SCP-336
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-336

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-336 má přiřazený pravidelně udržovaný pokoj 6 m x 6 m. Tento úklid spolu s dalšími úkoly vyžadujícími přímý kontakt s SCP-336 musí být prováděn exkluzivně ženským personálem. SCP-336 si smí zažádat o dodatečné kusy nábytku, či osobní předměty; ovšem schválení těchto žádostí závisí na spolupráci SCP-336 s personálem. Žádosti schvaluje vedoucí výzkumník. Žádosti o přístup k anomálním, nebo nebezpečným předmětům budou zamítnuty.

Hlasový modulátor na ústech SCP-336 musí být prohlédnut a udržován každý týden personálem úrovně 0. Modulátor je možné odemknout šesti-číselnou kombinací vydávanou personálu úrovně 2 a výše v rámci testů s SCP-336. V případě že zařízení selže, nebo bude deaktivováno, platí místní zadržovací procedury dokud nebude SCP-336 izolováno.

Popis: SCP-336 se zdá být žena kolem 20 let původem z Arábie, či blízkého východu s bledou pletí. Podle údajů z poslední lékařské prohlídky SCP-336 měří na výšku 1.73 m a váží 68 kg. Subjekt nevyžaduje žádný spánek, ani výživu a nezdá se být ovlivněný stárnutím, nebo nemocemi. Subjekt je anatomicky člověk s výjimkou kožních nepravidelností v oblasti stehen a lýtek, jež svou strukturou připomínají plazí šupiny.

SCP-336 je odtažité ohledně lidských bytostí a vykazuje vysoce introvertní chování. Subjekt je vysoce inteligentní, analytický a ve většině inteligenčních testech dosahoval nejméně 95%. Výrazné zlepšení je možno vidět když SCP-336 používá zrcadlo, neboť je vysoce narcistický a má tendenci trávit dlouhé chvíle prohlížením svého odrazu.

Lidské subjekty přímo vystavené vokalizacím SCP-336 prožívají jeden ze dvou efektů v závislosti na přítomnosti chromozomů Y v genech subjektu. Subjekty bez chromozomu Y a s jinak zdravými reprodukčními systémy budou náhle nevysvětlitelně neplodné. Trvání této neplodnosti je různé, ale je přímo úměrné době vystavení.

Subjekty s chromozomem Y zažívají rozdílnou anomálii, jejíž efekt se ukazuje 2 až 3 hodiny po vystavení hlasu SCP-336. Během následujícího spánkového cyklu upadne subjekt do kómatu trvajícího 6 až 8 hodin namísto normálního spánku. Během tohoto kómatu bude přibližně 100 gramů nedůležité tkáně (většinou z hrudního koše subjektu) odděleno od subjektu, nevysvětlitelně nabude na velikosti a přemění se v dospělého jedince SCP-336-1 než se subjekt probudí.

Jedinci SCP-336-1 jsou různé dospělé samičí organizmy vytvořené z rozličných anatomických prvků vybraných zdánlivě náhodně ze dvou či více geneticky nespřízněných obratlů. 90% jedinců spojuje prvky dvou nebo více z následujících druhů: Homo sapiens (člověk); Aquila fasciata (Orel jestřábí); Vipera ammodytes (Zmije růžkatá); Panthera leo persica (Lev perský); Bos primigenius (Pratur - vyhynulý); Equus ferus przewalskii (Kůň Převalského) a neidentifikovaný poddruh Capra aegagrus (Koza bezoárová). Aktuální poznatky naznačují, že genetické složení ovlivněných subjektů přímo souvisí se složením příslušného jedince; probíhá výzkum. Většina těchto hybridů není anatomicky slučitelná a většinou zemře do dvou týdnů. Přeživší jedinci jsou iracionálně agresivní a nevykazují žádné známky vyšší inteligence.

SCP-336 vyjádřilo pohrdání jedinci SCP-336-1 a není ochotné diskutovat o organizmech, ani o způsobu jejich tvorby. Důvod tohoto chování je neznámý vzhledem k tomu, že SCP-336 bylo jinak ochotné spolupracovat.

Dodatek 336-01: Nedávná experimentace ukázala nepravidelnost v efektu objektu na subjekty jejichž chromozomy Y vykazují Cohenův Modální Haplotyp. Jedinci SCP-336-1 vytvoření těmito subjekty jsou exkluzivně Homo Sapiens bez anatomických odchylek. Dále, tito jedinci vykazují inteligenci a omezené vrozené znalosti, včetně plynulé řeči v mateřském jazyce subjektu. Dva z těchto jedinců byli zadrženi pro dlouhodobou studii.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License