následně explodovalo, čímž způsobilo nepatrné strukturální požkození a vážné zranění Doktoru ██████. Doktor ██████ se zvládl plně zotavit a byl oceněn za jeho odvahu.

SCP-354-4: Humanoidní plazovité stvoření, přibližně 4,6 metrů (15 stop) dlouhé. Uteklo jak ze zděné ohrady tak i ze Zóny-354. Střelba způsobovala velmi malou fyzickou újmu a byla vysoce neefektivní. Mobilní Úderná Jednotka Omega-7 “Pandořina skříňka” dorazila na místo a úspěšně stvoření neutralizovala.

SCP-354-5: [DATA VYMAZÁNA]

SCP-354-6: Člověk mužského pohlaví Indického původu. Jelikož nebyla ohrada plně opravena, bylo SCP-354-6 okamžitě zastřeleno. Ředitel Zóny Doktor ██████ vyjádřil jeho zklamání ohledně uspěchané terminace SCP-354-6. Testy ukázaly že bylo SCP-354-6 totožné s průměrným člověkem.

<požkozená data>

SCP-354-14: Většina těla zůstala ponořená pod hladinou jezera. Bylo spatřeno jak se pět (5) chapadel, podobných chapadlům chobotnice, vynořilo z jezera a dosáhlo až na vršek ohrady. Několik Personálu Třídy D bylo chapadly vtáhnuto pod hladinu jezera. Po utržení obrovského požkosení od střelby, se SCP-354-14 stáhlo zpět do jezera a zmizelo. Žádný Personál, který stvoření vzalo, nebyl zachráněn.

SCP-354-15: Kočkovité stvoření složené z modře zbarvené krystalové struktury, o které bylo později zjištěno, že jde o led. Bylo schopné skočit nad zděnou ohradu a obratné dost na to, aby se vyhnulo většině střelby. Bylo vysoce nepřátelské a roztrhalo kohokoliv kdo jej napadl. Subjekt napadl SCP-354-16 poté co se vynořilo z jezera a v boji byl terminován.

SCP-354-16: Kočkovité stvoření složené z tmavě červeno-černého kamene, o kterém bylo později zjištěno, že jde o částečně ztuhnuté magma. Nebylo nepřátelské vůči personálu a nepokusilo se uniknout ze zděné ohrady, než ho napadlo SCP-354-15. Úspěšně terminovalo SCP-354-15 a jak se jeho tělo ochlazovalo bylo pořád méně aktivní. Jakmile plně ztuhlo a kompletně se přestalo hýbat, bylo přesunuto do kanceláře Doktora ██████ pro dekorativní účely.

SCP-354-18: Kovový humanoidní stroj, popsaný několika Personálem Třídy D jako “Terminátor”. Subjekt měl maskovací zařízení, které ho udělalo neviditelným pro lidské oči. Subjekt byl velmi přizpůsobivý v boji a zabil skoro 90 % bezpečnostního personálu Zóny-354. Asi šedesát (60) minut po vynoření z jezera přestal subjekt fungovat a vybil se. Subjekt byl rozebrán a byl z něj vyňat jeho energetický článek. Na ostatcích subjektu probíhá výzkum.

Poznámka ředitele Zóny, Doktora ██████: To už je potřetí co jsme se museli spoléhat na Pandořinu Skříňku, aby se vypořádala s těmi věcmi co vylézají z SCP-354. Ábel si nemůže stěžovat, nicméně… říkali jste, že si užíval boj s SCP-354-11. Možná bychom měli udělat něco jako “horkou linku” na MTF Ω-7?


Dokument 354-3-a: Záznam průzkumné mise 354 Alfa

Pro více detailů, viz. záznam.


Poznámka ředitele Zóny, Doktora ██████: Už je to dvacet dva měsíců co se z SCP-354 vynořila poslední entita. Nejdelší mezera mezi dvěma výnory byla zatím osm měsíců. Řekl bych, že to znamená jednu ze dvou věcí. Buď Červené Jezero “umřelo” nebo se “vybilo”, nebo jaký je pro to správný pojem; anebo se “nabíjí” na něco velkého, co se chystá vypustit. O5 věří, že ta první možnost je pravděpodobnější a stáhla 30% z celkového personálu a zrušila 25% našeho financování. Zatímco můžu jenom doufat, že mají pravdu, pokud je pravdivá ta druhá možnost, budeme brzo čelit něčemu strašně příšernému a nebudeme mít nic co je alespoň blízko té síle, která je potřebná na to aby to zastavila. Bojím se o naše bezpečí.

-

Dokument 354-4: Záznam Události 354-20
[DATA VYMAZÁNA] ráno, se všichni pracovníci Zóny-354 evakuovali. Personál však také vypnul energii a vzal ze zařízení zásoby a vozidla, což naznačuje, že evakuace nebyla provedena v nouzové situaci. Mobilní Úderná Jednotka Theta-12 dorazila na místo aby zjistila příčinu evakuace a aby, pokud by to bylo možné, navázala kontakt s personálem Zóny-354. Nicméně, než mohla MTF Θ-12 navázat kontakt se Zónou-354 nebo s jejím personálem, byla odpálena oblastní výbušná nálož, což vyústilo ve zničení celého zařízení s smrtem [DATA VYMAZÁNA]. MTF Θ-12 bylo přikázáno aby navázala kontakt s evakuovaným personálem a, v událostech agresivity, jí bylo uděleno povolení terminovat jakýkoliv nespolupracující personál. Byla spatřena velká kolona vozidel vzatých ze Zóny-354 jak míří vysokou rychlostí směrem na jih od Zóny-354. Konečné zvukové záznamy MTF Θ-12 naznačují, že kolona byla tvořena z pracovníků Zóny-354, s ozbrojeným Personálem Třídy D a výzkumníky, kteří stříeli na MTF Θ-12, a že předchozí řetězec příkazů nebyl dodržen. MTF Θ-12 byla vyhlazena a žádný další kontakt s původním personálem Zóny-354 dosud nebyl navázán.


