SCP-3396
hodnocení: +1+x
blank.png
Objekt#: 3396
Úroveň5
Zadržovací Třída:
ezoterická
Sekundární Třída:
tiamat
Třída Narušení:
amida
Třída Ohrožení:
kritické


valley.jpeg

Údolí smrti, poblíž hranice Výluční Zóny-3396. Povšimněte si zvláštního zbarvení způsobeného disperzí tekutin SCP-3396 do okolního prostředí.

Strategické Řídící Protokoly: Vzhledem k postupu fyzickýcké a metafyzické komunikativnosti, jež SCP-3396 představuje, je kompletní zadržení objektu aktuálně nedosažitelné.

Výluční Zóna-3396, kde se nachází centrální nexus SCP-3396, je aktuálně sporným územím několika organizací (včetně Globální Okultní Koalice, Hadovy Ruky a Jednotky Neobvyklých Případů Spojených Států) a jako byla prohlášena za neutrální demilitarizované území společnou úmluvou, aby se zabránilo globální válce a scénáři Zdvyžené Opony.

Zajištění všech entit SCP-3396-01 je považováno za nejvyšší prioritu, aby se omezilo vystavení veřejnosti a následné kontaminaci SCP-3396 globální populace. Každý zajištěný jedinec musí být zadržen v biologické zadržovací cele Třídy 4 zpevněné vzorcem Atlas a antithaumaturgickým runovým polem.

V případě, že bude nakaženo více než 15% světové populace, viz Dokument 3396-ALABASTER pro specifikace ohledně stažení personálu, lokací regionálních karanténích zařízení a následných změn primárního cíle Nadace.

Popis: SCP-3396 je extradimenzionální entita Kategorie 4, která existuje jako celek fyzicky a metafyzicky mutagenních symbiot, jež aktuálně obývají a ovlivňují přibližně 6% celosvětové populace.

Centrální nexus SCP-3396 se nachází přibližně 75 kilometrů jihovýchodně od Údolí smrti, v Mohavské poušti. Vizuálně připomíná masivní předběžně biologickou strukturu se stromovými a hmyzími rysy. Objekt měří na výšku 27 metrů a je široký 23 metrů při měření od konců jeho nejdelších větví. Zbarvení jeho primární metaformy je typicky duhové, či modrozelené, ovšem je vysoce proměnlivé a v minulosti se ukázalo, že je objekt jinak zbarvený pro několik pozorovatelů zároveň. Tento centrální nexus vylučuje zářivou modrozelenou tekutinu z mnoha průduchů ve svém primárním kmeni a větvích, jež se kupí do mělké nádrže u podstavy SCP-3396. Celý objekt je selektivně hmotný a není schopen normálně interagovat s fyzickými objekty, či elektromagnetickou radiací: z tohoto důvodu jsou konvenčí metody nethaumaturgického testování a ohledání nemožné.

Fyzické vystavení SCP-3396, nebo jeho výměškům, způsobuje ohromné změny fyzických a metafyzických vlastností biologických organismů. Tyto efekty jsou nepředvídatelné a velmi rozličné, ovšem u všech případů existuje malé množství společných prvků.

U biologických organismů ovlivněných SCP-3396 (označovaných jako SCP-3396-01) se vyvinou dodatečné orgány a tkáně neznámého účelu, které se rapidně metastázují do tělesných dutin. Tyto tkáně jsou zářivě modrozelené a nereagují na fyzickou hmotu či energii, jak by se dalo předpokládat u normální látky, což naznačuje primárně thaumaturgické, či nebaryonové složení. Nárůstky SCP-3396 se mohou nejprve zdát náhodné, ovšem vždy svou povahu projeví. Orgány, nádory, puchýře a vlákna vnitřních nárůstků SCP-3396 není možné chirurgicky odstranit z těla, neboť konzistentně nejsou schopné fyzicky interagovat s chirurgickými nástroji a technikou.

Lidé zmutovaní infekcí SCP-3396 typicky vykazují silné změny v jejich fyziologii, podobně jako u všech ostatních ovlivněných organismů, ovšem pouze vzácně zažívají psychologické změny a ve většině případů si ponechávají svou osobnost a vzpomínky, přičemž jejich mentální schopnosti jsou buď ponechány, či v některých případech navýšeny. Tento efekt, spolu s anomálními schopnostmi získanými infekcí SCP-3396, činí lidské instance SCP-3396-01 obzvláště nebezpečné.

Dodatek 3396-01 - Příklady efektů vystavení a infekce SCP-3396.

