SCP-3351
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-3351

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Místa, kde je možný výskyt SCP-3351, musí být uzavřena den před událostí. Zaměstnanci Nadace, kteří dohlížejí na tyto oblasti, nesmí sledovat SCP-3351.

Popis: SCP-3351 je jev projevující se po celé Velké Británii ve formě mlhy. Pokud v době od 10:00 do 17:00 spadne v blízkosti jezera nejméně 0,50 mm deště, vytvoří se nad tímto rezervoárem SCP-3351, který se rozšíří o 2 m dále. Pokud něco brání tvorbě mlhy, rozptýlí se a projevy neobvyklých vlastností nenastanou, dokud se znovu neobjeví vhodné podmínky

Z mlhy je vytvořeno pět uměleckých obrazů Země, na jejichž povrchu se nacházejí stylizované budovy a města. V prvním a pátém zobrazení ukazuje města v plamenech, druhé a čtvrté jsou plné nepřirozeně velkých rostlin a zvířat. V centrálním zhmotnění jsou města skryta pod četnými hvězdicovými objekty, jejichž velikost se pohybuje od 30% do 50% velikosti zeměkoule.

Asi po dvou hodinách se všech pět obrazů sloučí do jednoho velkého, představujícího Zemi bez měst. Místo nich je povrch poset obřími rostlinami. Ze zbytků mlhy pod hlavním obrázkem se vytvoří nápis "C A N". Tento projev pokračuje po dobu šesti minut, poté mlha ztratí všechny neobvyklé vlastnosti. Délka každé takové události je 125 minut. Tento jev je také zobrazen na neanomální ploše umístěné na břehu Ashworth Moore Reservoir v Great Manchester v Anglii, kde bylo poprvé zpozorováno SCP-3351.

Osoby, které sledují kurz SCP-3351 po dobu nejméně 16 minut, začnou zažívat krátkodobé vizuální halucinace, představující vize zvířat, lesů, oceánu a noční oblohy. Halucinace zanikají, pokud si postižený subjekt najde práci související s ochranou a ochranou přírody.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License