SCP-3423

hodnocení: +2+x
blank.png
SCP-3423.jpg

SCP-3423 v kontejnmentu.

Objekt #: SCP-3423

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3423 je uloženo ve standardní zadržovací cele pro anomální objekty v Oblasti-91. Na obě strany rámu SCP-3423 byly nainstalovány závěsy, které mohou být použity k zakrytí objektu v případě podobné události, jako byla ta z Dodatku 3423-3.

Každá instance SCP-3423-1 musí být vyhledána, pokud je to možné, za použití SCP-3423 jako referenčního bodu. Pokud bude instance SCP-3423-1 objevena v nedosažitelné lokaci, bude tak ponechána, dokud nezmizí. Každá zaznamenaná instance SCP-3423-1 musí být zapsána do záznamu v databázi.

Od 2. 3. 2016, musí veškerý personál, vstupující do místnosti s SCP-3423, zaznamenat své akce za posledních 24 hodin. Zaměstnancům není povoleno vstupovat do místnosti více, než tři dny po sobě. V místnosti smí vždy být přítomna maximálně jedna osoba, mimo podmínky testování.

Popis: SCP-3423 je okno s rámem vysokým 110 cm a širokým 70 cm, kterému chybí jeho lícní strana.1 Při pohledu z druhé strany se lícní strana zdá být neexistující a rám zkrátka končí. Rám je vyroben ze dřeva a nezdá se, že by byl ovlivněn většinou vnějších vlivů: je možné sebrat vzorek, či rám poškodit, ovšem vzorek ani rám samotný neprocházejí přirozenou degradací. Na spodku rámu je vyřezaný nápis: "Pro Inspiraci."

SCP-3423-1 je označení pro instanci vnější strany SCP-3423. Ta je podobná, ovšem chybí jí vyrytý nápis na rámu a otevírací mechanizmus. Ve zdánlivě náhodném intervalu mezi 3 a 24 hodinami, se lokace SCP-3423-1 instantně změní2. Zaznamenané lokace SCP-3423-1 zahrnují místa na Zemi, ale i jiné planety, vesmíry a dimenze. Výběr těchto míst je zdánlivě náhodný, ovšem zdá se, že SCP-3423 "preferuje" místa na Zemi.

Poznámka: Ani interval, ani změna lokace není náhodná. (Viz Dodatek 3423-4)

Zdá se, že SCP-3423-1 je pouhou projekcí, neboť není možné jej poškodit, přemístit, nebo se jej dotknout. Tato teorie je dále podpořena tím, že se může objevit zavěšené ve vzduchu a není obvykle ovlivněno gravitací.

SCP-3423 je neustále připojeno k instanci SCP-3423-1. Toto spojení se projevuje jako pozorovatelná anomálie. Pokud se osoba podívá skrz SCP-3423, namísto pohledu skrze sklo na druhou stranu, uvidí pohled z druhé strany SCP-3423-1. Je nutné poznamenat, že toto spojení není fyzické a všechny pokusy o otevření SCP-3423 skončily tím, že spojení zmizelo a SCP-3423 se stalo normálním oknem, kromě svého sekundárního efektu imunity proti biologickému rozpadu. Jakmile je okno znovu zavřeno, spojení je obnoveno.

Rovněž je třeba poznamenat, že sklo SCP-3423-1 neukazuje výhled z SCP-3423, což naznačuje, že je toto spojení jednostranné. Osoby hledící do SCP-3423-1 vidí pouze svůj odraz a svého okolí.

Dodatek 3423-1: Okolnosti získání
SCP-3423 bylo získáno ze zařízení MC&D dne 24. 12. 2015. Nalezené dokumenty naznačují, že SCP-3423 bylo organizaci darováno osobou, která jej vytvořila. Není známo, zda má výše zmíněná zájmová skupina nejaké spojení s tvůrcem SCP-3423, nebo zda je tato osoba členem jiné organizace. Dále, jediná nalezená dokumentace, která popisovala vlastnosti objektu, kromě jeho schopnosti ukazovat náhodná místa, označila jeho účel jako "dekorativní" a "inspirativní".

