SCP-3448
hodnocení: 0+x
blank.png
g843.png
MRIImage.png

SCP-3448 s SCP-3448-A uvnitř.

Objekt #: SCP-3448

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3448 zůstane aktivní v Oblasti-2718. Personál musí denně kontrolovat SCP-3448 pro případ nových zpráv od SCP-3448-A. Projekt Dammerung bude zkoumat jakoukoliv metodu úniku navrženou nebo naznačenou SCP-3448-A.

Popis: SCP-3448 označuje komunikační prostředek vyvinutý a využívaný Projektem Dammerung. Pomocí technologií využívaných v zařízeních pro magnetickou rezonanci, urychlovačích částic a anomálních rituálech je SCP-3448 schopno nechat osobu zemřít, aniž by ztratila kontakt se světem živých. SCP-3448 se navenek podobá lékařskému přístroji pro magnetickou rezonanci, jeho anomální komponenty jsou připojeny externě pomocí spojovacích kabelů.

SCP-3448 je primární nástroj používaný Projektem Dammerung, jehož cílem je zadržet kognitohazard Třídy Dammerung, známý jako smrt.

Subjekt je do SCP-3448 vložen skrze otvor v jeho středu, anomální komponenty SCP-3448 jej poté uvedou do stavu polosmrti1, při kterém ustanou veškeré životní funkce. Subjekty v tomto stavu (nadále označovaném jako SCP-3448-1) jsou označovány jako SCP-3448-A. SCP-3448-1 umožňuje vědomí subjektu pohybovat se nezávisle na pozici jeho těla. Bohužel byla většina dokumentace popisující SCP-3448-1 ztracena (viz Dodatek 3448.1).

Poté, co vědomí subjektu opustí jeho mozek, v něm navzdory absenci jakéhokoliv zdroje energie nadále pokračuje anomální elektrická aktivita. Tato aktivita je označována jako zbytkové signály ukazující, jak by mozek reagoval na uvedení do SCP-3448-1, pokud by byl stále při životě.2 Interakce s těmito signály umožňuje Nadaci obousměrnou komunikaci s SCP-3448-A.

Tyto signály jsou nadále interpretovány dalším anomálním komponentem SCP-3448, který na jejich základě vygeneruje obraz, nebo v některých případech jednotlivá slova.

SCP-3448-A je momentálně Agent Anthony Michaels, jediný subjekt, který úspěšně využil SCP-3448 mimo předběžné testování. V době psaní tohoto dokumentu SCP-3448-A stále produkuje zbytkové signály.

Dodatek 3448.1: Níže naleznete sérii záznamů o použití SCP-3448. Z důvodu zničení většiny formálních záznamů o testování na příkaz O5-4 je většina této dokumentace psána formou laboratorních poznámek nebo záznamů o komunikaci.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License