SCP-352
hodnocení: +1+x
blank.png
352

Fotografie SCP-352 během své vazby provozované civilisty.

Objekt #: SCP-352

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Kontaminační zóna musí být vždy zapečetěna. Nejsou povoleny žádné interakce s SCP-352. Jakékoliv a všechny interakce by měly být prováděny pomocí robotů či jiných dálkově ovládaných zařízení. Pokud je lidská přítomnost nezbytná, měly by být dodrženy veškeré protokoly pro práci s nebezpečnými materiály. Navíc, všechna nařízení ochrankou musí být dodržena veškerým personálem. Pokud se u jakéhokoliv personálu projeví nevyzpytatelné chování, musí být onen personál ihned vyveden z kontaminační zóny pomocí příslušných protokolů.

Pokud jakýkoliv personál nahlásí halucinace po interakci s SCP-352 nebo s jejími „vlasy“, musí být onen personál ihned přesunut do karantény. Všechen personál pracující v, nebo kolem kontaminační zóny, musí být podroben náhodnému psychickému a fyzickému testu. Kdokoliv, kdo se stane kontaminovaným, musí být ihned přesunut do karantény.

Personál napadený SCP-352 lze vyléčit pouze v případě, že nebyl kousnut SCP-352. SCP-352 musí být krmeno pouze jednou týdně. Krmení musí být přerušeno, pokud SCP-352 zaútočí na personál.

Popis: SCP-352 se zdá být jako velice stará a vyhladovělá žena s nejasnou rasou a věkem. SCP-352 mluví starou ruštinou, ale s akcentem a dialektem, což velice komplikuje překlad. SCP-352 je extrémně nevolné ke komunikaci, přičemž většina konverzací se týká vyhrožování a pomsty. SCP-352 se nikdy nijak nenazývalo, a kvůli její agresivní povaze je nemožné získat jakékoliv vedlejší informace.

SCP-352 dokáže vyvinout sílu a rychlost nemožnou pro osobu odpovídajícímu věku či fyzickým zábranám a byla zpozorována, jak hne 200 kg bez sebemenší fyzické námahy, či se pohybuje v rozmezích 70 km/h. SCP-352 se dokáže zotavit z ran, které by byly pro normálního člověka smrtelné, jako je třeba vykuchání a dekapitace. Regenerace může probíhat v rozpětí dnů až týdnů, podle závažnosti zranění. Celkově vypadá SCP-352 jako normální lidská žena se svaly, kostmi a orgány odpovídající k jejímu věku. Testování tkání je neprokazatelné.

SCP-352 dokáže nechat vyrůst velice tenké, vlasům podobající se vlákna z jakékoliv části jejího těla, zjevně dle libosti. Tyto vlákna mohou narůst do několika metrů za hodinu a zdají se být pod částečnou kontrolou SCP-352. Tyto vlákna byla zpozorována jak se „plazí“ po zemi, stěnách a jiných strukturách. Tyto vlasy jsou čisté a skoro neviditelné pro běžné lidské oko, a zdají se být lehce slabší než standardní lidský vlas. Vlákna jsou také potažena jistou vrstvou chemického enzymu identického k enzymu nacházejícího se ve slinách SCP-352.

SCP-352 produkuje enzym, jež se nejvíce koncentruje v jejích slinách a vlasech, ale nachází se i ve všech buňkách těla SCP-352. Jak je enzym produkován či jaké je jeho chemické složení není známo. Enzym reaguje na kontakt s lidskou tkání a rapidně útočí na nervovou soustavu. Symptomy se obvykle prokazují ihned a to jsou halucinace, euforie, potlačení kognitivního či „rozumného“ myšlení, anebo potlačení receptorů bolesti. Tento stav přetrvává několik dní se středním průběhem, ale může se stát trvalým s těžkým průběhem. Kousnutí od SCP-352 vede k těžkému průběhu v 99.9% případů.

SCP-352 je pravděpodobně masožravec se silnou preferencí lidského masa. SCP-352 vytváří „sítě“ ze svých vlasů a čeká na kořist, až se vystaví enzymu, aby byla kořist povolná. SCP-352 často nejprve preventivně odstraní a sní končetiny kořisti, aby kořist nemohla odejít a trvá několik dní, než pohltí celou kořist. Lidé byli zpozorováni, jak se pořád nacházejí ve stavu euforie a nemají ani tušení o vnějším světě, ve kterém trpí na ztrátu končetin a dalších tkání.

Dodatek: Poznámky Objevu

SCP-352 bylo nalezeno v severním Rusku, poblíž města █████████████████. Hlášení o „Začarovaném Lese“ a o čarodějnici, která způsobila několik smrtí, byly zprvu ignorovány, dokud nevznikli hlášení o nalezení a zajištění čarodějnice. Když byli Nadační agenti upozornění, bylo město opuštěné. Několik těl bylo nalezeno v různých stádiích rozkladu a stopy krve naznačovali, že několik dalších těl bylo odtaženo do „začarovaného lesa“.

Zajišťovací týmy byly vyslány a zajistily SCP-352, ale utrpěly veliké škody kvůli útoku SCP-352 a vystavení enzymu. Bylo zajištěno také velké množství „vlasů“, u kterých se věří, že mohou za několik případů vystavení, s kontakty přisuzovány pavučinám či vlasům agenta samotného, dokud nebyly nahlášeny projevující se halucinace.

Dodatek: Poznámky k Chování

Je známo, že SCP-352 preferuje lidské maso před jakýmkoliv jiným masem, ale zdá se, že má sklony k pojídání masa dětí od 0 až 2 let. Po pozorování mnohem vyšší míry spolupráce a snížení tendence útoku na personál při zkonzumování tohoto typu masa, se přemýšlí nad alternativou současné stravy.

Dodatek: Použití SCP-604 a SCP-1680 jako více efektivního zdroje masa pro SCP-352 právě čeká na schválení vedoucím projektu po prvotním testování.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License