Dodatek 3423-2: Výčet pamětihodných lokací SCP-3423-1

  • Pyramidy v Gíze, lokace pozorována po dobu 14 hodin.
  • Pohled na planetu Saturn z její oběžné dráhy, lokace pozorována po dobu 15 hodin.
  • Venkovská farma se zataženou oblohou, o které se dříve předpokládalo, že se nachází v Austrálii. Po dvou hodinách se obloha vyjasnila a za mraky se objevilo modré slunce, lokace pozorována po dobu téměř 24 hodin.
  • Pohled z jedoucího vlaku3, lokace pozorována po dobu 12 hodin.
  • Pobřeží Davisova moře v Antarktidě, lokace pozorována po dobu 9 hodin.
  • Vnitřek sopky, lokace pozorována po dobu 6 hodin.
  • Kancelář prezidenta České republiky4, lokace pozorována po dobu 4 hodin.

Dodatek 3423-3: Dne 20. 1. 2016 změnilo SCP-3423-1 svou lokaci, zatímco byli v jeho zadržovací místnosti dva výzkumníci. Jeho nová lokace byla později popsána jako galerie. Nadační zdroje nedokázaly určit polohu tohoto místa. Pozorování "uměleckých děl" v galerii způsobilo u obou výzkumníků dočasnou slepotu. Mezi několika viditelnými exponáty byl jeden identifikován jako známý kognitohazard s tímto efektem.

Poznámka: "Po několika stížnostech a zraněních bych chtěl formálně zažádat o dodatečná zadržovací opatření. Rovněž bych rád poznamenal, že jsem si všimnul vzorce lokací SCP-3423-1 a naplánoval jsem několik experimentů, abych si svou teorii ověřil. Mohlo by nám to pomoct zabránit dalšímu incidentu."
- Výzkumník Shallow, vedoucí výzkumu na SCP-3423

Dodatek 3423-4: Po výše uvedené žádosti provedl Výzkumník Shallow řadu experimentů s SCP-3423. Tyto testy se zaměřily na objevení důvodů ke změně lokace SCP-3423. Pracovní teorie byla, že tyto změny nebyly náhodné a že byly ovlivněny osobami, které přišly do kontaktu s SCP-3423. Cílem těchto testů bylo objevení příčiny.

Testy probíhaly tak, že bylo lidem přikázáno sledovat SCP-3423 zatímco prováděli různé úkony, mluvili, nebo u nich byla spuštěna odpověď. Předpokládaným výsledkem bylo to, že se SCP-3423-1 později přemístí do lokace, která by "odpovídala" podmínkám testu.

Dodatek 3423-5: Souhrn událostí ze dne 2. 3. 2016 zapsaný Výzkumnicí Crowellovou.

Dokument #3423-1

"Po slibném obratu ve výzkumu SCP-3423, se Výzkumník Shallow rozhodl, že se pokusí najít způsob jak kontrolovat změny lokací SCP-3423-1. Věřil, že by se dalo použít k výzkumným účelům, nebo dokonce ke špionáži. Přestože s ním mnoho zaměstnanců souhlasilo na tom prvním, nebyli jsme si jistí tím druhým. Netřeba říkat, že Vedení Oblastí jeho nápad podpořilo.

Přestože se mu podařilo obhájit, po prvotním incidentu, při němž došlo k několika zraněním, trávil Výzkumník Shallow všechen svůj volný čas s SCP-3423. Někteří lidé si všimli jeho narůstajícího posednutí tou věcí. Vím, že já jsem si toho všimla. Požádali jsme Vedení, aby byl projekt znovu přezkoumán. Vedení souhlasilo a započalo formální šetření. Dne 2. 3. 2016 byl Výzkumník Shallow objeven ve své ubikaci vykazující extrémní známky nespavosti a paranoii. Byl ozbrojen improvizovanou zbraní ve formě hasicího přístroje. Následovalo naše kolektivní selhání při pokusu vyřešit celou věc diplomaticky a poté se oblastní bezpečnosti podařilo jej zpacifikovat a odvést na ošetřovnu.

Projekt byl zastaven, jakmile bylo jisté, že bylo zapojeno SCP-3423. Za poslední měsíc jsme využili poznámky zanechané Výzkumníkem Shallowem, abychom provedli další experimenty a nyní mohu potvrdit, že SCP-3423 má vlastnosti ovlivňující mysl. Nejsme si stoprocentně jistí rozsahem tohoto efektu, ale víme s jistotou, že SCP-3423-1 cestuje do jiných lokací podle emocí a vnímání pozorovatele, ale rovněž jejich emoce ovlivňuje. Kdybych si měla tipnout, dlouhodobé vystavení tomuto efektu způsobilo nestabilitu Výzkumníka Shallowa."
- Výzkumnice Crowellová, vedoucí výzkumu na SCP-3423

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License