SCP-3537
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-3537

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3537 musí být zadrženo ve standardní zadržovací cele, která je umístěna v Hale 8 Oblasti-13. SCP-3537 je povolen přístup k papíru a dalším rozličným materiálům vhodným k psaní poté, co změní svou podobu. Veškeré dokumenty sepsané SCP-3537 musí být uloženy do složky v kanceláří Doktora Maraie.

V případě útěku ze zadržení, při kterém se SCP-3537 přemění do doposud neznámé podoby, musí být zablokovány všechny východy a přítomný personál si musí vysvléknout všechny kusy oblečení, které zakrývají vrchní část jejich těla. Jakmile bude SCP-3537 identifikováno a budou mu podána sedativa, musí být přemístěno zpět do své cely.

Popis: SCP-3537 je humanoidní polymorfní entita. Zdá se, že SCP-3537 nemá nad svými transformacemi žádnou kontrolu. Tyto transformace jsou objektem popisovány jako bolestivé, přičemž úroveň bolesti je závislá na drastičnosti změny. Nejkratší zaznamenaný čas mezi jednotlivými fyzickými přeměnami je 24 hodin, zatímco nejdelší je 30 dní.

Jediné aspekty, které setrvávají napříč změnami, jsou mentální rysy (vzpomínky, zdraví a osobnost) SCP-3537 a slova "Mr. Tvarovač z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmenta" vytetovaná na jeho zádech mezi lopatkami.

Veškeré transformace SCP-3537 nabývají vzhledu neanomálních lidských jedinců. Běžné biologické změny se týkají:

  • Nárůstu a ztráty tukové a svalové tkáně1
  • Změny výšky od 1,56 m do 1,97 m
  • Příslušnosti a barvy kůže2
  • Barvy vlasů3
  • Pohlaví
  • Biologického věku
  • Struktury DNA jako takové

Čas od času je SCP-3537 schopné napsat popis možných anomálních vlastností, které by transformace mohla mít. Testování prokázalo, že SCP-3537 nezíská schopnosti, o kterých napíše.

Pro seznam vybraných zaznamenaných transformací viz Dodatek 3537-A.

Krátce po zadržení změnilo SCP-3537 svůj vzhled na obézního muže neurčitého původu. Na břiše subjektu se zformovala pigmentace do tvaru slov a vět. Tato slova jsou přepsána níže:

Dodatek 3537-A: Výběr několika transformací SCP-3537 spolu s popisem jejich anomálií.

Datum: 12. 7. 2016

Transformace #: 3537-26 ("Mr. Noc")

Popis: Muž původem z Peru. Vysoký 1,80 m a vážící 70,11 kg. Plešatý. Starý přibližně 30 až 40 let.

Další Význačné Rysy: Pigmentace SCP-3537 nabrala formu typických domorodých maleb na tělo. Zdá se, že tyto malby nezapadají do popisů SCP-3537.

Možné Anomálie: Pokud se objekt bude nacházet ve tmě, rozsvítí se na jeho kůži bioluminiscenční body, které se budou chovat jako hvězdy a jejich pozice se bude měnit tak, aby vždy odpovídaly momentální poloze entity.

Datum: 6. 11. 2016

Transformace #: 3537-89 ("Ms. Písečná")

Popis: Žena původem z Evropy. Vysoká 1,63 m a vážící 63,44 kg. Blonďaté vlasy. Stará přibližně 20 let.

Další Význačné Rysy: SCP-3537 vykazovalo známky konstantního vystavení slunečnímu záření s výjimkou oblasti torsa. Tento 'neopálený' prostor tvarem napovídal, že byl způsoben jednodílnými plavkami.

Možné Anomálie: Nespecifikované množství písku se bude opakovaně objevovat v blízkosti entity. Pokud s tímto pískem bude interagovat osoba mladší osmnácti let, veškeré struktury, které vytvoří (například hrady z písku), se stanou nezničitelnými, a to bez ohledu na vyvinutý tlak.