Subjekt Metoda vystavení Výsledky
Jedinec druhu Pogona barbata (Agama bradatá), samec Jedna kapka tekutiny SCP-3396 kápnutá na hlavu Během tří hodin se drasticky navýšily velikost a objem subjektu na délku 25 metrů a přibližnou hmotnost 5000 kilogramů. Jedinec vykazuje výrazné změny struktury, včetně protáhlých končetin, strakaté a pórovité kůže a několika velkých dozrálních průduch, které neustále produkují směs spór a různých toxických plynů. Jedinec je krotký až téměř letargický a nereaguje na fyzické zkoumání. Vzorky kůže jsou geneticky velmi podobné, ovšem ne identické, s velkým množstvím druhů hub, především Amanita bisporigera (Muchomůrka jízlivá), Amanita phalloides (Muchomůrka zelená), a Claviceps purpurea (Paličkovice nachová).
Jedinec druhu Canis lupus familiaris (Pes domácí), Zlatý retrívr, samec Injekce 4 kubických centimetrů tekutiny SCP-3396 Po dobu následujících dvou hodin subjekt přišel o svou srst a na těle se mu vytvořily nepravidelné struktury podobné rohům. Vivisekce odhalila přítomnost orgánů a tkání SCP-3396 uvnitř celého těla. Subjekt během vivisekce nebyl terminován, neboť veškeré škody způsobené procedurou se rapidně zregenerovaly. Chování subjektu je nezměněné.
Jeden člověk, žena, 28 let Tekutina SCP-3396 byla natřena na kůži předloktí Kůže subjektu tekutinu rychle absorbovala. Nenastaly žádné okamžité fyzické změny. Na otázku, zda subjekt pociťoval nějaké změny nálady, nebo pocity, odpověděl subjekt, “Rozumím palebné síle.” V jejích rukou se objevil extrémně veliký rotační kanón, který použila ke střelbě na nadační personál a k úniku ze zadržení. Při zásahu z odvetné palby nadačních bezpečnostních složek, se tělo subjektu začalo rozpadat, což způsobilo silné exploze, jež nezpůsobily žádné škody subjektu, ovšem téměř zničily testovací instalaci a umožnily únik subjektu. Tělo subjektu se dále rozpadalo, vybuchovalo a regenerovalo všechna zranění, přičemž oddělené části levitovaly kolem těla subjektu a přeměňovaly se na další kusy silných projektilových zbraní. Bylo zaznamenáno 37 ztrát. Následné testovací místnosti byly zpevněny.
Jeden člověk, muž, 42 let Subjekt byl instruován, aby vdechl výpary z tekutiny SCP-3396 Žádné okamžitě povšimnutelné efekty po dobu 3 hodin. Následně se v testovací místnosti objevily čtyři identické kopie subjektu. Všech pět osob řeklo současně slova: “Pouze blázni jako vy mohou vnímat požehnání magie jako prokletí.” Pět entit se chytilo za ruce a poté se spojilo do jednoho masivního nelidského organismu s deseti pažemi různých velikostí, centrální masou nediferencovaného masa a desítkami levitujících struktur připomínajících dlaně, přičemž každá z nich má ve svém středu oko. V místnosti se poté objevilo velké množství vody, která se začala vířit a zakryla kompletně bytost uvnitř. Tekutina následně spadla k zemi a později bylo zjištěno, že se jedná o neanomální mořskou vodu. Aktuální lokace subjektu je neznámá.

Nebyl identifikován žádný vzorec změn způsobených SCP-3396 a tyto změny změny často vyústí v anomální vlastnosti a schopnosti výrazné ničivé síly. Tyto faktory způsobují, že dochází k opakovaným únikům instancí SCP-3396-01 ze zadržení, i přes neustálé zpevňování zadržovacích cel.

Přestože fyzické zkoumání SCP-3396 se ukázalo, jako nemožné, thaumatické skeny dosáhly jednoho jediného výsledku. Spíše než aby ukazovaly standardní hodnoty konceptuální energie a thaumického potenciálu, zobrazují nadační prototypy thaumických skenerů, bez ohledu na použitou metodu sběru dat, pouze slovo “VZKVÉTAT” v náhodném jazyce. Význam tohoto je neznámý.

Doposud nebyla vynalezena žádná metoda komunikace s SCP-3396, ani žádná metoda pro odstranění jeho vlivu.

Stav střetu: SCP-3396 bylo objeveno náhodou během archeologického průzkumu. Každý z členů výzkumné skupiny se stal instancí SCP-3396-01 a všichni pracovali na vykopání SCP-3396 během pouhých několika dní. Nadační agenti nebyli upozorněni včas, aby mohli zabránit infikovaným v návratu do hustě obydlených center a výsledkem toho se vliv SCP-3396 mohl neomezeně šířit. Nadační zadržovací snahy se nyní soustředí na nalezení a diskrétní zadržení všech instancí SCP-3396-01, spolu se získáním kontroly nad oblastí SCP-3396, jež je aktuálně sporným územím několika organizací a globálních mocností.

Objev SCP-3396 začal vykazovat nepředpokládané změny na globální společnost, i přes iniciativu nadační kontrarozvědky. Nezadržené instance SCP-3396-01 doposud využily své nově nalezené anomální schopnosti k mnoha různým účelům, včetně vražd, nenásilných zločinů, masové eradikaci jistých nemocí a pro veřejné blaho. Přestože se Nadaci prozatím podařilo udržet zdání kontroly nad globálními médii a omezit veřejné povědomí o instancích SCP-3396-01, šíří se infekce SCP-3396 i nadále. Výsledkem toho se instance SCP-3396-01 dostaly mimo hranice nadačního vlivu. Několika Zájmovým Skupinám, včetně Globální Okultní Koalice, Hadovy Ruky a jiných, se podařilo zajistit instance SCP-3396-01 a začaly je využívat pro své vlastní účely, přičemž dobrovolně způsobili další šíření infekce mezi svými řadami.

V případě, že se SCP-3396 dostane plně mimo kontrolu Nadace a způsobí předpokládaný Scénář Třídy-TPK Thaumaturgická Proliferace, bude spuštěn Nouzový plán 3396-ALABASTER a Nadace podnikne nutné kroky k zajištění bezpečí toho, co z lidstva zbyde.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License