SCP-340-CS

hodnocení: +9+x
blank.png
SCP-340-CZ.jpg

SCP-340-CS.

Objekt #: SCP-340-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-340-CS je skladováno ve standardním zadržovacím trezoru číslo 12, skladovacího křídla Oblasti-05CS. Přístup k SCP-340-CS je omezen na personál s bezpečnostní Úrovní 2 a pouze pro účely testů.

Popis: SCP-340-CS jsou zdánlivě obyčejné plavecké brýle neznámé výroby. Testy prokázaly, že kromě svých anomálních vlastností se SCP-340-CS nijak neliší od jiných plaveckých brýlí. Tyto vlastnosti se projeví pouze za specifických okolností, které ovšem stále nejsou plně pochopeny. Testy také odhalily, že SCP-340-CS se během používání mlží přibližně třikrát rychleji, než obyčejné plavecké brýle, nehledě na podmínky testu.

Při nasazení SCP-340-CS a vstoupení do prostoru bazénu se brýle začínají mlžit zrychleným tempem. Ponořené subjekty hledící skrz SCP-340-CS po delší dobu než dvě minuty nahlásily, že nad hladinou vody vidí pohyblivou mlhu, přestože po sundání SCP-340-CS tento efekt mizí. Vymytí orosených skel restartuje tento interval.

Pokud se subjekt během tohoto stavu potopí pod hladinu, začne pociťovat vizuální halucinace, během nichž je přenesen do jiné lokace. Tato lokace, dále označována jako SCP-340-1-CS, připomíná hluboké otevřené pelagické moře. Tyto halucinace ovlivňují pouze zrak subjektu, přičemž jeho ostatní smysly zůstávají nedotčené. Tento efekt ustává až se sundáním SCP-340-CS, nebo opuštěním bazénu.

Zatímco je subjekt pod vlivem těchto efektů, spatřuje uvnitř SCP-340-1-CS vyhynulé vodní živočichy1. Byly zaznamenány různé druhy vyhynulých tvorů z prakticky všech geologických historických období, ovšem nejčastějšími jsou zástupci druhohorní fauny2. Zajímavým objevem bylo rovněž stvoření pozorované během Průzkumu (viz. Dodatek 02).

Přestože subjekt zůstává po celou dobu trvání těchto anomálních halucinací uvnitř bazénu, zranění utrpěná uvnitř SCP-340-1-CS se objeví na těle subjektu a mohou mít za následek i smrt. Z tohoto důvodu není testovacím subjektům doporučováno přibližovat se ke tvorům uvnitř SCP-340-1-CS.

Dodatek 340-CS.001: Objevení

SCP-340-CS bylo objeveno dne 4. září 2016 údržbářským personálem v pánských sprchách na plaveckém stadionu v ██████ ███████████, během úklidu. Jeden ze zaměstnanců plovárny si SCP-340-CS odnesl domů.

Nadace získala SCP-340-CS, když bylo nalezeno spolu s mrtvým tělem v zahradním bazénu. Způsob smrti byl i přes zřejmou nemožnost vyhodnocen jako útok žraloka, neboť zranění na těle tomu odpovídala. Kvůli zvláštnosti případu přivolal utajený agent v místním policejním sboru nadační specialisty, jež po řadě experimentů se zabavenými materiály objevili anomální vlastnosti SCP-340-CS a převezli jej do blízké Oblasti-05CS, kde bylo provedeno několik dalších testů, včetně průzkumu.

Dodatek 340-CS.002: Záznam z Průzkumu

Pro test s SCP-340-CS byl vybrán Dr. Ondřej Vícha, jež disponoval povědomím o paleontologii a měl zkušenosti s potápěním. Subjekt byl informován o vlastnostech SCP-340-CS a souhlasil s účastí. Pro test byl vybrán bazén s mělkým dnem a velkou šířkou, aby byl subjektu umožněn co možná největší prostor pro pohyb v SCP-340-1-CS. U hrany bazénu čekal výzkumný tým připravený subjekt vytáhnout z vody v případě incidentu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License