SCP-344
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-344

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-344 je uložen v Oblasti-██, ve skladovacím trezoru s vysokým zabezpečením, jehož kombinace se mění každý týden. Zaměstnanci, kteří si přejí použít SCP-344 k výzkumným účelům, nechť kontaktují Dr. ██████. Vzhledem k nebezpečí, kterému je uživatel po otevření konzervy vystaven, doporučuje se k manipulaci s objektem dálkově ovládané zařízení.

Popis: SCP-344 je ruční otvírák na konzervy značky ████, vyrobený před rokem 19██. Pokud je SCP-344 použit k otevření plechovky konzervovaného jídla, existuje možnost, že jakmile je vrchní díl konzervy zcela odklopen, bude jídlo uvnitř nahrazeno živými exempláři obsahu konzervy. Množství vyprodukované biomasy je rovno počtu jednotlivců daného druhu nutných k produkci obsahu konzervy, pokud váha jednotlivce přesahuje 0,██ mg. Například pokud byla tuňáková konzerva vyrobena z pozůstatků padesáti tuňáků, zmíněná konzerva ze sebe vypustí padesát živých tuňáků. Komprese organismů do malého prostoru působí patřičným tlakem, což vyústí ve vypuzení objektů silou, jež může způsobit zranění komukoliv v postižené oblasti. Živí jednotlivci v konzervě otevřené SCP-344 neprochází pozorovatelnými změnami.

Ačkoliv teoretická šance, že se efekt projeví, leží blízko 50 procent, zaznamenané pokusy Nadace stanovují tuto pravděpodobnost blíže 3█,██% pro vnímající bytosti, 1█,██% pro rostlinný materiál, a ██,██% v případě [VYMAZÁNO]. Není též známo, odkud živá hmota pochází, protože spontánní regenerace by byla porušením zákona zachování hmoty a energie. Nejpravděpodobnějšími možnostmi je teleportace materiálu ze zásob jinde na Zemi, nebo [VYMAZÁNO]. Vezmeme-li v úvahu experimenty uvedené v Záznamu-██, [VYMAZÁNO] vypadá pravděpodobněji.

Po přibližně 34 hodinách všechny vnímající organismy vypuštěné z konzervy projdou [VYMAZÁNO]. Všechny vnímající organismy by měly být odstraněny, než toto nastane. To však neplatí pro rostlinný materiál.

Zaměstnanci Nadace objekt zaznamenali prvního února 19██ prostřednictvím televizní reportáže o podivné události v malém ███████ městě. Seržant Michael █████ dorazil domů po [VYMAZÁNO]. Jeho matka vypověděla, že projevil zájem o plechovku konzervovaného hovězího masa, po jejímž získání vytáhl z kapsy otvírák na konzervy, o kterém tvrdil, že ho obdržel jako „válečnou kořist“, načež ho užil k otevření konzervy. Jakmile zcela odklopil její vršek, byl rozdrcen ███kilovou jalovicí. Agent ████, který právě vyšetřoval jiný incident, okamžitě zareagoval. Po příjezdu na místo a provedení výslechů brzy došel k závěru, že byl za nehodu zodpovědný otvírák, který zabavil a nahradil replikou. Od tohoto incidentu se originál, s výjimkou jediného [DATA VYMAZÁNA], stále nachází v Oblasti-██ .

Vypuštěná jalovice nakonec prošla [DATA VYMAZÁNA]. Událost a úklid po ní byl zamaskován jako █████ raketový útok.

Dodatek:

█5. června 19██ se Dr. ████ pokusil otevřít vepřovou konzervu v jídelně Oblasti-██, přičemž nevědomky použil SCP-344. Schopnosti konzervy se projevily a Dr. ████ byl na místě rozdrcen. Ačkoliv bylo zahájeno vyšetřování, nebylo zjištěno, kdo do jídelny SCP-344 umístil. Aby bylo zabráněno dalším „kanadským žertům“, bylo SCP-344 přemístěno z trezoru s nízkým zabezpečením do trezoru se středním zabezpečením, a jeho heslo měněno každý týden, místo každý měsíc.