Dokument 354-5: Po kompletním zničení Zóny-354, byla na svém místě znovu postavena Zadržovací Oblast Červeného Jezera. Základní mapy nového zařízení mohou být nalezeny v ████████-███-█ a v ███-████-█████████. Na rozdíl od předchozího zařízení jehož účel byl výzkum a neutralizace entit vycházejících z SCP-354, je nové zařízení plně zaměřeno na zadržení SCP-354 a entit, které z něj můžou vyjít, stejně tak, jako jakékoliv nepředvídatelné síly, které je mohou vytvořit přímo. Toto funguje hlavně kvůli doporučení nového Oblastního Ředitele [DATA VYMAZÁNA], který věří, že události Záznamu 354-20 byly výsledkem psychyckého, nebo mentálního šoku, způsobeného přímo SCP-354.


Dokument 354-6: Rozhovor týkající se [DATA VYMAZÁNA]

Doktor ██████████: Bude to v pořádku, pokud tohle nahraju?

Agent ████: Jo, jasně, v pohodě.

Doktor ██████████: Dobře, dobře.(pauza) Takže, začneme od začátku. Co se stalo v zadržovací oblasti Červeného Jezera?

Agent ████: Když se na to dívám zpětně… připadá mi to divné, že nikdo nikdy nenavrhl odpumpování toho jezera. Když s tím nápadem přišel Doktor ████… vypadalo to jako vážně dobrý nápad.

Doktor ██████████: Co přesně bylo na té myšlence tak lákavé?

Agent ████: Byla to cesta ven. Ten SCP zázam… četl jsem co se tam píše. Je to vtip. Vytváří to pocit jakože to jezero máme pod kontrolou.

Doktor ██████████: Beru to tak, že nemáte?

Agent ████: Nad jezerem je umístěná půlmetrová deska z vyztuženého betonu. A zatím pokaždé co se přes to pokusí nějaká příšera dostat, povede se jí to a dostane volný pohyb po budově. Lidé umírají, pokaždé. Viděl jsem [DATA VYMAZÁNA] jeho vlastní střeva. Dokážete si vůbec představit jak to vypadá, starouši?

Doktor ██████████: Takže vám, a samozřejmě ostatním, umístěným v Zadržovací oblasti Červeného Jezera, připadalo odpumpování toho jezera jako konečné řešení tomu trpění způsebeného SCP-354.

Agent █████: (židle zavrže jak se Agent ████ postaví) Trpění? Ta věc nedělá jenom-

Doktor ██████████: Prosím, sedněte si. Tohle se nahrává. (pauza, Agent ████ si sedne) Takže O5 souhlasila s odpumpováním SCP-354, pak se stalo co?

Agent ████: Evakuovali nepotřebný personál na místo vzdálené pár kilometrů, nechali jenom základní bezpečnostní složku a lidi kteří měli na experiment dohlížet. Hlavně Třída D a pár agentů.

Doktor ██████████: A vy jste byl jeden z těch agentů.

Agent ████: Ano.

Doktor ██████████: Jak šlo pumpování jezera?

Agent ████: Technici přinesli tu velkou pumpovací věc se všemi těmi hadicemi. Zasunuli jsme desku, ale… (pauza)

Doktor ██████████: Ale…?

Agent ████: Měl jste někdy sen, kde všechno vypadalo tak reálně, ale vy jste věděl, že jenom sníte a připadalo vám, že se musíte probudit abyste z něho utekl?

Doktor ██████████: Nemůžu říct, že ano.

Agent ████: Ale ano měl, všichni jsme takový sen měli. To je to co jsem cítil když dovnitř ponořili tu hadici a pokusili se to pumpovat. Všechno přestalo být reálné. Bylo to jako bychom museli okamžitě utéct.

Doktor ██████████: A vy jste byl jediný kdo měl tento pocit?

Agent ████ Ne, všichni ho měli. Vycházelo to z toho zatraceného jezera!

Doktor ██████████: Prosím, ztište se trochu. Co se stalo když zapnuli tu pumpu.

Agent ████ To jsme neudělali. Nemohli jsme. Nenechalo nás to.

Doktor ██████████: Co vás nenechalo?

Agent ████: To jezero!

Doktor ██████████: Prosím, žádám vás abyste se ztišil.

Agent ████: Až do těď, to byla jenom věc, co na nás házela potvory. Hrálo si to. Ale my jsme to zamkli a zrovna jsme se to pokusili zabít! Teď se to naštvalo!

Doktor ██████████: (k PA) Stráže, prosím zadržte Agenta ████.

Agent ████: Můj kámoš jednou měřil jeho kapacity a porovnával je s těma z fotek z původního nálezu. Víte co našel? (Agent ████ chytí Doktora ██████████)

Doktor ██████████: Stráž!

Agent ████: Roste to! To jezero roste! Je to větší a silnější každý den a teď jsme to ještě naštvali! Dejte ty ruce pryč-

Doktor ██████████: Dejte mu sedativa. Budeme pokračovat ráno, pokud bude vůbec do té doby vzhůru.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License