Datum: 28. 5. 2017

Transformace #: 3537-433 ("Mr. Zippers")

Popis: Muž4 neznámého původu. Vysoký 1,73 m a vážící 32,02 kg. Starý přibližně 50 let.

Další Význačné Rysy: Kůže SCP-3537 byla světle fialová se zlatými pruhy, které se táhly po celém těle ve zdánlivě náhodném vzoru.

Možné Anomálie: Entita bude oživlá, dutá, humanoidní hadrová panenka, po jejímž těle se budou nacházet různorodé zipy. Tyto zipy budou moci být otevřeny a povedou do kapesní dimenze, do které bude možné ukládat a znovu vyndávat všelijaké předměty.

Dodatek 3537-B: Následuje rozhovor ze dne 19. 4. 2018 mezi SCP-3537 a Výzkumníkem Harlingem.

Dotazovaný: SCP-3537

Dotazující: Výzkumník Harling

<Začátek Záznamu>

Výzkumník Harling: Dobré odpoledne, SCP-3537. Dnes bych se vás rád zeptal na ty vaše "speciální" transformace.

SCP-3537: Ale jistě, doktore.

Výzkumník Harling: Tak tedy začneme. Proč jste schopen popsat anomální vlastnosti pouze u některých vašich transformací? Proč to nejde u všech?

SCP-3537: To je vcelku jednoduché. Popravdě si prostě nemyslím, že jsou všechny tak zajímavé. Povětšinou to není nic zajímavého, nic, co by donutilo dítě přiběhnout k mamince a křičet: "Mami, to chci! Seženeš mi jednoho?".

Výzkumník Harling: Dle mého je polymorfní entita sama o sobě více nežli zajímavá. Cítíte se nespokojen se svými anomálními schopnostmi v porovnání s ostatními v kolekci?

SCP-3537: Nespokojen? Ujišťuji vás, pane, že jsem spokojen s tím, co jsem, nehledě na to, jak bych kdy mohl vypadat!

Výzkumník Harling: Tak co se tedy skrývá za těmi poznámkami, které jsme vás viděli psát?

SCP-3537: Brainstorming.

Výzkumník Harling: Brainstorming? K čemu?

SCP-3537: No, měli to být nápady na další potencionální Malé Gentlemany. Vždy, když jsem přišel s transformací, která se zdála jako dobrý nápad, sepsal jsem ji a předal Dr. W. Pokud se mu nápad líbil, udělal z něj Gentlemana!

Výzkumník Harling: Takže říkáte, že vy jste byl prvním vytvořeným Gentlemanem?

SCP-3537: Ano i ne. Ano, byl jsem fyzicky vytvořen jako první, avšak jsem byl až úplně poslední, který dostal ono tetování. W mě vytvořil, abych mu mohl pomáhat s vytvářením Gentlemanů. Ztracený? Ryba? Smích? Jimi všemi jsem byl dříve, než oni sami. Tedy byl jsem většinou z nich, poněvadž ne každý nápad na momentální Gentlemany přišel od mé maličkosti. Každopádně poté, co byl kompletní list 19 Gentlemanů hotov, W se rozhodl mě mezi ně přidat jako posledního.

Výzkumník Harling: Byl k tomuto rozhodnutí nějaký konkrétní důvod?

SCP-3537: O žádném nevím.

Výzkumník Harling: Poslední dnešní otázka, mohl byste vysvětlit, proč pokračujete ve psaní těchto popisů, přestože již nepracujete pro Dr. Wondertainmenta?

SCP-3537: Dělával jsem to hlavně, abych zabil čas, však víte, jako koníček. Ale poslední dobou jsem cítil nutkání se ke psaní zase vrátit, jako bych byl znovu v práci. Ale tak, či tak, když jste nyní mými vlastníky, nevidím důvod, proč vám taky nepodstrčit pár takových nápadů. Přeci jen všichni tady vypadají zaujatě tím, jak bláznivě můžu občas vypadat.

<Konec Záznamu>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License