ZÁZNAM O POKUSU: SCP-344 [ČÁSTEČNÝ]

POKUS: SCP-344-T5
SUBJEKT: Plechovka ██-███ masa z tuňáka
VÝSLEDEK: Šedesát sedm (67) tuňáků a jeden(1) delfín (ačkoliv na plechovce stálo „bez delfínů“) vyletěli z plechovky se zaznamenanou rychlostí ███ km/h a těžce zranili D-2856, který otevíral plechovku. Všechna zvířata vyšlá z plechovky byla spálena, kromě jediného tuňáka, jenž byl umístěn do zabezpečeného mrazáku. To však nezabránilo [DATA VYMAZÁNA].

POKUS: SCP-344-T6
SUBJEKT: Plechovka obsahující vzorek kožních buněk vepře o hmotnosti asi 200 nanogramů.
VÝSLEDEK:Po ████ pokusech byl pokus zastaven.

POKUS: SCP-344-T8
SUBJEKT: Plechovka fazolí ████
VÝSLEDEK: K dosažení pozitivního výsledku bylo třeba ██ opakování, což nastiňuje horší schopnost otvíráku ovlivnit rostliny. Výzkumníci předpokládali, že plechovka vystřelí přibližně 900 předvařených fazolí, ale místo toho z plechovky vyrazilo 324 jednotlivých rostlin, což způsobilo menší poškození zadržovacího prostoru a pohřbilo zaměstnance třídy D pověřeného otevřením plechovky. Všechny rostliny kromě jediné byly spáleny. Zbylá rostlina neprošla [DATA VYMAZÁNA], jak bylo předpovězeno.
ZÁVĚR: Skutečnost, že z plechovky nevyšlo 914 jednotlivých rostlin poukazuje na fakt, že se SCP-344 snaží spojit k sobě fazole, jež vyrostly na stejné rostlině.

POKUS: SCP-344-T9
SUBJEKT: Plechovka třešní ██████
VÝSLEDEK: Podobně jako u SCP-344-T8 bylo třeba více opakování, než bylo statisticky předpovězeno, aby se schopnosti SCP-344 projevily. Když se tak stalo, ██ třešňových stromů s výbuchem vyrazilo z plechovky, na místě zabilo D-8234 a velmi ztížilo zajištění jeho ostatků. Kvůli zkušenostem získaným z SCP-344-T8 byl pokus proveden ve vnějších prostorách, čímž se zabránilo poškození Oblasti-██, i když k zadržení „utěknuvších“ rostlin bylo třeba úsilí. SCP-344 byl pokusem lehce poškozen, jedno z jeho držadel se ohnulo, bylo však později opraveno. Stromy neprošly [DATA VYMAZÁNA].
Poznámka:Pro svůj ničivý potenciál při tvorbě rostlinné hmoty bude SCP-344 přesunuto do trezorů s vysokým zabezpečením. -Dr. ████

POKUS: SCP-344-T12
SUBJEKT: Plechovka lidských ostatků
VÝSLEDEK:[DATA VYMAZÁNA]

POKUS: SCP-344-T15
SUBJEKT: Plechovka masa izolovaného ze stále živého berkshirského vepře
POSTUP: Vepř byl umístěn pod dozor do pokoje vzdáleného tři (3) kilometry od testovací komory. Maso izolované z vepře bylo rozemleto a umístěno do plechovky, jež byla následně umístěna do testovací komory. K pokusu byly použity robotické manipulátory.
VÝSLEDEK:Po několika pokusech se schopnosti SCP-344 projevily. Vepř zmizel ze svého pokoje ve výboji emisí napříč elektromagnetickým spektrem, avšak v množstvích příliš malých pro usmrcení člověka. Ve stejný čas v testovací komoře vepř vyletěl z plechovky a narazil do vzdálené zdi. Zranění způsobené extrakcí masa vypadalo zcela zahojeně. Do komory byli vyslání zaměstnanci třídy D za účelem zadržení zvířete, které bylo navzdory nárazu do stěny téměř nedotčeno. Jakmile vstoupili do místnosti, vepř extrémně zagresivněl, což vyústilo v projev [DATA VYMAZÁNA].
Poznámka: Další testování se stále živými bytostmi se nedoporučuje, pokud není užito patřičného zajištění a neutralizačních postupů.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License