SCP-3326-ARC
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-3326

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny jednotky SCP-3326 musí být uloženy a využity spolu s další jednotkou SCP-3326, aby každá jednotka byla pokryta svým vlastním Scrantonovým polem a polem druhé jednotky. Veškeré rozebírání, transport a využití jednotek SCP-3326 podléhá dozoru člena Mobilní Úderné Jednotky MTF Ró-2 (Leapfrogs) přiřazeného k dotyčnému páru jednotek. Žádné přemisťování jednotek SCP-3326 mimo oblast, nebo mezi oblastmi není povoleno bez souhlasu oblastního direktora a eskorty z týmu MTF Ró-3 (Bullfrogs).1

Popis: SCP-3326 je kolektivní označení pro zbývající produkty Projektu Mainstay. Projekt Mainstay byl navržen Dr. Scrantonem roku 1989 s cílem využití anomálních artefaktů, procesů a entit pro vytvoření přístroje schopného zpomalení, nebo zabránění anomálním změnám v lokální realitě.

Roku 1993 byl vytvořen první prototyp Scrantonovy Kotvy Reality, který byl schopen vytvořit kulové pole o průměru 2 metry, v němž byla manipulace reality pomocí anomálních způsobů nemožná.2 Následovné testování ukázalo, že "Scrantonovo pole" bylo nejen schopno ochránit proti konvenční manipulaci reality a všemi třídami časového vymazání, ale dalo se rovněž použít pro neutralizaci realitu ohýbacích schopností entit a artefaktů uvnitř pole.3

Od 3. května 2005, zemřel Dr. Tobias Scranton při autonehodě roku 1964. Věří se, že silná realitu pozměňující událost nebo silný realitu ovliňující jedinec/artefakt změnil nebezpečnou příhodu Dr. Scrantona v naší realitě na smrtelnou nehodu. Kvůli této události nenavrhl Dr. Scranton nikdy Projekt Mainstay, Scrantonovy Kotvy Reality nebyly nikdy vynalezeny a všechny kotvy spolu s podobnou technologií mimo pole aktivních kotev přestaly existovat. Zbývajících ███ kotev reality bylo označeno SCP-3326.

Dokud jednotka SCP-3326 zůstává uvnitř aktivního Scrantonova pole, všechny efekty jež měla v naší realitě zůstávají. Zadržené anomálie a personál zachráněný v minulosti pomocí jednotek SCP-3326 netrpí žádnými zvratnými účinky. Po odstranění jednotky SCP-3326 z aktivního Scrantonova pole přestane tato jednotka existovat a realita bude přepracována aby zakomponovala neexistenci této jednotky. Každý incident, při němž byla jednotka SCP-3326 postavena mimo aktivní Scrantonovo pole, skončil zpětnými úmrtími a úniky z kontejnmentu. Je spočítáno, že zbývajících ███ jednotek, především SCP-3326-██, zabraňuje alespoň █ potenciálním Scénářům Třídy K a smrti více než 12,000 Nadačních zaměstnanců a nespočetně civilního obyvatelstva.

V době psaní tohoto dokumentu byly zbývající jednotky SCP-3326 rozeslány do nadačních a zadržovacích oblastí, rezidencí Rady O5 a jejich pracovních lokací, oblastí pro ukládání dat a skladu SCP-3326.

Dodatek: Všechny pokusy o replikaci technologie SCP-3326 doposud selhaly. Nesrovnalosti mezi chováním exotických částí využívaných uvnitř jednotek SCP-3326 a těmi mimo aktivní Scrantonovo pole indikují, že kromě smrti Dr. Scrantona, pozměnily události z 3/5/2005 zákony naší reality tak, že výroba ██████ částic (jež jsou nezbytné pro výrobu SCP-3326) je nemožná.

Selhané pokusy o vylepšení větších jednotek SCP-3326 pro umožnění funkčnosti během pohybu se ukázaly jako velmi drahé. Přestože modifikace menších jednotek na přenosné taktické vybavení byla úspěšná, bylo při ní rozbito neúnosné množství jednotek SCP-3326. Každá z těchto jednotek je nedocenitelná a ztráta kterékoliv z nich již nadále nestojí za výhody které přináší Mobilní Úderná Jednotka odolná proti efektům ohýbání reality. Všechny existující osobní kotvy reality budou předány členům MTF Ró-2 a personálu úrovně 5.
-O5-█

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License