SCP-3383
hodnocení: +1+x
blank.png
Lake.jpg

SCP-3383 během vyluzování anomálních zvuků.

Objekt #: SCP-3383

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Obytné pozemky a les přímo sousedící s SCP-3383 byly odkoupeny Nadací. Oblast je hlídána pěticí zaměstnanců třídy D, tří vědců s prověrkou úrovně 2 a pěti bezpečnostními pracovníky. Všechny domy v okolí jsou základně vybaveny a jsou pravidelně zásobovány.

Zaměstnanci třídy D přiřazení k práci s SCP-3383 se mají chovat jako místní obyvatelé (senioři, kteří se zde usadili při hledání klidného života. Každý den by jim měly být přidělovány různé úkoly, jako je údržba a skladování zboží v blízkých prostorách Nadace. Mohou podávat žádosti o dodatečné prostředky na rekreaci a kontrolované procházky po sousedních územích. Bezpečnostní pracovníci mohou tyto požadavky splnit jako odměnu za dobré chování.

Bezpečnostní pracovníci jsou povinni pravidelně hlídat okolí SCP-3383 pod záminkou udržování řádného pořádku na soukromém pozemku. Každý civilista, který se pokusí neoprávněně dostat k SCP-3383, musí být zadržen, vyslechnut a vyléčen amnestiky.

Popis: SCP-3383 je malé jezero v kraji Escambia v severní Floridě. Pokud nějaký subjekt umístí umělý materiál do SCP-3383, uslyší všichni lidé v okruhu 5 metrů od SCP-3383 posloupnost hlasitých a nepříjemných zvuků, které subjekty přirovnaly ke zvukům vycházejích z dial-up modemu při připojení k internetu.

Ačkoli tyto zvuky jsou považovány za velmi nepříjemné, nezdá se, že by měly dlouhodobé negativní účinky. Zvuky nejdou utlumit ochranou sluchu a nejdou nahrát elektronickým zařízením. Je třeba poznamenat, že ve stejnou chvíli se na povrchu SCP-3383 vytvoří vlny ve formě soustředných kruhů, bez ohledu na aktuální rychlost a směr větru nebo pokusy narušit hladinu vody.

Osoby se sluchovým postižením vnímají vibrace namísto zvuků, jako by byly vytvořeny výkonným systémem reproduktorů. SCP-3383 vydává zvuk po dobu nejméně 20 minut nebo dokud nebude z jezera odstraněn cizí předmět.

Nadace se dozvěděla o SCP-3383 poté, co si mnoho obyvatel této oblasti, z nichž většina byli důchodci a mladí lidé, začali stěžovat na hluk. Staří lidé stále obviňovali mladé lidi z používání "hlasitého počítačového vybavení".

Tým Nadace byl poslán na místo, aby provedl průzkum, po kterém byli obyvatelé přesídleni do jiných oblastí.

Dodatek SCP-3383-1: Když se výzkumní pracovníci Nadace rozhodli vyčistit SCP-3383 od nahromaděných odpadků1, uslyšeli nový neobvyklý hluk, velmi podobný zvuku spouštění operačních systémů Windows. Během každého následného čištění byly zaznamenány zvuky s jemnějšími a příjemnějšími tóny, někdy ještě předtím, než personál zahájil proces čištění.

V zimě 20██, když pracovníci Nadace dokončili první předčištění, SCP-3383 poprvé za několik desetiletí úplně zamrzlo. Před tím obyvatelé poznamenali, že voda v jezeře vždy vypadala
"neklidná“".

Dodatek SCP-3383-2: Po analýze nedávných událostí dospěli vědci Nadace k závěru, že SCP-3383 může obývat neobvyklá entita. Dne ██ / ██ / ████ dorazili Dr. Silas Harjo a Elias Harjo (dva bratři, kteří byli v Nadací dvacet let) do uzavřeného prostoru SCP-3383. Všimli si, že v jezeře viděli obrysy hadovitého tvora. A ačkoli to nebylo možné úplně rozeznat, doktoři tvrdili, že si na hlavě všimli dlouhých jelenových rohů. Při následných kontrolách a analýze fotografií se v jezeře nenašla žádná stvoření odpovídající jejich popisu.

Následující den Dr. Harjo a Elias Harjo provedli testovací běh nového experimentálního postupu navrženého pro kontakt s SCP-3383 prostřednictvím různých předem zaznamenaných elektronických tónů a krátkých zvukových záznamů. Žádný z předem zaznamenaných zvuků nezpůsobil reakci SCP-3383, ale když doktoři začali tiše mluvit2 frázemi v jazyce domorodých indiánů, ze sousedního lesa se vynořilo malé stádo jelenů.

Jeleni nebyli neobvyklí, ale každý z nich utrpěl nějaké zranění, jako například zlomenou nohu nebo špatně zahojenou ránu. Jeleni se přiblížil k okraji vody SCP-3383 a začali pít, což rychle vyléčilo zranění. Pak se přiblížili k vědcům a lehli si vedle nich na břeh SCP-3383. Stádo zůstalo na tom místě poté, co se lékaři rozhodli vrátit domů.

Nadace v současné době hledá zástupce indiánského kmene, který bude duchovním vůdcem nebo potomkem významného jednotlivce, který má kulturní nebo náboženský význam, aby navázal kontakt s tvorem žijícím v SCP-3383. OUS možnosti revize jsou v současné době diskutovány, aby vyhovovaly jelenům, kteří nyní sídlí v okolí SCP-3383.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License