SCP-332
hodnocení: +4+x
blank.png
332

Fotografie SCP-332 pořízená před Incidentem 332-A. Identita muže stojícího v pozadí snímku je neznámá.

Objekt #: SCP-332

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Pozorovací Stanice 55-b byla postavena, aby monitorovala a studovala SCP-332. Plot navržený tak, aby zadržel stacionární efekt SCP-332, byl odstraněn a nahrazen výzkumnou stanicí s cílem pozorování SCP-332 ve strnulém stavu.

Když se SCP-332 aktivuje, veškerý personál musí monitorovat délku a intenzitu zvuku, který SCP-332 vytváří, ze zvukotěsných pozorovacích oblastí, dokud SCP-332 opět nepřejde do stavu strnulosti. Ovlivněné civilní osoby budou zajištěny na dobu neurčitou za použití krycího příběhu o infekční nákaze.

SCP-1833 je neustále pozorováno kvůli možným změnám.

Popis: SCP-332 je pochodová kapela třídy roku 1976, Střední školy Kirka Lonwooda, nacházející se ve městě [VYMAZÁNO]. Kapela sestává ze 30 humanoidů označených SCP-332-1 až -30. Všech 30 instancí SCP-332 nosí uniformy z roku 1976 a hraje na nástroje vytvořené před rokem 1976. Na každém hudebním nástroji je možné nalézt nápis "Syncope Symphony".

Instance SCP-332 nevykazují známky normálního lidského chování. Namísto toho stojí v pozoru uprostřed bývalého fotbalového hřiště Střední školy Kirka Lonwooda. Občasně je možné vidět, jak se některá z instancí SCP-332 chvěje, jakoby tlačila proti jakési neviditelné síle. Krátce poté se však vždy navrátí do původního stavu. Důvod tohoto chování je neznámý. Žádná instance SCP-332 se doposud nepokusila s Nadačním personálem komunikovat. Instance SCP-332 necítí hlad, bolest, ani netrpí vystavení přírodním podmínkám. Na stejném místě stojí již více, než 30 let.

Každých 48 hodin přejde SCP-332 do aktivního stavu. Zatímco je aktivní, předvádí SCP-332 pochodovou rutinu. Hudba, která při tom hraje, se vždy liší, ale sestává primárně z populárních skladeb mezi lety 1967-1976. Zvuky vydávané SCP-332 mají konzistentní hlasitost po celé aktivní zóně, přičemž zvuk rychle degraduje mimo tuto zónu.

Pokud subjekt uslyší hudbu hranou SCP-332, pokusí se nalézt hudební nástroj a přidat se k SCP-332. Takto ovlivněné subjekty (dále označované, jako SCP-332-B) začnou trpět návaly úzkosti, pokud nebudou schopny do 10 minut od vystavení nalézt žádný hudební nástroj. Pokud subjekt nebude schopen do 10 minut nalézt vhodný nástroj, přidá se ke kapele a začne napodobovat hraní na hudební nástroj, včetně pokusů o napodobení hudebního nástroje svým hlasem. Instance SCP-332-B, které se k SCP-332 přidají, budou hrát dokud neupadnou do bezvědomí z vyčerpání nebo hladu, načež jsou ušlapány dalšími instancemi SCP-332-B a SCP-332. Za každých deset instancí SCP-332-B, které se k SCP-332 přidají, se ovlivněná oblast rozšíří o 300 metrů. Rádius tohoto efektu se bude rozšiřovat, dokud nebudou všechny instance SCP-332-B terminovány, nebo znehybněny. Poté se SCP-332 navrátí do stavu strnulosti.

SCP-332 bylo zadrženo po událostech Incidentu 332-A, během něhož se SCP-332 poprvé aktivovalo. V době mezi aktivací a zadržením Nadačními agenty, skončil Incident 332-A smrtí 40% zaměstnanců a studentů Střední školy Kirka Lonwooda. Škola byla uzavřena s pomocí krycího příběhu o požáru. Studentům, místním obyvatelům a přeživším byla podána amnestika Třídy-B. SCP-332 bylo úspěšně zadrženo dne 19/7/1976 a bylo klasifikováno, jako Třída Euclid.

Dodatek 332-B: Přepis Incidentu 332-A.

Během úklidu, jež nastal po zadržení SCP-332, byla objevena 16mm kamera pod oknem prvního patra Střední školy Kirka Lonwooda. Přepis tohoto videa, přestože velmi poškozeného, je jediným záznamem o Incidentu 332-A.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License