SCP-3454
hodnocení: +2+x
blank.png
scp3454.jpg

Oblast-VČELY, umístění portálu do Země vysokých včel.

Objekt #: SCP-3454

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Jedinci opouštějící Zemi vysokých včel musí být podrobeni výslechu, dokud nebude jasné, zda jsou nebo nejsou instancí SCP-3454. Zadržení jedinců SCP-3454 musí být vykonáno okamžitě. Vedoucí výzkumník Oblasti-VČELY má za úkol:

  • rozhodnout jak naložit s jedinci, kteří jsou SCP-3454
  • najít nejlepší způsob, jak představit celou zemskou populaci Zemi vysokých včel, v čemž bude mít prioritu nadační personál.

Výzkum probíhá.

Popis: SCP-3454 je označení jedinců, kteří nesouhlasí s tím, že jsou včely vysoké.

Země vysokých včel je přístupná1 skrze časoprostorovou trhlinu23 umístěnou v kanadském obchodě Target v Niagara Falls v Ontariu. Včely jsou velmi vysoké.

Portál do Země vysokých včel byl objeven v roce 2016 jedincem, který pochopil včely a jejich výšku. Portál se dostal do povědomí Nadace po tom, co několik instancí SCP-3454 kontaktovalo policii a prohlásilo se za anomálie. Po zabezpečení lokace byl nadační personál představen Zemi vysokých včel4 a lokace začala fungovat jako Oblast-VČELY.

Aktuálně není známé, proč jsou někteří jedinci SCP-3454. Bohužel, jediný způsob jak určít, jestli je jedinec SCP-3454 nebo ne je poslat jej skrz portál. To včely často naštve. Nechcete vysoké naštvané včely.

Náznaky toho, že je někdo SCP-3454 zahrnují:

  • nedostatek touhy mluvit o včelách
  • nezájem o včely
  • neprohlášení toho, že jsou včely vysoké bez vyzvání
  • zasahování do Nadačních operací v Oblasti-VČELY.

Dodatek 3454-01: Testovací záznamy

Všimněte si, že testování začalo před tím, než byl veškerý personál Oblasti-VČELY představen Zemi vysokých včel. Přetrvávají proto některé nesrovnalosti v tónu.

Datum: 05/08/2017
Číslo testu: 1
Zahrnutý personál: D-0901, věk 35, usvědčený z několika automobilových krádeží
Metodika: Prvotní záznam lidské interakce s SCP-3454 Zemí vysokých včel.
Výsledky testu: Subjektu bylo nařízeno, aby prostrčil pravou ruku skrz SCP-3454 portál do Země vysokých včel. Subjekt vykonal požadavek a nenastala žádná nepříznivá reakce.5 Doktor Page, bývalý vedoucí výzkumník zahájil druhý test. Subjekt byl přivázán, opatřen kamerou a poslán skrz SCP-3454 portál do Země vysokých včel. Průzkum trval tři minuty a subjekt se vrátil nezraněný.
Poznámky: Subjekt po návratu prohlásil, "Kámo, je to tam plný vysokých včel!"6

Datum: 06/08/2017
Číslo testu: 5
Zahrnutý personál: D-0901, D-9310, Agent Cook, Agent Block, Doktor Wessig, Doktor Addams, mladší výzkumník Mazn
Metodika: Zjistit, jak vysoké včely jsou.
Výsledky testu: Subjekty vstoupily do portálu do Země vysokých včel z měřícími páskami. Pásky nebyly dostatečně dlouhé, aby včely změřily.7 Bylo potvrzeno, že průměrná výška včel je více než 3.6 metrů.
Poznámky: Tenhle test nebyl autorizovaný. Mám pocit, že má SCP-3454 na můj tým nežádoucí účinky. Pozastavuju další testování, dokud tam dolů nedostaneme proti-infohazardní tým. - Dr. Page, bývalý vedoucí výzkumník SCP-3454

Datum: 07/08/2017
Číslo testu: 11
Zahrnutý personál: D-0901, D-9310, Agent Cook, Agent Block, Doktor Addams, mladší výzkumník Mazn, Doktor Sawyer, Doktor Sawyer, mladší výzkumník Kenzaki, mladší výzkumník White, D-10008, Doktor Patel, Agent Weathersby, Agent Conte, Agent Richter, Agent Kimmel, mladší výzkumník Chaudhury, Doktor Zhang, Doktor Reeves, Agent Jones-Reeves, Agent Cartham, mladší výzkumník Godel, D-8624, SCP-3454-1458, tesařské kladivo
Metodika: Přesvědčit SCP-3454-145, že jsou včely vysoké. Znovu.
Výsledky testu: SCP-3454-145 po dvaceti minutách dotazování přestalo odpovídat. Stejný výsledek jako u SCP-3454-144.9
Poznámky: Proč jsou SCP-3454 tak tvrdohlaví? - Dr. Addams, vedoucí výzkumník Oblasti-VČELY1011

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License