SCP-3360
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-3360

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3360 je zadrženo uprostřed Standardní Zadržovací humanoidní cely. Rozměry podlahy cely musí být 6 na 6 metrů s SCP-3360 umístěným přesně uprostřed. Testy prováděné na SCP-3360 a požadavky na výrobu nových instancí SCP-3360 musí být schváleny přiřazeným Výzkumníkem Úrovně 3.

Nadační webcrawler program ANTISTALLMAN byl naprogramován, aby bez přestání hledal a mazal zdrojový kód SCP-3360 a instrukce na jeho sestavení, kdykoli jsou nějaké nalezeny. Mobilní Úderná Jednotka Pí-1 ("City Slickers") musí být nasazena v lokacích, kde bylo nahlášeno přes noc vzniklé anomální umění.

Kopie zdrojového kódu SCP-3360, seznamu jeho součástek a návodu na jeho sestavení jsou dostupné v oddělení Robotiky Oblasti-42 na vyžádání.

Popis SCP-3360 je humanoidní automaton, kterého vyvinul San Francisco Jones, známý hacktivista a anartista v anartistickém kolektivu Are We Cool Yet?. I když detaily podoby SCP-3360 jsou různorodé a záleží na jeho sestavení, je vždy 1.7 metrů vysoký a lidské postavy. Mezi jeho výbavu patří pár kamer, elektroencefalogram umístěný v hlavě, několik mikroovladačů rozmístěných po těle a kapacitně založené vzdálenostní senzory v končetinách. SCP-3360 má také kloubové spoje umožňující plnou mobilitu a volnost pohybu stejnou jako u normálního člověka.

Hlavní anomální schopností SCP-3360 je schopnost extrakce vzpomínek a myšlenek o konceptualizaci anartního umění u jedinců, kteří projdou v jeho blízkosti a následné vytváření těchto děl. Během dne zůstává SCP-3360 neaktivní. V noci se aktivuje a začne vyhledávat materiály a nástroje, které následně použije na stvoření anomálního anartistického díla různé velikosti a složitosti. Na tomto díle se vždy vyskytne jméno osoby, která během dne prošla kolem SCP-3360 a někdy v historii přemýšlela o vytvoření nebo se pokusila vytvořit podobné dílo jako to vytvořené SCP-3360. SCP-3360 má velké umělecké schopnosti; vytvořilo díla z mnoha uměleckých slohů, začínaje Římskými sochami a konče populárním uměním olejových barev a keramiky. I přesto se zdá, že SCP-3360 nemá žádný specifický styl. SCP-3360 zůstane přes noc neaktivní, pokud se k němu během dne nikdo nepřiblíží blíže než na 2 metry.

Zdrojový kód SCP-3360 a instrukce na sestavení byly nahrány na mnoho online úložišť pod licencí GNU General Public License 3. Zatímco zadržené instance SCP-3360 jsou vyrobeny z 3D-tištěného polyethenu, může být téměř kompletně vyrobeno z komponentů neurčených k jeho výrobě, jako je PVC a tyče na sprchové závěsy.1. Zdrojový kód SCP-3360 je napsaný v C a C++. Sám o sobě tento kód není anomální, ale to nezabránilo využití jeho optimalizačních opatření a algoritmů pro strojové učení Nadačním oddělením počítačového výzkumu.

Záznam o Objevení:

SCP-3360 bylo objeveno v Bostonu, Massachusetts, Mobilní Údernou Jednotkou Pí-1 ("City Slickers") při vyšetřování anomálních anartních děl, které se přes noc začala náhodně objevovat jen pár týdnů před zadržením SCP-3360. Anomálie byla poprvé objevena při jejím útoku na obchod s uměním v blízkosti Severovýchodní Univerzity, kde se pokusila získat akrylové barvy; následně byla sledována a zadržena2 na staveništi při sbírání cihel a malty. MTF Pí-1 byla schopna nalézt a zneškodnit rozpracované anartní dílo - cihlová stěna s nedokončenou nástěnnou malbou stylizovaného komiksového tunelu. Na malbě bylo taktéž několik částečných znaků korespondujících s runami nedotknutelnosti.

SCP-3360 README:

Proletariart - robot na automatizaci tvorby umění s otevřenou licencí
Copyright (C) 2017 San Francisco Jones
senoj.ocsicn|rfnas#senoj.ocsicn|rfnas

Proletariart je software zdarma: můžete ho modifikovat a šířit podle podle licence GNU General Public Licence podle publikace Free Software Foundation, a to podle verze licence 3 a nebo (pokud se rozhodnete) pozdějších verzí.

Tento program je šířen s nadějí, že bude užitečný, ale je šířen BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce i bez záruky OBCHODOVATELNOSTI a ZDATNOSTI PROVÁDĚT SVŮJ ÚČEL. Pro další informace si přečtěte GNU General Public License.

S tímto programem jste dostali kopii licence GNU General Public License, pokud ne, jděte na <http://www.gnu.org/licenses/>.

Proletariart - Prole, jak ho rád nazývám - je robot postaven pro osvobození procesu tvorby umění. Vše, co potřebujete udělat, je stát vedle něj a zamyslet se nad tím, co chcete stvořit a nechat Prole vše udělat za vás! Prole se postará o design, místo, materiály a styl stavby. Navíc pracuje pouze v noci, aby nikoho nerušil, ale to můžete v klidu změnit. Kruci, vždyť vlastně můžete změnit cokoliv! Prole je snadný na postavení a upravení k vašemu obrazu; vše je modulární, může být postaveno z přebytečných součástek a sofware si můžete modifikovat, jak chcete!

Stephen Jay Gould jednou pravil: "Jsem jaksi mnohem méně zaujat váhou a zapleteností Einsteinova mozku než svou jistotou, že lidé stejných talentů jako těch jeho žili a zemřeli na plantážích nebo stavbách." Stejně jako jeho i mě zajímá kolik lidí s talentem nebo vizemi Picassa vyplýtvalo svůj život u pokladny nebo rypadla. Prole je určen k tomu, aby těmto lidem dal - vám dal - šanci sdílet vaši vizi se světem. Udělat svět lepším místem.

Umění je cool. Prole je cool. Přece chcete být taky cool, ne?
Hádejte co?

Vy už jste cool.

Buďte pořád tak cool
San Francisco Jones

Dodatek: Záznam testování SCP-3360

Po zadržení a analýze SCP-3360 byla postavena další instance SCP-3360 s použitím neurčených součástek. Testy byly provedeny na obou instancích SCP-3360 bez rozdílu ve výsledcích. Některé ze záznamů testování jsou dostupné níže.

Průběh testu: Neaktivní instance SCP-3360 byly rozloženy ve stejné vzdálenosti od sebe. Jeden testovaný prošel uprostřed, v dosahu obou instancí. V noci byl oběma instancím umožněn přístup do prověřené laboratoře plné materiálů a dílny plné nástrojů pro rychlé vytvoření konceptů (tudíž neobsahovaly žádné anomální nebo výbušné materiály).

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License