SCP-3480
hodnocení: +2+x
blank.png
O5warning.png

Mytikas_at_sunset_%28Olympus_mt.%29.jpg

Pohled na SCP-3480 z úpatí Olympu.

Objekt #: SCP-3480

Třída Objektu: Keter

Úroveň Hrozby: Černá

Speciální Zadržovací Procedury: Přístup civilistů na horu Olymp byl řeckou vládou zakázán pod krycím příběhem o ochraně důležité kulturní památky. Nadační personál, přestrojený za pracovníky řeckého ministerstva vnitra, má za úkol zabránit neautorizovanému přístupu do oblasti.

Pro zadržení instancí SCP-3480-2 byla vystavěna Zóna-13 uvnitř hory Olymp, přibližně 400 metrů pod SCP-34801. Zóna-13 je vybavena 18 Masivními Scrantonovými Kotvami Reality (MSRA) v kruhovém vzorci kolem zařízení. Všechny Kotvy musejí být neustále aktivní a pokud dojde k poškození, nebo poruše jednoho ze strojů, musí být Kotva okamžitě opravena, či nahrazena. Dále musí být v zařízení jeden Xyank/Anastasakosovin Konstatní Časový Kanál (XACTS) pro využití při Protokolu Kronos. Zařízení musí být vybaveno druhým XACTS pro případy selhání.

MTF Omega-12 ("Achilles Heels"), Mobilní Úderná Jednotka specializující se na zadržování a terminaci realitu ohýbajících entit, je permanentně přiřazena k Zóně-13 pro účely zadržení instancí SCP-3480-2 během Protokolu Kronos.

V případě, že nastane Bílá Událost, je spuštěn Protokol Kronos. Po skončení protokolu jsou instance SCP-3480-2, které jsou označeny jako realitu ohýbající entity třídy tři nebo nižší, zajištěny ve standardních humanoidních zadržovacích celách v Zóně-13. Instance, které jsou označeny jako třída čtyři a vyšší, budou uvedeny do komatu a zadrženy v oblasti podle Palmerova Protokolu.2

Popis: SCP-3480 je vrchol hory Olymp v Řecku. Hodnota Humů v oblasti je nejnižší zaznamenaná Nadací, tedy přibližně 1.2 x 10-██ Humů na Caldmann-Rzewskiho Humové stupnici3. Přirozená Humová hodnota blížící se absolutní nule je teoreticky nemožná a dokonce ani Nadační testy zapomocí SRA v kapesních dimenzích nedokázaly snížit úroveň Humů na méně, než 0,15hm. Přestože by tato hodnota teoreticky mohla být snížena i více, takový proces by vyžadoval několik stovek propojených SRA, což je číslo, které má k dispozici pouze jedna Nadační oblast. Přestože taková hodnota implikuje viditelné zakřivení místní reality, se kterým by dokázali manipulovat i neanomální lidské bytosti, SCP-3480 obyčejně nevykazuje žádné známky anomální aktivity. Stáří této anomálie se odhaduje na ████ let a byla zadržena, či využita několika různými Zájmovými Skupinami, než přišla pod kontrolu Nadace.

SRA nejsou schopny navrátit úroveň Humů SCP-3480 na základní hodnotu 1hm, ovšem jsou schopny udržet tuto základní hodnotu uvnitř Zóny-13 (i když při snížené efektivitě). Předpokládá se, že SCP-3480 funguje jako díra skrz kterou přichází lokální realita. Nezdá se, že by tento efekt negativně ovlivňoval organizmy, nebo okolí SCP-3480.

Amazing_halo_effect_%281336635365%29.jpg

SCP-3480-1 během Bílé Události (napravo od anomálie je viditelný Kantův meřič).

SCP-3480-1 je označení fenoménu, který se objevuje ve zdánlivě náhodných intervalech u SCP-34804. Přibližně 5 až 22 minut před událostí, zachycují Kantovy měřiče v okolí Humové hodnoty navracející se do normálu. Když dojde k manifestaci, objeví se bezvědomý člověk přibližně tři metry nad zemá a nebude se pohybovat. Tato osoba budepoté obklopena zářivým bílým světlem. Následně se Humová hodnota znovu navrátí k téměř absolutní nule. Tato událost je označována, jako Bílá Událost.

Po objevení osoby a návratu k nízké hodnotě Humů, zůstane SCP-3480-1 aktivní po různou dobu.5 Interakce s SCP-3480-1 není možná vzhledem k vlastnostem fenoménu. Jakákoliv hmota, která se dostane do okruhu 0,5 metru od SCP-3480-1 okamžitě projde selháním reality a dematerializuje se. Světlo po nějaké době konečně ustoupí a osoba dopadne na zem, kde nabyde vědomí. Tito jedinci jsou označování jako instance SCP-3480-2.

Všechny instance SCP-3480-2 jsou realitu ohýbající entity různé síly, přičemž síla jejich schopností stoupá s dobou průběhu Bílé Události. SCP-3480-2 obyčejně vykazují známky sociopatie, narcismu a sklonů k násilí. Věří se, že SCP-███, SCP-███, a SCP-████ jsou instance SCP-3480-2, které se objevily před Nadačním zadržením tohoto objektu. Přibližně 68% instancí SCP-3480-2vykazuje fyzické, nebo mentální poruchy. Mezi tyto potíže často patří dodatečná srdeční komora, šest prstů na všech končetinách, zvýšený endokraniální objem a výška, přítomnost břišního orgánu neznámého původu, který vydává a reaguje na frekvence mezi 2.4 a 3.6 GHz a mentální retardace.

Dodatek 3480-1: Od zavedení aktuálních zadržovacích procedur doposud nedošlo k žádnému scénáři Třídy-K způsobenému SCP-3480 a ztráty byly doposud omezeny na ██ osob.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License